Retningslinjer for kvalitet i Google Places

Google Places bringer brugere og deres lokale virksomheder tættere sammen både på nettet og i den virkelige verden. Vi vil gerne give vores slutbrugere (og dine potentielle kunder) den bedst mulige service, og derfor har vi lavet en liste over retningslinjer for konti og fortegnelser i Google Places.

Din Google Places-konto

Ejerskab: Kun virksomhedsejere eller godkendte repræsentanter kan bekræfte deres virksomhedsfortegnelser i Google Places.

E-mailadresse på konto: Brug en delt virksomheds-e-mailadresse, hvis I er flere, der skal opdatere virksomhedsfortegnelsen. Hvis det er muligt, bør du bruge en e-mailkonto på din virksomheds domæne. Hvis din virksomheds webadresse f.eks. er www.google.com, vil en tilsvarende e-mailadresse være dig@google.com.

Din virksomhedsfortegnelse

Virksomhedsnavn:

 • Din titel skal afspejle din virksomheds reelle titel.
 • Ud over din virksomheds reelle titel, kan du medtage en enkelt beskrivelse, der hjælper kunder med at finde din virksomhed eller forstå, hvad din virksomhed tilbyder.
 • Slogans, telefonnumre, forretningskoder eller webadresser er ikke gyldige beskrivelser.
 • Eksempler på acceptable titler med beskrivelser (i kursiv til fremhævning) er "Starbucks i midtbyen" eller "Jensens Pizzeria". Eksempler, der ikke vil blive accepteret, er "1. klasses VVS Viborg", "Jensens Pizzeria Bedste levering" eller "Jensens Pizzeria Aalborg".

Virksomhedens placering: Angiv en konkret og nøjagtig adresse for at beskrive din virksomheds placering.

 • Undlad at oprette en fortegnelse eller placere en markørnål på en placering, hvor virksomheden ikke findes fysisk. Postbokse betragtes ikke som nøjagtige fysiske placeringer. Din virksomhedsplacering bør være bemandet inden for de erklærede åbningstider.
  • Undtagelser fra ovennævnte er selvbetjeningsvirksomheder såsom hæveautomater eller videoudlejningsautomater. Hvis du tilføjer sådanne placeringer, bør du inkludere kontaktoplysninger, så kunderne kan få hjælp.
 • Hvis du har brug for at angive en postboks eller et suitenummer på din fysiske placering, skal du angive din fysiske adresse i Adresselinje 1 og skrive din postboks eller dit suitenummer i Adresselinje 2.
 • Det er virksomhedens nøjagtige adresse, der skal angives og ikke bynavne eller gadekryds.
 • Undlad at oprette mere end én fortegnelse for hver virksomhedsplacering enten på en enkelt konto eller flere konti.
  • Individuelle erhvervsdrivende kan være angivet enkeltvis, så længe de er i kontakt med offentligheden inden for deres overordnede organisation. Almindelige eksempler i denne kategori er læger, tandlæger, advokater og ejendomsmæglere. Den erhvervsdrivende skal kunne kontaktes direkte på den bekræftede placering under de angivne åbningstider. En erhvervsdrivende skal ikke have flere fortegnelser for at dække alle sine specialer. 
  • Afdelinger inden for virksomheder, universiteter, sygehuse og offentlige bygninger kan have separate fortegnelser. Disse afdelinger skal være offentligt adskilt som enheder eller grupper inden for deres overordnede organisation og vil ideelt set have sine egne telefonnumre og/eller kundeindgange.
 • Virksomheder, der opererer i et tjenesteområde, bør oprette én fortegnelse for virksomhedens kontor/placering og udpege tjenesteområder. Hvis du vil vise din fulde virksomhedsadresse og samtidig udpege tjenesteområder, bør din virksomhedsplacering være bemandet og i stand til at modtage kunder inden for de erklærede åbningstider. Google vil afgøre, hvordan man bedst viser din virksomhedsadresse baseret på de oplysninger, du har angivet, samt oplysninger fra andre kilder. Få flere oplysninger om, hvordan du føjer tjenesteområder til din fortegnelser.
 • Hvis du ikke foretager kundebesøg i dit område, skal du vælge "Ja, denne virksomhed betjener kunder på egne adresser" under "Tjenesteområder og geografiske indstillinger" i dit betjeningspanel og derefter vælge muligheden "Vis ikke min virksomhedsadresse i min fortegnelse i Maps".
 • Adresselinjerne må ikke indeholde andre oplysninger end din virksomheds fysiske placering (f.eks. webadresser og søgeord).
 • Hver gang du foretager ændringer i adressen på din virksomhed, skal du verificere den igen. Du kan heller ikke opdatere din virksomheds navn, før bekræftelsesprocessen er gennemført.

Website og telefon:Angiv et telefonnummer, der er en så direkte forbindelse til den individuelle virksomhedsplacering som muligt, og angiv et website, der repræsenterer den individuelle placering for virksomheden.

 • Brug så vidt muligt et lokalt telefonnummer i stedet for et callcenter-nummer.
 • Angiv ikke telefonnumre eller webadresser, der viderestiller eller omdirigerer brugerne til landingssider eller telefonnumre, der ikke er til selve virksomheden.
Kategorier: Vælg mindst én kategori på listen over tilgængelige kategorier.
 • Kategorier skal vise, hvad din virksomhed er (f.eks Sygehus ), ikke hvad den gør (f.eks Vaccinationer ), eller hvilke produkter virksomheden sælger (f.eks produkter fra Sony eller printerpapir). Disse oplysninger kan tilføjes i din beskrivelse

Andre bemærkninger

Ulovlige aktiviteter: Svindel eller ulovlige aktiviteter tolereres ikke på Google og kan resultere i suspendering og fjernelse af fortegnelsesoplysninger fra søgeresultaterne.

Ugyldige virksomhedsmodeller

 • Kun virksomheder, der har direkte kontakt med kunder, må have en fortegnelse på Google Places.
 • Virksomheder, der er under opbygning, eller som endnu ikke er åbne for offentligheden, er ikke kvalificerede til fortegnelser i Google Places.
 • Ejendomme, der er til leje eller til salg, såsom ferieboliger eller ledige lejligheder, er ikke kvalificerede til fortegnelser på Google Maps, og bør ikke bekræftes. Verificer i stedet fortegnelsen for dit salgs- eller udlejningskontor eller -kontorer. Hvis du har en ejendom med et kontor i, kan du bekræfte den kontorplacering.
 • Du kan ikke oprette fortegnelser i Places for butikker, som du ikke ejer, men som bare forhandler dine produkter.
 • Du kan heller ikke oprette en fortegnelse i Places for en igangværende tjenesteydelse, et kursus eller et møde på en placering, som du ikke ejer eller har bemyndigelse til at repræsentere. Koordiner med din vært om at få dine oplysninger vist på deres Places-side inden for deres Beskrivelsesfelt.

Markedsføring, kampagner og andre konkurrencer

 • Alle former for kampagner, markedsføring, konkurrencer eller andre gratis gaver skal have et tydeligt link til vilkårene for aktiviteten og angive klare retningslinjer og kvalifikationer. Alle sådanne løfter, der enten er udtrykkelige eller underforståede, skal overholdes.

Ansvarsfraskrivelse: Google forbeholder sig retten til at suspendere adgangen til Google Places eller til andre Google-tjenester for enkeltpersoner eller virksomheder, der overtræder disse retningslinjer, og vi kan gå rettens vej, hvis en overtrædelse bryder loven.