Priručnik o sigurnosti i zakonskim propisima (Pixel 3 i Pixel 3 XL 2018.)

Gdje se mogu pronaći informacije o proizvodu

Sigurnosna upozorenja

Informacije o propisima

SAD

Kanada

Europska unija

Singapur

Australija

Indija

Japan

Podaci o dostupnosti

Gdje se mogu pronaći informacije o proizvodu

Ovaj detaljni vodič sadrži osnovne sigurnosne upute iz tiskane knjižice Sigurnost i jamstvo koju ste dobili uz Pixel 3 ili Pixel 3 XL. U njemu su navedene i dodatne informacije o sigurnosti, zakonskim propisima i jamstvu za Pixel 3 i Pixel 3 XL.

 • Informacije o sigurnosti, zaštiti okoliša i zakonskim propisima: g.co/PixelSafetyInfo 
 • Pojedinosti o jamstvu za zemlju u kojoj je telefon kupljen, uključujući upute za podnošenje zahtjeva: g.co/PixelPhoneWarranty
 • Regulatorne oznake elektroničkih proizvoda i specifične stope apsorpcije (SAR) za uređaj: Postavke A zatim O telefonu A zatim Regulatorne oznake.
 • Opsežna online pomoć: g.co/pixelcare

Sigurnosna upozorenja

Oprez UPOZORENJE: INFORMACIJE O ZAŠTITI ZDRAVLJA I SIGURNOSTI; PROČITAJTE PRIJE UPOTREBE KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD TJELESNIH OZLJEDA, OSJEĆAJA NEUGODE, MATERIJALNE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI OŠTEĆENJE TELEFONA, I OSTALIH POTENCIJALNIH OPASNOSTI

Da biste spriječili oštećivanje telefona, pribora ili povezanih uređaja i smanjili opasnost od tjelesnih ozljeda, osjećaja neugode, materijalne štete ili drugih potencijalnih opasnosti, pridržavajte se ovih mjera opreza.

Rukovanje

Telefonom rukujte pažljivo. Uređaj ili baterija mogu se oštetiti ako rastavite, ispustite, savinete, prignječite ili probijete uređaj. Nemojte upotrebljavati uređaj ako je napuknut zaslon ili stražnji poklopac. Upotreba oštećenog uređaja može dovesti do pregrijavanja baterije ili ozljede. Telefon nemojte izlagati tekućinama jer to može dovesti do kratkog spoja i pregrijavanja.  Ako se telefon smoči, ne pokušavajte ga osušiti pomoću vanjskog izvora topline. 

Optimalna okolna temperatura za rad telefona iznosi od 0 do 35 °C, a za skladištenje od -20 do 45 °C. Telefon ne ostavljajte na mjestima gdje temperatura može narasti više od 45 °C, primjerice na komandnoj ploči automobila ili u blizini grijaćih tijela jer to može oštetiti proizvod, pregrijati bateriju ili uzrokovati opasnost od požara.  Telefon držite dalje od izvora topline i izravnog sunčeva svjetla. Ako se uređaj previše zagrije, isključite ga iz napajanja ako je uključen u struju, premjestite ga na hladnije mjesto i ne upotrebljavajte ga dok se ne ohladi.

Upotreba telefona u određenim načinima rada, kao što su igranje, snimanje videozapisa, upotreba postavke svjetiljke ili VR može uzrokovati da telefon generira više topline nego u normalnim uvjetima rada. Telefon uslijed toga može početi raditi u načinu smanjene potrošnje ili se privremeno isključiti. U tim načinima rukujte uređajem s dodatnom pažnjom.

