Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Pokud jste na počítači přepnuli na novou verzi Google+ nebo jste na mobilním zařízení, navštivte centrum nápovědy pro nový Google+. Tato stránka pojednává o starší, klasické verzi Google+ a může být zastaralá.

Jak nastavit, které informace na svém profilu Google+ sdílíte s ostatními

V nastavení profilu Google+ si můžete zvolit, co budete s ostatními sdílet. Můžete nastavit, které informace budou viditelné a také komu přesně se budou moci zobrazovat. Například sekci Základní informace můžete zviditelnit všem, ale svoje kontaktní údaje pouze kruhu svých přátel.

Tip: Jediné informace, které může vidět kdokoli, jsou vaše jméno a profilová a titulní fotka. Návštěvníci také uvidí váš popis (pokud si jej vyplníte) a váš kanál YouTube (jestliže jej propojíte se svým profilem).

Základní informace

Poté, co na svém profilu kliknete na kartu Něco o mně, se vám zobrazí několik polí, pomocí kterých můžete s ostatními sdílet něco o sobě, jako například kontaktní údaje, vzdělání nebo pracovní zkušenosti.

Pokud chcete změnit, s kým jsou určité informace ve vašem profilu sdíleny, přejděte nejprve k poli s těmito informacemi. Pomocí následujícího postupu poté můžete upravit, kdo z vašich kruhů informace v tomto poli uvidí.

Aplikace pro Android
 1. Spusťte aplikaci Google+ Ikona Google+.
 2. V horní části obrazovky klepněte na svou fotku > klepněte na Něco o mně.
 3. Přejděte k poli, které chcete upravit, a klepněte na ikonu tužky .
 4. Proveďte požadované úpravy > v pravém horním rohu klepněte na Uložit.
Počítač
 1. Otevřete Google+.
 2. V levém horním rohu klikněte na rozbalovací nabídku > Profil Profile.
 3. Pod svou titulní fotkou klikněte na Něco o mně > přejděte k poli, které chcete upravit.
 4. V levém dolním rohu daného pole klikněte na Upravit.
 5. Vpravo vedle pole, které chcete upravit, klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte, komu se má toto pole zobrazovat.
 6. Po provedení změn klikněte v pravém dolním rohu na Uložit.
Prohlížeč na mobilním zařízení
 1. Otevřete Google+.
 2. V pravém horním rohu klepněte na svou profilovou fotku.
 3. Klepněte na kartu Něco o mně.
 4. Přejděte k poli, které chcete upravit, a klepněte na ikonu tužky .
 5. V horní části obrazovky klepněte na odkaz vedle nápisu „Kdo to uvidí“ a proveďte požadované úpravy.
 6. Klepněte na Hotovo a pak na Uložit.
Aplikace pro iPhone nebo iPad
 1. Spusťte aplikaci Google+ Ikona Google+.
 2. V levém horním rohu klepněte na nabídku .
 3. V horní části obrazovky klepněte na svoje jméno > klepněte na Něco o mně.
 4. Přejděte k poli, které chcete upravit, a klepněte na ikonu tužky .
 5. Ve spodní části obrazovky klepněte na ikonu šipky  > proveďte požadované změny.
 6. V pravém horním rohu klepněte na ikonu zaškrtnutí  > v pravém horním rohu klepněte na Uložit.

Karty profilu

Pod úvodní fotkou na svém profilu najdete několik karet. Pomocí nastavení můžete určit, komu se tyto karty zobrazují. Jediné karty, které upravit nemůžete a které jsou viditelné pro všechny, jsou Něco o mně, Sbírky a Příspěvky.

Počítač
 1. Otevřete Google+.
 2. V levém horním rohu klikněte na rozbalovací nabídku > Nastavení .
 3. Přejděte do sekce Profil.
 4. U karty, kterou chcete skrýt, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka. Pokud chcete, aby se určitá karta zobrazovala, odpovídající políčko zaškrtněte.
Prohlížeč na mobilním zařízení
 1. Otevřete Google+.
 2. V levém horním rohu klepněte na nabídku  > Nastavení.
 3. Přejděte do sekce Profil > Zobrazit tyto karty profilu návštěvníkům.
 4. Zaškrtněte políčka vedle karet, které chcete zobrazovat. Zrušte zaškrtnutí políček vedle karet, které chcete skrýt.
Aplikace pro Android, iPhone nebo iPad

V mobilních aplikacích se nastavení karet profilu upravit nedá. Použijte k tomu prosím počítač nebo prohlížeč na mobilním zařízení.

Příspěvky z komunit

Pokud jste členem komunit na Google+, můžete na svém profilu Google+ nechat zobrazovat příspěvky, které jste v těchto komunitách přidali. Jestliže se tyto příspěvky rozhodnete sdílet na svém profilu, budou se zobrazovat na kartě Příspěvky. Ostatním lidem se ale budou zobrazovat, pouze pokud si mohou zobrazit také původní příspěvek. 

Počítač
 1. Otevřete Google+.
 2. V levém horním rohu klikněte na rozbalovací nabídku  > Nastavení .
 3. Přejděte do sekce Profil > zaškrtněte políčko „Zobrazovat vaše příspěvky z komunit Google+ na kartě Příspěvky v profilu Google+“, případně zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. Pokud je políčko zaškrtnuté, vaše příspěvky z komunit se budou zobrazovat na vašem profilu.
Prohlížeč na mobilním zařízení
 1. Otevřete Google+.
 2. V levém horním rohu klepněte na nabídku  > Nastavení.
 3. Přejděte do sekce Profil a klepněte na přepínač u možnosti „Zobrazovat mé příspěvky z komunit Google+ na kartě Příspěvky na mém profilu Google+“. Pokud je přepínač zapnutý, vaše příspěvky z komunit se budou zobrazovat na vašem profilu.
Aplikace pro Android, iPhone nebo iPad
V mobilních aplikacích se nastavení karet profilu upravit nedá. Použijte k tomu prosím počítač nebo prohlížeč na mobilním zařízení.

