Jak nastavit, které informace ve svém profilu Google+ sdílíte s ostatními

V nastavení profilu Google+ si můžete zvolit, co budete s ostatními sdílet. Můžete nastavit, které informace budou viditelné a také komu přesně se budou moci zobrazovat. Například sekci Základní informace můžete zviditelnit všem, ale svoje kontaktní údaje pouze kruhu svých přátel.

Tip: Jediné informace, které může vidět kdokoli, jsou vaše jméno a profilová a titulní fotka. Návštěvníci také uvidí vaše pole Popis (pokud si jej vyplníte) a váš kanál YouTube (jestliže jej propojíte se svým profilem).

Základní informace

Poté, co ve svém profilu kliknete na kartu Něco o mně, se vám zobrazí několik polí, pomocí kterých můžete s ostatními sdílet něco o sobě, jako například kontaktní údaje, vzdělání nebo pracovní zkušenosti.

Pokud chcete změnit, s kým jsou určité informace ve vašem profilu sdíleny, přejděte nejprve k poli s těmito informacemi. Pomocí následujícího postupu poté můžete upravit, kdo z vašich kruhů informace v tomto poli uvidí.

Aplikace pro Android
 1. Spusťte aplikaci Google+ Google+ icon.
 2. V horní části obrazovky klepněte na svou fotku > klepněte na Něco o mně.
 3. Přejděte k poli, které chcete upravit, a klepněte na ikonu tužky .
 4. Proveďte požadované úpravy > v pravém horním rohu klepněte na Uložit.
Počítač
 1. Otevřete Google+.
 2. V levém horním rohu klikněte na rozbalovací nabídku > klikněte na Profil Profile.
 3. Pod svou titulní fotkou klikněte na Něco o mně > přejděte k poli, které chcete upravit.
 4. V levém dolním rohu daného pole klikněte na Upravit.
 5. Vpravo vedle pole, které chcete upravit, klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte, komu se má toto pole zobrazovat.
 6. Po provedení změn klikněte v pravém dolním rohu na Uložit.
Prohlížeč na mobilním zařízení
 1. Otevřete Google+.
 2. V levém horním rohu klepněte na ikonu Google+ Google+ icon > klepněte na Profil Profile > Něco o mně.
 3. Přejděte k poli, které chcete upravit, a klepněte na ikonu tužky .
 4. V horní části obrazovky klepněte na odkaz vedle nápisu Kdo to uvidí > proveďte požadované úpravy.
 5. V pravém horním rohu klepněte na Uložit.
Aplikace pro iPhone nebo iPad
 1. Spusťte aplikaci Google+ Google+ icon.
 2. V levém horním rohu klepněte na ikonu nabídky .
 3. V horní části obrazovky klepněte na svoje jméno > klepněte na Něco o mně.
 4. Přejděte k poli, které chcete upravit, a klepněte na ikonu tužky .
 5. Ve spodní části obrazovky klepněte na ikonu šipky  > proveďte požadované změny.
 6. V pravém horním rohu klepněte na značku zaškrtnutí  > v pravém horním rohu klepněte na Uložit.

Karty profilu

Pod úvodní fotkou ve svém profilu najdete několik karet. Pomocí nastavení můžete určit, komu se tyto karty zobrazují. Jediné karty, které upravit nemůžete a které jsou viditelné pro všechny, jsou Něco o mně a Příspěvky.

Počítač
 1. Otevřete Google+.
 2. V levém horním rohu klikněte na rozbalovací nabídku > klikněte na Nastavení .
 3. Přejděte do sekce Profil.
 4. U karty, kterou chcete skrýt, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka. Pokud chcete, aby se určitá karta zobrazovala, odpovídající políčko zaškrtněte.
Aplikace pro Android, aplikace pro iPhone nebo iPad a prohlížeč na mobilním zařízení

Na mobilním zařízení se nastavení karet profilu upravit nedá. Pokud chcete karty na svém profilu upravit, použijte k tomu prosím počítač.

Příspěvky z komunit

Pokud jste členem komunit na Google+, můžete na svém profilu Google+ nechat zobrazovat příspěvky, které jste v těchto komunitách přidali. Jestliže se tyto příspěvky rozhodnete sdílet na svém profilu, budou se zobrazovat na kartě Příspěvky. Ostatním lidem se ale budou zobrazovat, pouze pokud si můžou zobrazit také původní příspěvek.

Počítač
 1. Otevřete Google+.
 2. V levém horním rohu klikněte na rozbalovací nabídku > klikněte na Nastavení.
 3. Přejděte do sekce Profil > zaškrtněte políčko Zobrazovat vaše příspěvky z komunit Google+ na kartě Příspěvky v profilu Google+, případně zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. Jestliže je políčko zaškrtnuté, vaše příspěvky z komunit se budou zobrazovat ve vašem profilu.
Aplikace pro Android, aplikace pro iPhone nebo iPad a prohlížeč na mobilním zařízení
Toto nastavení na mobilním zařízení změnit nemůžete. Použijte k tomu prosím počítač.

