Λήψη των δεδομένων σας από το Google+

Μπορείτε να εξαγάγετε και να κατεβάσετε τα δεδομένα σας από το Google+, συμπεριλαμβανομένων των κύκλων σας στο Google+, των Κοινοτήτων, των Ροών και των +1.

Σημείωση: Τυχόν λήψη των δεδομένων σας στο Google+ δεν διαγράφει το προφίλ σας στο Google+. Μάθετε πώς μπορείτε να προχωρήσετε σε διαγραφή του Προφίλ Google+ που διαθέτετε.

Λήψη όλων των δεδομένων σας από το Google+

Μπορείτε να κατεβάσετε και να αρχειοθετήσετε όλα τα δεδομένα σας από το Google+ ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων των κύκλων σας στο Google+, των Κοινοτήτων, των Ροών και των +1.

Σημείωση: Εάν θέλετε να κατεβάσετε το περιεχόμενό σας στις Σελίδες Google+, συνδεθείτε με τα στοιχεία σύνδεσης της Σελίδας Google+.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Λήψη των δεδομένων σας. Ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε σύνδεση.
 2. Καταργήστε την επιλογή των δεδομένων εκείνων από το Google+, τα οποία δεν θέλετε να συμπεριλάβετε στη λήψη Ανενεργό.
 3. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
 4. Επιλέξτε έναν τύπο αρχείου.
 5. Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να σας παραδοθούν τα δεδομένα σας.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αρχείου.

Σημείωση: Εάν θέλετε να κατεβάσετε το περιεχόμενό σας στις Σελίδες Google+, συνδεθείτε με τα στοιχεία σύνδεσης της Σελίδας Google+.

Λήψη συγκεκριμένων δεδομένων από το Google+

Αντί να κάνετε λήψη όλων των δεδομένων σας, μπορείτε να κάνετε λήψη συγκεκριμένων δεδομένων Google+, όπως φωτογραφίες, εκδηλώσεις ή αναρτήσεις σας.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Λήψη των δεδομένων σας. Ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε σύνδεση.
 2. Δίπλα στον τύπο περιεχομένου που θέλετε να κατεβάσετε, όπως Ροή Google+, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Κάντε κλικ στην Επιλογή συγκεκριμένων δεδομένων.
 4. Επιλέξτε τα συγκεκριμένα δεδομένα που θέλετε να κατεβάσετε.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.
 6. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
 7. Επιλέξτε έναν τύπο αρχείου.
 8. Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να σας παραδοθούν τα δεδομένα σας.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αρχείου.

Σημείωση: Εάν θέλετε να κατεβάσετε το περιεχόμενό σας στις Σελίδες Google+, συνδεθείτε με τα στοιχεία σύνδεσης της Σελίδας Google+.

Μάθετε σχετικά με τους τύπους περιεχομένου Google+ που μπορείτε να κατεβάσετε

Ροή Google+

Για να κατεβάσετε το περιεχόμενο που δημιουργήσατε στο Google+, όπως φωτογραφίες, συμβάντα και αναρτήσεις, επιλέξτε Ροή Google+. Θα λάβετε:

 • Αναρτήσεις που δημιουργήσατε, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων, των +1 και άλλων δραστηριοτήτων
 • Συλλογές που δημιουργήσατε
 • Εκδηλώσεις που δημιουργήσατε ή στις οποίες προσκληθήκατε
 • Φωτογραφίες που μοιραστήκατε στις αναρτήσεις και σχόλιά σας

Κύκλοι Google+

Για να κατεβάσετε τα δεδομένα από τους κύκλους σας, επιλέξτε Κύκλοι Google+. Θα λάβετε:

 • Ονόματα
 • Επώνυμα
 • Ψευδώνυμα
 • Εμφανιζόμενα ονόματα
 • URL προφίλ Google+

Κοινότητες Google+

Για να κατεβάσετε δεδομένα από κοινότητες των οποίων είστε κάτοχος ή συντονιστής, επιλέξτε Κοινότητες Google+. Θα λάβετε:

 • Ονόματα και συνδέσμους στα προφίλ Google+ των κατόχων, των συντονιστών, των μελών, των αιτούντων, των αποκλεισμένων μελών, καθώς και των προσκεκλημένων στην κοινότητα.
 • Συνδέσμους σε αναρτήσεις που έχουν κοινοποιηθεί στην κοινότητα
 • Μεταδεδομένα για την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων της κοινότητας, των ρυθμίσεων της κοινότητας, των στοιχείων ελέγχου περιεχομένου, του ρόλου σας και των κατηγοριών της κοινότητας

Google+ +1

Για να κατεβάσετε το περιεχόμενο που έχετε επισημάνει με +1 σε εξωτερικούς ιστοτόπους, επιλέξτε +1. Θα λάβετε:

 • Συνδέσμους σε άρθρα, αναρτήσεις ιστολογίων και άλλο περιεχόμενο που έχετε επισημάνει με +1.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;