Konfigurera och använda Pixel USB-C-hörsnäckor

Du kan lyssna på media, t.ex. musik, videor, ljudböcker och poddradio, med digitala Pixel USB-C-hörsnäckor. Om du använder en Pixel-mobil eller någon annan enhet kan du även trycka på en knapp för att få hjälp från Google Assistent.

Obs! Vissa av dessa steg fungerar endast i Android 9.0 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Innan du använder hörsnäckorna

Pixel USB-C-hörsnäckor fungerar med många enheter, inklusive Pixel-mobiler. Om du använder hörsnäckor med en annan enhet:

 • Se till att enheten har en USB-C-port.
 • Se till att enheten använder USB-C för digitalt ljud. Det tar du reda på genom att kontrollera enhetens tekniska specifikationer eller kontakta tillverkaren.
 • Kontrollera enhetens ljudinställningar. På vissa enheter kanske du måste slå på ljudet via USB-C-porten. På vissa enheter kan du inte svara på samtal med hörsnäckorna.
 • Om du använder en Android-enhet ser du till att den körs med den senaste Android-versionen. Läs om hur du uppdaterar din Android-version.

Justera passformen

Du kan ändra formen på hörsnäckorna så att de passar ditt öra bättre. Dra försiktigt i sladden precis ovanför eller nedanför varje hörsnäcka för att justera passformen.

Ändra volymen eller spela upp media

Hörsnäckorna har ett reglage på sladden. När du har hörsnäckorna på dig och lyssnar på något kan du använda reglaget för att göra följande:

 • Höja volymen: Tryck på den övre delen av reglaget.
 • Sänka volymen: Tryck på den nedre delen av reglaget.
 • Spela upp eller pausa: Tryck på knappen i mitten.
 • Hoppa till nästa låt eller spola fram: Tryck på knappen i mitten två gånger.
 • Starta om en låt eller spola bakåt: Tryck på knappen i mitten tre gånger.

Få hjälp av Google Assistent

Du kan använda dina Pixel USB-C-hörsnäckor för att be Google Assistent att läsa upp aviseringar eller översätta det du säger.

Obs! Du kan be om detta på Pixel-mobiler och vissa andra mobiler med Android-version 9.0 eller senare. Läs mer om hur du kontrollerar och uppdaterar Android-versionen.

Konfigurera Google Assistent

 1. Anslut Pixel USB-C-hörsnäckorna till mobilen.
 2. Starta konfigurationen:
  • Om du får en avisering om att Pixel USB-C-hörsnäckorna är anslutna trycker du på Slutför konfigurationen.
  • Om du inte ser någon avisering trycker du länge på Start Startsida. Tryck sedan på Slutför konfigurationen av hörlurarna.
 3. Följ stegen på skärmen.

Be Google-assistenten om hjälp eller information

När du är klar med konfigurationen kan du prata med Google-assistenten. Läs om vad du kan be assistenten om.

 1. Tryck länge på knappen i mitten på reglaget.
 2. Fråga eller be om något. Du kan t.ex. fråga ”Vad är det för väder?” eller säga ”Dra ett skämt”.
 3. Lyft fingret.
 4. Du får höra ett pling och sedan svaret på frågan. Ingen ny information visas på enhetens skärm.

Höra aviseringar och översätta det du säger

Få tiden och dina senaste aviseringar upplästa

Om du vill få tiden och dina senaste aviseringar upplästa trycker du på den övre delen av reglaget i några sekunder.

Om du inte hör några aviseringar när du trycker länge på reglaget gör du följande:

 1. Tryck länge på Start Startsida på mobilen.
 2. Tryck på Utforska Utforska/För dig.
 3. Tryck på Mer Mer uppe till höger Följt av Inställningar.
 4. Tryck på Pixel USB-C-hörsnäckor under Enheter.
 5. Valfritt: Om du vill få information uppläst även när skärmen är låst aktiverar du Tillåt svar när mobilen är låst.
 6. Tryck på Upplästa aviseringar.
 7. Aktivera Upplästa aviseringar.
 8. Valfritt: Välj de appar som du vill höra aviseringar från.
Översätta en tvåspråkig konversation

Du kan be Google Assistent att översätta en konversation mellan dig och någon som pratar ett annat språk.

När du pratar hör du översättningen från mobilens högtalare. När någon annan pratar hör du översättningen i hörsnäckorna.

Obs! Kontrollera att mobilens volym är på innan du ansluter hörsnäckorna.

Steg 1: Öppna Google Översätt

 1. Om du inte redan har gjort det laddar du ned och öppnar appen Google Översätt. Följ konfigureringsanvisningarna som visas.
 2. När du har gjort det säger du ”Ok Google” eller trycker länge på Start Startsida.
 3. Be Google-assistenten att översätta det du säger till ett annat språk. Du kan till exempel säga: ”Hjälp mig att prata spanska”. Då öppnas appen Google Översätt.

Steg 2: Prata med någon på ett annat språk

 1. Håll ned knappen i mitten på hörsnäckornas reglage.
 2. Prata på något av språken som anges ovanför ikonen för hörlurar Hörlurar.
 3. När du har pratat klart släpper du knappen i mitten.
 4. Översättningen läses upp på mobilens högtalare så att den andra personen kan höra den.

Steg 3: Lyssna på svaret

 1. Tryck länge på Tala Tala.
 2. När du hör ett pling låter du den andra personen prata på något av språken som anges ovanför mikrofonen Tala.
 3. När han eller hon har pratat klart lyfter du fingret.
 4. Översättningen läses upp i hörsnäckorna.

Obs! Om du inte hör översättningen höjer du volymen. Det kan hända att du behöver koppla ur hörsnäckorna och sedan höja volymen.

Sluta höra Google Assistent i hörsnäckorna

 1. Tryck länge på Start Startsida på Pixel-mobilen.
 2. Tryck på Utforska Utforska/För dig.
 3. Tryck på Mer Mer uppe till höger Följt av Inställningar.
 4. Tryck på Pixel USB-C-hörsnäckor under Enheter.
 5. Tryck på Ta bort Google Assistent Följt av Ta bort.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?