Styr Pixel-telefonen din uten å røre den

Hvis du har en Pixel 4, kan telefonen din bruke Motion Sense til å registrere om du er i nærheten. Du kan bruke bevegelser for å utføre handlinger hurtig på telefonen uten å låse opp skjermen.

Viktig: Hvis batterisparing eller flymodus er slått på, er Motion Sense slått av.

Slå Motion Sense på eller av.

 1. Åpne Innstillinger-appen på Pixel 4.
 2. Trykk på System Og så Motion Sense.
 3. Slå på Motion Sense.

Følgende skjer når Motion Sense er på og aktiv:

 • Av og til ser du at det lyser lyseblått øverst på skjermen. Dette lyset indikerer at en hurtigbevegelse er tilgjengelig, eller at du nettopp har brukt en bevegelse.
 • Motion Sense registrerer når du er i nærheten, men ikke hvem du er.
 • Motion Sense er ikke et kamera.
 • All Motion Sense-behandling skjer på telefonen. Signaldata fra sensorer sendes ikke til Google.

Utfør handlinger hurtig med hurtigbevegelser

Avvis forstyrrelser

Du kan bevege hånden over telefonen for å slumre alarmer, slå av nedtellinger eller ignorere anrop.

 1. Angi alarmer og nedtellinger eller besvar anrop.
 2. Når den ringer, beveger du hånden én gang over skjermen.

Du kan ikke bevege hånden over telefonen for å slå av alarmer eller avvise anrop. I stedet blir alarmer slumret, anrop ignorert eller lyden dempet når du strekker deg etter telefonen.

Hopp over sanger

Du kan bevege hånden over telefonen for å hoppe over sanger eller for å gå tilbake til en sang som nettopp er spilt av. Denne handlingen fungerer med de fleste musikkapper. Den fungerer også hvis appen du bruker, ikke er åpen, eller hvis skjermen din er av.

 1. Spill av sanger i en musikkapp.
 2. For å hoppe til neste sang, beveg hånden din over telefonen fra venstre til høyre.
 3. For å gå tilbake til forrige sang, beveg hånden over telefonen fra høyre til venstre.

Spill av eller sett musikken på pause

For å spille av eller sette en sang på pause, trykk på den øverste delen av telefonen. Denne bevegelsen fungerer med de fleste musikkapper og er av som standard.

Når du spiller av en sang i en musikkapp

 • trykker du over skjermen for å sette sangen på pause
 • trykker du over skjermen for å fortsette avspillingen av sangen

Endre innstillingene for hurtigbevegelser

Slå på skjermen når du er i nærheten

Du kan velge at telefonen viser klokkeslettet og varslene dine når den registrerer at du er i nærheten.

 1. Åpne Innstillinger-appen på Pixel 4.
 2. Trykk på System Og så Motion Sense.
 3. Under «Passiv skjerm»:
  • For å vekke skjermen når du strekker deg etter den, slå på Strekk deg for å sjekke telefonen.
  • For å holde skjermen aktiv når du er i nærheten, trykk på Inaktiv låseskjerm og så På når du er i nærheten eller Alltid på.

Begynn eller slutt å avvise forstyrrelser

 1. Åpne Innstillinger-appen på Pixel 4.
 2. Trykk på System Og så Motion Sense.
 3. Trykk på Avvis forstyrrelser.
 4. Slå Avvis forstyrrelser på eller av.

Endre sveiperetning eller slutt å hoppe over sanger

 1. Åpne Innstillinger-appen på Pixel 4.
 2. Trykk på System Og så Motion Sense.
 3. Trykk på Hopp over sanger.
  • For å endre sveiperetning, trykk på Sveiperetning.
  • For å slå av funksjonen, trykk på Hopp over sanger.

Løs problemer med hurtigbevegelser

Gjør følgende hvis hurtighandlinger ikke fungerer:

 • Fjern telefonomslaget eller skjermbeskytteren. Bruk et omslag eller en beskytter som ikke blokkerer den øvre delen av skjermen.
 • Slå av Motion Sense, og slå den deretter på igjen. Finn ut hvordan du slår Motion Sense av eller på.
 • Slå telefonen din av og deretter på igjen.
 • Sjekk at du er i et land der Motion Sense er godkjent. Motion Sense fungerer foreløpig i USA, Canada, Singapore, Australia, Taiwan, Japan og de fleste europeiske land. Hvis du reiser til et land der funksjonen ikke er godkjent, fungerer den ikke.

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
16825529483030159463
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
1634144