Obratite se korisničkoj podršci i ne upotrebljavajte telefon ako ne funkcionira ispravno ili ako je oštećen. g.co/pixelcare

Punjenje

Adapter i uređaji Pixel 3 i Pixel 3 XL trebaju se koristiti i puniti u dobro prozračenim prostorima. Upotreba oštećenih kabela ili pretvarača napona odnosno punjenje u vlažnim uvjetima može uzrokovati požar, strujni udar, ozljede ili štetu na telefonu ili drugu materijalnu štetu.  Prilikom punjenja telefona pretvarač napona treba biti uključen u lako pristupačnu utičnicu u blizini telefona. Uređaj prilikom punjenja ne bi smio biti izložen izravnom sunčevu svjetlu. Proizvod je namijenjen za upotrebu s certificiranim ograničenim izvorom napajanja (LPS) prema standardu IEC 60950-1 nazivne snage 5 V DC i najviše 3 A, 9 V DC i najviše 2 A ili oboje.  Uređaj se mora koristiti s punjačem koji ispunjava zahtjeve za CTIA certifikat o sukladnosti baterijskih sustava prema standardu IEEE 1725. Uz ovaj se uređaj isporučuje punjač s odgovarajućim certifikatom.

Telefon punite samo s isporučenim adapterom i kabelom ili kompatibilnim priborom za punjenje dostupnim u Google Storeu. Upotreba pribora za punjenje koji nije kompatibilan može uzrokovati požar, strujni udar, ozljede ili oštećenje telefona i pribora.

Prilikom isključivanja adaptera iz napajanja ne povlačite kabel, već utikač.  Nemojte uvijati ili stezati USB kabel niti na silu gurati konektor u priključak.

Telefon se može puniti punjačem kompatibilnim s Qi ili bežičnim punjačem kojega je odobrio Google.  Ne stavljajte strane metalne ili magnetske predmete između bežičnog punjača i telefona jer to može uzrokovati zagrijavanje stranog predmeta ili uzrokovati neispravno punjenje uređaja.  Primjeri ovih predmeta uključuju kovanice, nakit i kreditne kartice.  Ako upotrebljavate metalnu ili magnetsku futrolu za telefon, uklonite je prije bežičnog punjenja jer to može uzrokovati pregrijavanje punjača ili neispravno punjenje uređaja.

Dugotrajno izlaganje toplini

Tijekom rada telefon i punjač generiraju toplinu koja je u skladu s primjenjivim normama i ograničenjima za temperaturu površine. Izbjegavajte predugi izravan ili neizravan dodir s kožom tijekom upotrebe ili punjenja uređaja jer predugo izlaganje kože toplim površinama može uzrokovati osjećaj neugode ili opekline. Pazite da ne zaspite na uređaju ili adapteru te da nisu prekriveni pokrivačem ili jastukom. Pripazite na to ako imate neki zdravstveni problem koji utječe na sposobnost otkrivanja osjeta topline na koži.  

Zaštita sluha

Dugotrajno izlaganje glasnim zvukovima (uključujući glazbu) može prouzročiti gubitak sluha. Radi sprječavanja mogućih oštećenja sluha izbjegavajte glasno slušanje na dulje vrijeme. Uslijed neprekidnog izlaganja velikoj glasnoći i pozadinskoj buci glasni zvukovi mogu se činiti tišima nego što jesu. Provjerite glasnoću prije upotrebe bilo koje vrste slušalica.

Zaštita sluha

Baterija

Telefon sadrži punjivu litij-ionsku bateriju, osjetljivu komponentu koja u slučaju oštećenja može uzrokovati ozljede. Ne pokušavajte sami izvaditi bateriju. Da biste zamijenili bateriju obratite se Googleu ili davatelju usluge kojega Google ovlasti. Zamjena od strane nekvalificiranih osoba može rezultirati oštećenjem telefona. Korištenje neodobrene baterije može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja ili druge opasnosti. Ako dođe do curenja baterije, pazite da iscurena tekućina ne dođe u dodir s očima, kožom ili odjećom. Ako je tekućina došla u dodir s očima, nemojte trljati oči. Isperite ih čistom vodom i odmah potražite savjet liječnika. Telefon, bateriju i pribor odložite u skladu s lokalnim propisima. Ne bacajte ih u kućni otpad. Nepropisno odlaganje može dovesti do požara, eksplozije i/ili drugih opasnosti. Nemojte je otvarati, zagrijavati na temperaturi višoj od 45 ̊C ili zapaliti. Više informacija o recikliranju telefona potražite na g.co/PixelRecyclingInfo

