Anmälan om personuppgiftsincident: Åtgärda överträdelser mot policyn om användaridentifiering

Vad du bör göra om du får ett meddelande om uppgifter som kan kopplas till en specifik individ (PII).

Som skydd för slutanvändarnas sekretess kräver Googles annonsproduktpolicyer att utgivarna inte skickar data till Google som Google kan använda eller känna igen som uppgifter som kan kopplas till en specifik individ (PII).

Utgivarna har 30 dagar på sig att åtgärda överträdelser mot policyn om användaridentifiering. Under den tidsfristen får utgivarna e-post en gång i veckan från publisher-policy-no-reply@google.com, med en lista med annonsbegäranden grupperade efter den domän där vi har hittat personligt identifierande information.

Gå igenom listan med annonsbegäranden i varje utskick, och svara policyteamet i formuläret som är länkat i e-postmeddelandet.

Läsa och tolka annonsbegäranden

Varje tillfälle som din webbplats begär att en annons ska visas, räknas som en annonsbegäran. En annonsbegäran rapporteras varje gång en begäran skickas, även om inga annonser returnerades. Annonsbegäranden innehåller viktiga uppgifter som används för annonsinriktning och analyser, som annonsstorlek, annonsplats-id och webbadress.

När policyteamet får information om att en annonsbegäran skickar personligt identifierande information, samlar vi in alla berörda annonsbegäranden från de senaste sju dagarna, grupperar dem efter webbadress och skickar dem till utgivarna för åtgärd. Vi bifogar dessutom annan information som underlättar utgivarnas arbete.

Annonsbegärandena ser ut på följande sätt:

 • Domain: example.com has 1 unique url(s).

  Url group: example.com/subscription.rtb
  Found 3 time(s) or .75 of the total records
  Url sample: http://www.example.com/subscription.rtb?email=redacted@example.com
  Record sample: GET /pagead/ads?client=ca-pub-123456789&format=728x90&output=html&h=90&slotname=9037932612&adk=1049035565&w=728&lmt=1419923683&ea=0&flash=15.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fsubscription.rbt%3Femail%3Dredacted@example.com&dt=1419941683831&ref=http%3A%2F%2Fwww.example.com%2F
  Most recent time: 2015-01-04 21:28:46 UTC

Här följer en detaljerad beskrivning av delarna som ingår:

 • Url group: Webbadressgrupp som innehöll den personligt identifierande informationen.
 • Found () times: Antalet förekomster av personligt identifierande information i en viss webbadressgrupp under de senaste sju dagarna.
 • Url sample: Exempel på webbadress i webbadressgruppen som innehöll personligt identifierande information. Personlig identifierande information påträffades i exemplen.
 • Record sample: Den obearbetade annonsbegäran som innehöll personligt identifierande information. Annonsbegäran registreras i utkommenterad form.

Den specifika sidan med personligt identifierande information anges i den utkommenterade annonsbegäran. Du hittar webbadressen till sidan mellan taggarna url= och &dt. Använd ett specialverktyg om du vill sluta utkommentera webbadresserna och besöka sidan.

Tillbaka till början

Svara på meddelanden från policyteamet

Om du får ett e-postmeddelande om att ditt konto bryter mot policyn om användaridentifiering, måste du skyndsamt svara policyteamet i formuläret som är länkat i meddelandet.

Uppge ditt utgivar-id exakt så som det anges i e-postmeddelandet från Google. Du blir ombedd att ange en status som beskriver dina åtgärder.

Välj mellan följande statusalternativ:

 • Jag har åtgärdat problemet. Skicka en uppdaterad rapport.

  Välj det här alternativet om du anser att du har åtgärdat problemet och vill få en uppdaterad lista med annonsbegäranden som har registrerats i policyteamets system.

 • Jag accepterar aviseringen och ska undersöka problemet.

  Välj det här alternativet om du arbetar med att åtgärda problemet. Policyteamet skickar en uppdaterad lista med annonsbegäranden inom de närmaste sju arbetsdagarna för att underlätta ditt arbete.

 • Jag anser att meddelandet är felaktigt. Granska mitt konto igen.

  Välj det här alternativet om du anser att du kontaktades av misstag. Policyteamet granskar ditt konto på nytt och skickar ett uppföljningsmeddelande. Läs mer om falskt positiva resultat.

Kontrollera att ditt konto innehåller giltiga och aktuella kontaktuppgifter, så att du kan få meddelanden från policyteamet. Uppdatera dina kontaktuppgifter om det behövs.

Tillbaka till början

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?