Sử dụng Hệ thống thông báo tiếp xúc COVID-19 trên điện thoại Android

Để biết liệu bạn có từng tiếp xúc với người đã thông báo bị nhiễm COVID-19 hay không, bạn có thể bật Thông báo tiếp xúc. Nếu thay đổi ý định, bạn có thể tắt hệ thống này.

Để sử dụng hệ thống này, bạn cần tải ứng dụng chính thức do cơ quan y tế cộng đồng của chính phủ nơi bạn sinh sống cung cấp hoặc nếu khu vực của bạn hỗ trợ, hãy bật hệ thống này ngay trong phần Cài đặt của thiết bị.

 • Nếu bị nhiễm COVID-19, bạn có thể chia sẻ thông tin đó qua Hệ thống thông báo tiếp xúc để thông báo cho những người mà bạn từng tiếp xúc.
 • Nếu người mà bạn từng tiếp xúc cho biết họ bị nhiễm COVID-19, thì hệ thống sẽ thông báo và cung cấp cho bạn các chỉ dẫn tiếp theo.
   

Cách điện thoại nhận bản cập nhật

Điện thoại Android thường xuyên nhận được các bản cập nhật ở chế độ nền. Chúng tôi đã ra mắt Hệ thống thông báo tiếp xúc dưới dạng một bản cập nhật cho Dịch vụ Google Play. Bản cập nhật này không tự động bật Thông báo tiếp xúc hay kích hoạt chức năng nào của hệ thống này.

Thông báo tiếp xúc chỉ hoạt động khi bạn quyết định chọn sử dụng. Nếu thay đổi ý định, bạn có thể tắt hệ thống này bất cứ lúc nào.

Hầu hết các điện thoại Android đều nhận được bản cập nhật này. Một số mẫu điện thoại Huawei có thể không nhận được bản cập nhật.

Việc bạn cần làm để bắt đầu

Một số cơ quan y tế cộng đồng xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh, còn một số khác lại tùy chỉnh ứng dụng mẫu do Google cung cấp. Một số cơ quan chọn cho phép bạn bật Thông báo tiếp xúc ngay trong phần Cài đặt của thiết bị.

Tải ứng dụng chính thức xuống

Nếu khu vực của bạn hỗ trợ, thì bạn có thể tải ứng dụng chính thức do cơ quan y tế cộng đồng ở nơi bạn sinh sống cung cấp trên Cửa hàng Play.

Những ứng dụng dùng Hệ thống thông báo tiếp xúc đều có huy hiệu . Những ứng dụng không có huy hiệu này là những ứng dụng không dùng Hệ thống thông báo tiếp xúc.

Cách tải một ứng dụng chính thức:

 1. Tìm các ứng dụng hiện có cho khu vực của bạn.
 2. Nếu có ứng dụng phù hợp, hãy tải ứng dụng đó qua Cửa hàng Play.
Ứng dụng đó sẽ hướng dẫn bạn cách bật tính năng thông báo tiếp xúc. Để được trợ giúp về ứng dụng, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng.

Thiết lập Thông báo tiếp xúc trong phần cài đặt của thiết bị

Nếu khu vực của bạn hỗ trợ, thì bạn có thể bật Thông báo tiếp xúc ngay trong phần cài đặt trên thiết bị Android. 

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Google sau đó Thông báo tiếp xúc COVID-19 sau đó Chọn khu vực của bạn.
  • Nếu khu vực của bạn hỗ trợ tính năng Thông báo tiếp xúc thông qua phần Cài đặt, thì bạn sẽ không cần phải tải một ứng dụng riêng biệt xuống.
 

Kiểm tra hoặc thay đổi các tùy chọn cài đặt của điện thoại

Cách thức hoạt động của Hệ thống thông báo tiếp xúc

Sau khi bạn chọn sử dụng Hệ thống thông báo tiếp xúc, hệ thống sẽ tạo các mã nhận dạng ngẫu nhiên trên thiết bị của bạn. Để giúp ngăn chặn việc theo dõi, cứ 10 đến 20 phút, mã nhận dạng ngẫu nhiên của điện thoại lại thay đổi một lần.

Điện thoại của bạn sẽ hoạt động ở chế độ nền để chia sẻ các mã nhận dạng ngẫu nhiên này qua Bluetooth với các điện thoại xung quanh cũng bật tính năng Thông báo tiếp xúc. Khi phát hiện mã nhận dạng ngẫu nhiên từ một thiết bị khác, điện thoại của bạn sẽ ghi lại và lưu trữ mã nhận dạng đó trên thiết bị của bạn.

Nếu có người thông báo bị nhiễm COVID-19 và mã nhận dạng của họ hiện lưu trữ trên điện thoại của bạn, thì ứng dụng sẽ thông báo cho bạn về các bước tiếp theo cần thực hiện.

Cách xác định nguy cơ tiếp xúc

Cơ quan y tế cộng đồng của chính phủ sẽ xác định những yếu tố có thể cho biết nguy cơ tiếp xúc.

Nếu bạn từng tiếp xúc với người tự báo cáo là bị nhiễm COVID-19, thì hệ thống có thể chia sẻ thông tin này để xác định xem trường hợp tiếp xúc đó có đáp ứng tiêu chí về nguy cơ tiếp xúc hay không, bao gồm:

 • Ngày tiếp xúc.
 • Khoảng thời gian tiếp xúc.
 • Cường độ tín hiệu Bluetooth của lần tiếp xúc đó.