Ograničenja u vezi s okruženjem

Kako biste spriječili oštećivanje vanjskih ili unutarnjih dijelova telefona, telefon i pribor nemojte koristiti niti pohranjivati u prašnjavom, zadimljenom, vlažnom ili prljavom okruženju, kao ni u blizini izvora magnetskog polja.  Telefon držite dalje od izvora topline i izravnog sunčeva svjetla. Telefon ne ostavljajte u vozilu ili na mjestima gdje temperatura može narasti na više od 45 °C, primjerice na komandnoj ploči automobila, prozorskoj klupčici, u blizini grijaćih tijela ili iza stakla koje je dulje vrijeme izloženo izravnom sunčevom svjetlu ili snažnom ultraljubičastom zračenju.  To može oštetiti proizvod, pregrijati bateriju ili uzrokovati
opasnost od požara ili eksplozije.

Eksplozivna okruženja

Telefon nemojte upotrebljavati, pohranjivati ili transportirati na mjestima gdje se pohranjuju zapaljive tvari ili eksplozivi (primjerice na benzinskim postajama, skladištima goriva ili kemijskim postrojenjima). Telefon nemojte upotrebljavati na mjestima gdje se vrši miniranje ili u potencijalno eksplozivnim okruženjima, primjerice na mjestima točenja goriva, spremištima goriva, potpalubnim prostorima na brodovima, objektima za prijenos ili skladištenje goriva ili kemikalija te na područjima gdje u zraku ima kemikalija ili čestica kao što su žitna prašina, zrnca prašine ili metalni prah. Iskrenje bi na takvim mjestima moglo uzrokovati eksploziju ili požar koji bi mogli dovesti do tjelesnih ozljeda ili čak smrti. Pridržavajte se svih obavijesti i znakova na mjestima gdje mogu postojati te opasnosti.

Kretanje  

Uređaj može sadržavati usluge karata i navigacije.  Te usluge ovise o ispravnoj podatkovnoj vezi i uslugama lokacije koje možda nisu cijelo vrijeme dostupne.  Karte i upute mogu biti neprecizne.  Pažljivo pregledajte upute, postupajte razumno i pridržavajte se svih primjenjivih prometnih pravila i znakova.

Stvarni uvjeti; pretpostavka opasnosti. 

Prilikom upotrebe kartografskih podataka Google karata/Google Eartha, podataka o prometu, uputa i drugih sadržaja možda ćete primijetiti da se stvarni uvjeti razlikuju od rezultata karte i sadržaja. Sami procijenite situaciju i koristite Google karte/Google Earth na vlastiti rizik. Vaše ponašanje i posljedice vašeg ponašanja uvijek su isključivo vaša odgovornost.

Ometanje pažnje

Upotreba uređaja prilikom određenih aktivnosti može odvlačiti pažnju i dovesti vas i druge u opasnost. Kako bi se smanjio rizik od nezgoda (a i zbog toga što je to u većini zemalja zabranjeno), uređaj nemojte upotrebljavati dok vozite automobil ili bicikl, upravljate strojevima niti dok se bavite drugim aktivnostima koje bi mogle imati ozbiljne posljedice. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na upotrebu mobilnih uređaja, slušalica i kaciga. 

Radiofrekvencijske smetnje

Poštujte zabranu upotrebe bežične tehnologije (npr. mobilnih ili Wi-Fi mreža).  Uređaj je konstruiran u skladu s odredbama koje reguliraju radiofrekvencijske emisije, no upotreba bežičnih uređaja može negativno utjecati na drugu elektroničku opremu.  Na primjer, prilikom leta zrakoplovom ili netom prije ukrcavanja bežični uređaj koristite samo u skladu s uputama zrakoplovne tvrtke. Upotreba bežičnih uređaja u zrakoplovu može ometati bežične mreže, predstavljati opasnost za rad zrakoplova ili je možda protuzakonita. Uređaj možete koristiti u načinu rada u zrakoplovu.