Komunity, kterých jste členem

Ve svém profilu můžete sdílet komunity Google+, kterých jste členem.

Tip: Můžete sice nechat zobrazovat všechny komunity, kterých jste členem, ale jestliže jste ve více než 30 komunitách, můžete jich najednou zobrazovat pouze 30. Pokud si chcete vybrat, kterých 30 komunit se má ve vašem profilu zobrazovat, použijte k tomu nastavení.

To, jestli se vaše komunity zobrazují, můžete zkontrolovat přímo ve svém profilu. Pokud se zobrazují a vy nechcete, aby je lidé viděli, můžete je ze svého profilu odebrat nebo si vybrat, které komunity chcete zobrazovat a které ne. Chcete-li své komunity ve svém profilu zobrazovat, ale nejsou tam, můžete je přidat.

Důležité upozornění:

 • Soukromé komunity: Pokud jste v soukromé komunitě, tuto informaci nikdo neuvidí. Bude se zobrazovat pouze ostatním členům dané komunity a lidem, kteří do ní byli pozváni.
 • Co se stane, když se připojíte k nové komunitě: Pokud se ve vašem profilu zobrazují všechny vaše komunity (a nevybrali jste všechny z nich ručně), budou se zde zobrazovat i komunity, ke kterým se připojíte v budoucnu. Jestliže jste ale ručně vybrali, které komunity se mají ve vašem profilu zobrazovat, nové komunity, ke kterým se připojíte, se nebudou zobrazovat, dokud je ručně nepřidáte.
Aplikace pro Android
 1. Spusťte aplikaci Google+ Google+ icon.
 2. V horní části obrazovky klepněte na svou fotku > klepněte na Něco o mně.
 3. Přejděte k poli Komunity > klepněte na  ikonu tužky.
  • Pokud nechcete, aby se ve vašem profilu zobrazovaly vaše komunity, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat komunity ve vašem profilu.
  • Jestliže si chcete vybrat komunity, které se mají ve vašem profilu zobrazovat, klepněte na Vybrat komunity a zrušte zaškrtnutí u všech komunit, které chcete skrýt.
 4. V pravém horním rohu klepněte na Uložit.
Počítač
 1. Otevřete Google+.
 2. V levém horním rohu klikněte na rozbalovací nabídku > klikněte na Profil Profile.
 3. Pod svou titulní fotkou klikněte na Něco o mně > přejděte k poli Komunity.
 4. V levém dolním rohu tohoto pole klikněte na Upravit.
  • Pokud nechcete, aby se ve vašem profilu zobrazovaly vaše komunity, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat komunity ve vašem profilu.
  • Jestliže si chcete vybrat komunity, které se mají ve vašem profilu zobrazovat, klikněte na rozbalovací nabídku vedle nápisu „Zobrazovat komunity ve vašem profilu“ a zrušte zaškrtnutí u všech komunit, které chcete skrýt.
 5. V pravém dolním rohu pole klikněte na Uložit.
Prohlížeč na mobilním zařízení a aplikace pro iPhone nebo iPad

V prohlížeči na mobilním zařízení a v aplikaci Google+ pro iPhone a iPad toto nastavení změnit nemůžete. Pokud chcete změnit, které komunity se ve vašem profilu zobrazují, použijte k tomu prosím počítač nebo aplikaci pro Android.

Jak zjistit, jak se váš profil zobrazuje ostatním lidem

Na Google+ můžete snadno zjistit, jak se váš profil zobrazuje ostatním lidem. Tato možnost se vám může hodit, pokud se například rozhodnete určité části svého profilu skrýt. Pomocí rozbalovací nabídky „Podívat se na profil jako“ můžete zkontrolovat, jestli se vaše informace zobrazují pouze těm lidem, se kterými je chcete sdílet.

Počítač
 1. Otevřete Google+.
 2. V levém horním rohu klikněte na rozbalovací nabídku > klikněte na Profil Profile.
 3. V levém horním rohu klikněte na rozbalovací nabídku Podívat se na profil jako. Máte na výběr ze dvou možností: Já a Veřejnost. Také můžete zadat jméno kohokoli ze svých kruhů.
Aplikace pro Android, aplikace pro iPhone nebo iPad a prohlížeč na mobilním zařízení

Na mobilním zařízení zatím nemůžete zjistit, jak se váš profil zobrazuje někomu jinému. Pokud si svůj profil chcete zobrazit jako někdy jiný, použijte k tomu prosím počítač.

Tip: Zde se dozvíte více o tom, jak změnit nastavení zobrazení svého profilu ve výsledcích vyhledávání.