Komunity, kterých jste členem

Na svém profilu můžete sdílet komunity Google+, kterých jste členem.

Tip: Můžete sice nechat zobrazovat všechny komunity, kterých jste členem, ale jestliže jste ve více než 30 komunitách, můžete jich najednou zobrazovat pouze 30. Pokud si chcete vybrat, kterých 30 komunit se má ve vašem profilu zobrazovat, použijte k tomu nastavení.

To, jestli se vaše komunity zobrazují, můžete zkontrolovat přímo na svém profilu. Pokud se zobrazují a vy nechcete, aby je lidé viděli, můžete je ze svého profilu odebrat nebo si vybrat, které komunity chcete zobrazovat a které ne. A pokud své komunity na svém profilu zobrazovat chcete, ale nejsou tam, můžete je přidat.

Důležité informace:

 • Soukromé komunity: Pokud jste v soukromé komunitě, tuto informaci neuvidí všichni. Bude se zobrazovat pouze ostatním členům dané komunity a lidem, kteří do ní byli pozváni.
 • Co se stane, když se připojíte k nové komunitě: Pokud se na vašem profilu zobrazují všechny vaše komunity (a nevybrali jste všechny z nich ručně), budou se zde zobrazovat i komunity, ke kterým se připojíte v budoucnu. Pokud jste ale ručně vybrali, které komunity se mají ve vašem profilu zobrazovat, nové komunity, ke kterým se připojíte, se nebudou zobrazovat, dokud je ručně nepřidáte.
Aplikace pro Android
 1. Spusťte aplikaci Google+ Ikona Google+.
 2. V horní části obrazovky klepněte na svou fotku > klepněte na Něco o mně.
 3. Přejděte k poli Komunity > klepněte na ikonu tužky .
  • Pokud nechcete, aby se vaše komunity zobrazovaly na vašem profilu, zrušte zaškrtnutí políčka „Zobrazovat komunity ve vašem profilu“.
  • Pokud si chcete vybrat komunity, které se mají na vašem profilu zobrazovat, klepněte na Vybrat komunity a zrušte zaškrtnutí u všech komunit, které chcete skrýt.
 4. V pravém horním rohu klepněte na Uložit.
Počítač
 1. Otevřete Google+.
 2. V levém horním rohu klikněte na rozbalovací nabídku > Profil Profile.
 3. Pod svou titulní fotkou klikněte na Něco o mně > přejděte k poli Komunity.
 4. V levém dolním rohu tohoto pole klikněte na Upravit.
  • Pokud nechcete, aby se vaše komunity zobrazovaly na vašem profilu, zrušte zaškrtnutí políčka „Zobrazovat komunity ve vašem profilu“.
  • Pokud si chcete vybrat komunity, které se mají na vašem profilu zobrazovat, klikněte na rozbalovací nabídku vedle nápisu „Zobrazovat komunity ve vašem profilu“ a zrušte zaškrtnutí u všech komunit, které chcete skrýt.
 5. Vpravo dole klikněte na Uložit.
Prohlížeč na mobilním zařízení a aplikace pro iPhone nebo iPad

V prohlížeči na mobilním zařízení a v aplikaci Google+ pro iPhone a iPad toto nastavení změnit nemůžete. Pokud chcete změnit, které komunity se na vašem profilu zobrazují, použijte k tomu prosím počítač nebo aplikaci pro Android.

Sbírky, které sledujete

Seznam sbírek, které sledujete, můžete sdílet na svém profilu. Ale i v případě, že sbírky na svém profilu nezobrazujete, vlastníci sbírek mohou vždy zobrazit, kdo jejich sbírky sleduje.

Jestli se sbírky, které sledujete, mají zobrazovat na vašem profilu, nastavíte takto:

Aplikace pro Android
 1. Spusťte aplikaci Google+ Ikona Google+.
 2. V horní části obrazovky klepněte na svoji fotku a pak na Něco o mně.
 3. Přejděte k poli Sbírky > klepněte na ikonu tužky .
 4. Pokud nechcete, aby se sbírky zobrazovaly na vašem profilu, zrušte zaškrtnutí políčka „Zobrazovat sbírky, které sledujete, na vašem profilu“. Pokud chcete, aby se sbírky na vašem profilu zobrazovaly, nechte políčko zaškrtnuté. 
 5. V pravém horním rohu klepněte na Uložit.
Počítač
 1. Otevřete Google+.
 2. V levém horním rohu klikněte na rozbalovací nabídku > Profil Profile.
 3. Pod svou titulní fotkou klikněte na Něco o mně > přejděte k poli Sbírky.
 4. V levém dolním rohu tohoto pole klikněte na Upravit.
 5. Pokud nechcete, aby se sbírky zobrazovaly na vašem profilu, zrušte zaškrtnutí políčka „Zobrazovat sbírky, které sledujete, na vašem profilu“. Pokud chcete, aby se sbírky na vašem profilu zobrazovaly, nechte políčko zaškrtnuté. 
 6. Vpravo dole klikněte na Uložit.
Prohlížeč na mobilním zařízení a aplikace pro iPhone nebo iPad

V prohlížeči na mobilním zařízení a v aplikaci Google+ pro iPhone a iPad nastavení sdílení změnit nemůžete. Použijte k tomu prosím počítač nebo aplikaci pro Android.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?