Ometanje rada medicinskih uređaja

Uređaj upotrebljava radio i druge komponente koje emitiraju elektromagnetska polja i sadrže magnete. Elektromagnetska polja i magneti mogu ometati rad elektrostimulatora srca i drugih implantiranih medicinskih uređaja, kao i onih koji se nalaze u blizini. Telefon i punjač nikad nemojte držati na udaljenosti manjoj od 15 cm od površine kože u blizini elektrostimulatora. Telefon držite na suprotnoj strani tijela od elektrostimulatora srca ili drugog medicinskog uređaja koji je implantiran ili se nalazi u blizini.  Ne nosite telefon u džepu na prsima ili u džepu u blizini elektrostimulatora srca ili drugog medicinskog uređaja koji je implantiran ili se nalazi u blizini.  Ako imate pitanja o upotrebi Google uređaja s elektrosimulatorom srca ili u njegovoj blizini odnosno nekog drugog medicinskog uređaja koji je implantiran ili se nalazi u blizini, posavjetujte se s liječnikom. Ako sumnjate da vaš uređaj ometa rad elektrostimulatora srca ili medicinskih uređaja, isključite ga i obratite se liječniku za informacije u vezi sa svojim medicinskim uređajem.

Bolnice

Isključite bežični uređaj kada se to traži u bolnicama, klinikama ili drugim zdravstvenim ustanovama. Ti su zahtjevi određeni radi sprječavanja mogućih smetnji za osjetljivu medicinsku opremu.

Sigurnost djece

Telefon sadrži male dijelove, plastične elemente i dijelove s oštrim rubovima koji mogu prouzročiti ozljede ili predstavljati opasnost od gušenja.  Kabel za punjenje može predstavljati opasnost od gušenja za malu djecu.  Ne ostavljajte telefon i pribor u dohvatu male djece niti im dopustite da se njime igraju jer bi mogli ozlijediti sebe ili druge, odnosno slučajno oštetiti telefon.  U slučaju gutanja malih dijelova odmah potražite pomoć liječnika.

Komunikacija u hitnim slučajevima

Uređaj radi pomoću radiosignala i možda neće moći uspostaviti ili održati vezu u svim uvjetima. Bežični uređaj možda nije pouzdan za komunikaciju u hitnim slučajevima. Iako se na nekim područjima podaci za hitne slučajeve emitiraju putem bežičnih mreža, uređaj možda neće uvijek primiti te poruke ovisno o mogućnosti povezivanja s mrežom.

Funkcije povezane sa zdravljem

Telefon i povezane funkcije aplikacije za vježbanje nisu medicinski uređaji i njihova je svrha isključivo informativne naravi. Oni nisu osmišljeni niti namijenjeni za upotrebu pri dijagnosticiranju bolesti ili drugih stanja, kao ni za liječenje, praćenje, ublažavanje, određivanje terapije ili sprječavanje bolesti.

Pravilno rukovanje i upotreba

Prilikom upotrebe, pohrane, čišćenja ili odlaganja telefona pridržavajte se sljedećih uputa:

Radna temperatura

Ne upotrebljavajte ni ne punite telefon pri temperaturama nižim od 0°C ili višim od 35°C. Ako temperatura uređaja prelazi normalnu radnu temperaturu, dok se ne regulira temperatura uređaja može doći do sljedećeg: slabija izvedba i povezivost, nemogućnost punjenja te isključivanje zaslona ili telefona Možda nećete moći upotrebljavati telefon dok se temperatura ne regulira. Premjestite telefon na hladnije (ili toplije) mjesto i pričekajte nekoliko minuta prije nego što ga ponovo pokušate upotrijebiti.  

Njega i čišćenje

Isključite uređaj i adapter iz struje prije čišćenja, tijekom grmljavinskih oluja ili kada ga dulje vrijeme nećete upotrebljavati. Ne upotrebljavajte otapala i abrazivne materijale koji mogu oštetiti površinu uređaja.  Šminka, kemikalije i obojeni materijali kao što je traper mogu ostaviti mrlje na svijetlim futrolama telefona.  Za čišćenje uređaja i pribora koristite čistu, meku i suhu ili malo navlaženu krpicu.  Za čišćenje telefona ili pribora nemojte koristiti kemijske deterdžente, praške ili druga kemijska sredstva (primjerice alkohol ili benzen). Uređaj nemojte čistiti dok se puni.