Hệ thống thông báo tiếp xúc không dùng thông tin vị trí của bạn.

Cách thức bảo vệ quyền riêng tư mà Hệ thống thông báo tiếp xúc áp dụng

Bạn chọn sử dụng hệ thống và chia sẻ dữ liệu của mình

Hệ thống này chỉ hoạt động khi bạn quyết định sử dụng. Bạn kiểm soát việc có nhận thông báo tiếp xúc hay không, đồng thời quyết định có chia sẻ dữ liệu hay không và thời điểm chia sẻ. Nếu bị nhiễm COVID-19, bạn có thể chọn chia sẻ mã nhận dạng ngẫu nhiên của mình để thông báo cho những người khác về khả năng tiếp xúc.

Google, Apple và những người dùng khác sẽ không thể biết danh tính của bạn

Toàn bộ hoạt động so khớp mã nhận dạng qua Hệ thống thông báo tiếp xúc chỉ diễn ra trên thiết bị của bạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn báo cáo mình bị nhiễm COVID-19 hoặc từng tiếp xúc với người đã báo cáo là bị nhiễm COVID-19, thì chỉ bạn và cơ quan y tế biết thông tin đó. Hệ thống tuyệt đối không chia sẻ danh tính của bạn với những người dùng khác, với Apple hoặc Google.

Vị trí của bạn không bị theo dõi

Hệ thống thông báo tiếp xúc không thu thập hay sử dụng thông tin vị trí trên thiết bị của bạn. Thay vào đó, hệ thống này dùng Bluetooth để phát hiện xem 2 thiết bị có ở gần nhau hay không, mà không tiết lộ thông tin vị trí của các thiết bị đó.

Ngoài ra, cơ quan y tế cộng đồng cũng không được phép dùng thông tin vị trí của điện thoại hay theo dõi vị trí của bạn ở chế độ nền.

Trên Android 10 trở xuống, hãy tìm hiểu lý do bạn cần bật dịch vụ vị trí để Hệ thống thông báo tiếp xúc hoạt động.

Chỉ cơ quan y tế cộng đồng mới có thể sử dụng hệ thống này

Chỉ các ứng dụng chính thức do cơ quan y tế cộng đồng cung cấp mới có thể sử dụng hệ thống này. Ứng dụng của họ phải đáp ứng những tiêu chí cụ thể về quyền riêng tư, tính bảo mật và cách sử dụng dữ liệu.

Những việc khác bạn có thể làm

Tắt Thông báo tiếp xúc

Theo mặc định, tính năng Thông báo tiếp xúc ở chế độ tắt.

Nếu đã chọn bật tính năng này, nhưng sau đó thay đổi ý định, thì bạn có thể tắt tính năng này trong phần Cài đặt của điện thoại Android hoặc gỡ cài đặt ứng dụng y tế cộng đồng.
Quan trọng: Khi tắt tính năng này, bạn sẽ không nhận được thông báo nếu đã tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19.
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Google sau đó Thông báo tiếp xúc COVID-19.
 3. Tắt tính năng Thông báo tiếp xúc.
Xóa lịch sử tiếp xúc của bạn
Sau khi chọn sử dụng hệ thống, bạn có thể xóa các mã nhận dạng ngẫu nhiên đã lưu trữ trên thiết bị của mình. Những mã nhận dạng này cũng sẽ tự động bị xóa sau 14 ngày. Bạn không thể xóa mã nhận dạng ngẫu nhiên có thể được lưu trữ trên thiết bị của người khác hoặc mã nhận dạng ngẫu nhiên mà bạn đã chia sẻ với một ứng dụng.
Quan trọng: Khi xóa dữ liệu này, bạn sẽ không nhận được thông báo nếu đã tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19.
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Google sau đó Thông báo tiếp xúc COVID-19.
 3. Nhấn vào Xóa mã nhận dạng ngẫu nhiên sau đó Xóa
Tìm thông tin trợ giúp về ứng dụng của cơ quan y tế cộng đồng
Để tìm thông tin trợ giúp về ứng dụng, bạn có thể liên hệ với nhà phát triển ứng dụng.
Nếu bạn từng tiếp xúc với người thông báo bị nhiễm COVID-19
Bạn có thể nhận được thông báo về việc tiếp xúc này từ ứng dụng của cơ quan y tế cộng đồng. Nếu bạn nhận được thông báo, thì ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn những việc cần làm tiếp theo.
Nếu bạn bị nhiễm COVID-19

Bạn có thể thông báo mình bị nhiễm COVID-19 qua ứng dụng y tế cộng đồng.

Ứng dụng có thể yêu cầu bạn chia sẻ mã nhận dạng ngẫu nhiên của bạn. Việc này giúp cơ quan y tế cộng đồng thông báo cho những người khác.

Sau đó, ứng dụng có thể kiểm tra xem mã nhận dạng ngẫu nhiên của bạn có được lưu trữ trên thiết bị của người khác hay không. Nhờ đó, ứng dụng có thể thông báo cho những người từng tiếp xúc với bạn. Những người được thông báo này sẽ không biết danh tính của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
1634144
false
false