Bästa metoder för att undvika att skicka personligt identifierande information

I syfte att skydda användarnas integritet stipulerar Googles policy för annonsprodukter att utgivarna inte får skicka några uppgifter till Google som Google skulle kunna använda eller identifiera som personligt identifierande information (PII). Den här artikeln beskriver hur du kan utforma webbsidor så att du minskar risken att personligt identifierande information finns med i webbadressen du skickar till Google.

  1. Formulärimplementering (använd POST och inte GET)
  2. Webbadresscheman
  3. Länkar i e-post
  4. Sökord för inriktningsändamål

Implementering av formulär (använd POST i stället för GET)

Bakgrund: Med HTTP-protokollet kan du skicka formulär via antingen GET eller POST. POST är den rekommenderade metoden för att skicka formulär. Om du använder GET, visas parametrarna i formuläret som en del av webbadressen i adressfältet (läs mer). Om det finns Google-annonser på sidan som skickas via POST, skickas webbadressen inklusive formulärparametrarna som en del av annonsbegäran till Google.

Klassificeringskontroll: I HTML-koden till FORM-taggen (kan visas med Visa källa) anges method=get. Observera att standardmetoden är get om du inte definierar någon metod. I de flesta fall kan du ta reda på detta via Visa källa. När formuläret skickas, tas de angivna värdena med i webbadressen till sidan som skickas via POST.

Lösning: Uppdatera sidkällan eller komponenten som genererar HTML-koden. Uppdatera formulärtaggen med method=post i attributet.

Tillbaka till början

Webbadresscheman

Bakgrund: Vissa webbplatser, i synnerhet sådana med användarprofiler eller användarinloggning, använder webbadressmönster med personligt identifierande information. På en inloggningssida kan det finnas en till sidan Mina inställningar med en webbadress i formatet site.com/settings/sample@email.com. Annonser på sidor som länkarna leder till kan skicka PII i webbadresserna till Google.

Klassificeringskontroll: Besök de olika sidorna på webbplatsen och titta efter PII i webbadresserna. De vanligaste länkarna/sidorna med PII är profilsidor, inställningar, konton, aviseringar/varningar, meddelanden/e-post, registrering, inloggning och andra länkar som ser ut att vara kopplade till användaruppgifter.

Lösning: I de flesta fall kan den personligt identifierande informationen i webbadressen ersättas med en unik webbplatsspecifik identifierare (läs mer) eller en UUID. Till exempel kan du ändra site.com/settings/sample@email.com till site.com/settings/43231, där 43231 unikt identifierar kontot med adressen sample@email.com.

Tillbaka till början

Länkar i e-post

Bakgrund: Det är vanligt att användarregistreringar på webbplatser bekräftas med hjälp av e-postmeddelanden. I vissa sådana verifieringsmeddelanden finns PII i bekräftelselänken. Exempel: site.com/confirm?email=sample@email.com&token=413203. Om webbadressen till bekräftelsesidan innehåller personligt identifierande information och sidan har annonser kan den personligt identifierande informationen skickas med i annonsbegäran. De finns också i registreringar till nyhetsbrev och länkar för glömda lösenord.

Klassificeringskontroll: Registrera dig för ett konto. Se efter om webbadressen i bekräftelse-/registreringsmeddelandet innehåller din e-postadress eller annan personligt identifierande information.

Lösning: Lösningen i avsnittet Webbadresscheman i den här artikeln gäller också här. Se till att den personligt identifierande informationen tas bort från länken på webbplatsen, och koppla bekräftelsemeddelandet till användarkontot med hjälp av en identifierare eller token.

Tillbaka till början

Sökord för inriktningsändamål

Bakgrund: Utgivare använder ofta nyckel-värden och sökordsinriktning så att annonserna inriktas på en placering på en sida eller, i vissa fall, på en användare. Eftersom det är utgivaren som väljer parametrar för sökord och nyckel-värden, och vilka värden som registreras med parametrarna, måste utgivaren se till att de inte innehåller personligt identifierande information.

Klassificeringskontroll: Kör en rapport i annonsservern och se vilka värden som används i fältet för nyckel-värdesinriktning. Du kan också kontrollera källkoden på sidorna för att se vad du samlar in i taggarnas nyckel-värden.

Lösning: Ta bort inriktningsparametern från både annonstaggarna och annonsservern, eller ändra inriktningsvärdena så att det inte skickas med någon personligt identifierande information i annonsbegäran.

Tillbaka till början

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?