Otpornost na vodu 

Uređaj je otporan na vodu, ali nije potpuno vodootporan. Telefon Pixel 3 ili Pixel 3 XL ima ocjenu zaštite od vode IPX8 prema standardu IEC 60529. Otpornost na vodu može biti ugrožena uslijed uobičajenog habanja ili oštećenja telefona. Punjač telefona i drugi pribor nisu otporni na vodu. Uređaj nemojte puniti dok je mokar.

Magnetska polja

Medije koji sadrže magnete ili koji su osjetljivi na magnetizam, primjerice kreditne kartice, bankovne kartice, audio/videotrake ili magnetske memorijske uređaje, nemojte postavljati blizu ovog uređaja, punjača i kabela jer biste mogli izgubiti podatke koji su pohranjeni na tim medijima. Podatkovni mediji osjetljivi na magnete trebaju se držati na udaljenosti od najmanje 5 cm od telefona.

Izlaganje ljudi radijskim frekvencijama

Kao i bilo koji drugi telefon, vaš bežični uređaj pri upotrebi emitira radiofrekvencijsku energiju (RF). Prema Međunarodnoj komisiji za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP), ključni učinak izlaganja radiofrekvencijskoj energiji bitan za ljudsko zdravlje jest zagrijavanje izloženog tkiva. 

Prema Saveznoj komisiji za komunikacije (FCC) SAD-a: "Neke interesne grupe za zdravlje i sigurnost tumače određena izvješća na način koji sugerira da bi upotreba bežičnih uređaja mogla biti povezana s rakom i drugim bolestima i potencijalno predstavljati veći rizik za djecu nego za odrasle. Iako te tvrdnje privlače sve veću pozornost javnosti, trenutačno nema znanstvenih dokaza koji uspostavljaju uzročno-posljedičnu vezu između upotrebe bežičnih uređaja i raka ili drugih bolesti."

No iznad određene razine (koja se naziva pragom), ovisno o trajanju izlaganja, izlaganje RF-u i popratni porast temperature mogu izazvati ozbiljne zdravstvene posljedice, kao što su toplinski udar i oštećenje tkiva (opekline). Da bi se izbjegla opasnost za zdravlje koja proizlazi iz izlaganja visokim razinama radiofrekvencijske energije, postavljena su ograničenja u odnosu na prag iznad kojega se utvrđeno javljaju štetni učinci, uz dodatni faktor smanjenja kako bi se uklonile znanstvene nesigurnosti. Ta se ograničenja u pravilu izražavaju specifičnom stopom apsorpcije (SAR). SAR je mjera stope apsorpcije radiofrekvencijske energije u tijelu. Ispitivanja specifične stope apsorpcije provode se dok telefon emitira energiju uz najveću moguću razinu snage u svim ispitivanim frekvencijskim pojasevima. Ograničenja SAR-a prvi je usvojio FCC 1996. u SAD-u, a potom su usvojena i na drugim mjestima.

Dodatne informacije o SAR-u možete pronaći na sljedećim stranicama:

 • fcc.gov
 • icnirp.org
 • ec.europa.eu


Ispitivanja su potvrdila da Pixel 3 i Pixel 3 XL ne prelaze ograničenja SAR-a u SAD-u, Kanadi, Europskoj uniji, Japanu, Australiji, Singapuru, Indiji i Tajvanu.  Vrijednosti SAR-a primjenjive u navedenim područjima možete pronaći na telefonu: Postavke A zatim O telefonu A zatim Regulatorne oznake.

Servis i podrška

Online pomoć i podršku potražite na g.co/PixelCare. Ako pošaljete telefon na servis, možda ćete primiti zamjenski telefon (umjesto izvornog telefona).

Informacije o propisima

Informacije o propisima, certifikatima i oznakama sukladnosti koje se odnose na Pixel 3/Pixel 3 XL mogu se pronaći na uređaju u odjeljku Postavke A zatim O telefonu A zatim Regulatorne oznake i na poleđini uređaja.

Izjava o sukladnosti sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti

Važno: za uređaj, pretvarač napona i drugi isporučeni pribor dokazana je sukladnost sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) u uvjetima koji su uključivali upotrebu usklađenih perifernih uređaja i oklopljenih kabela između komponenti sustava. Upotreba usklađenih perifernih uređaja i oklopljenih kabela između komponenti sustava važna je kako bi se smanjila mogućnost uzrokovanja smetnji u radu radija, televizora i drugih elektroničkih uređaja.

Informacije o propisima: Sjedinjene Američke Države

Usklađenost s pravilima Savezne komisije za komunikacije (FCC) SAD-a

Napomena: testiranjem je utvrđeno da je ova oprema sukladna s ograničenjima za digitalne uređaje klase B predviđenima dijelom 15 pravila FCC-a. Ta su ograničenja određena radi pružanja razumne zaštite od štetnih smetnji u stambenim okruženjima. Oprema generira, upotrebljava i može emitirati radiofrevencijsko zračenje i ako se ne instalira i ne upotrebljava u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskoj komunikaciji. No nema jamstava da se u određenoj instalaciji neće pojaviti smetnje.  Ako uređaj uzrokuje smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisniku se predlaže da pokuša otkloniti smetnje na jedan ili više sljedećih načina:

 • preusmjeravanjem ili premještanjem antene
 • povećanjem udaljenosti između opreme i prijemnika
 • priključivanjem opreme u utičnicu koja nije u strujnom krugu u koji je priključen prijemnik
 • traženjem savjeta od prodavača ili iskusnog servisera radiotelevizijske opreme.

Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrio Google mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upotrebu opreme.

Ovaj je uređaj sukladan s dijelom 15 pravila FCC-a. Upotreba podliježe sljedećim dvama uvjetima:

 1. Uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje.
 2. Uređaj mora prihvatiti primljene smetnje, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Izlaganje radiofrekvencijskom zračenju 

Uređaj je sukladan sa zahtjevima Savezne komisije za komunikacije (FCC) SAD-a za izlaganje radiovalovima te je konstruiran i proizveden tako da ne prelazi FCC-ova ograničenja emisija za izlaganje radiofrekvencijskoj (RF) energiji. Da bi se zadovoljili FCC-ovi zahtjevi sukladnosti za izlaganje RF energiji, upotreba uređaja u blizini tijela ograničena je na kopče za pojas, držače ili sličan pribor koji u svom sastavu nema metalne dijelove i mora omogućavati razmak od najmanje 10 mm između uređaja, uključujući antenu, i korisnikova tijela.  

Informacije o specifičnoj stopi apsorpcije (SAR)  

Uređaj je konstruiran tako da udovoljava zahtjevima američke Savezne komisije za komunikacije (FCC) u vezi s izlaganjem radiovalovima.

Granična specifična stopa apsorpcije (SAR) usvojena u SAD-u iznosi 1,6 W/kg u prosjeku na jedan gram tkiva. Najviša vrijednost SAR-a prijavljena FCC-u za ovaj uređaj u skladu je s tim ograničenjem.  Pixel 3 i Pixel 3 XL sukladni su s radiofrekvencijskim specifikacijama kada se upotrebljavaju u blizini uha ili na udaljenosti od 1,0 cm od tijela.  Pazite da pribor uređaja, primjerice kutija i futrola, nije sastavljen od metalnih dijelova. Uređaj držite na specificiranoj udaljenosti od tijela.

Maksimalne vrijednosti SAR-a prijavljene FCC-u za Pixel 3:

 • 1,34 W/kg kad se drži pored uha
 • 1,34 W/kg kad se pravilno nosi na tijelu.

Maksimalne vrijednosti SAR-a prijavljene FCC-u za Pixel 3 XL:

 • 1,35 W/kg kad se drži pored uha
 • 1,35 W/kg kad se pravilno nosi na tijelu.

Kompatibilnost sa slušnim pomagalima (HAC)    

Pixel 3 i Pixel 3 XL ocijenjeni su i certificirani kao kompatibilni sa slušnim pomagalima prema tehničkoj specifikaciji ANSI C63.19-2011. Postoje dvije mjere kompatibilnosti sa slušnim pomagalima:
Ocjena M označava mjeru otpornosti na radiofrekvencijske smetnje za akustički povezana slušna pomagala i ocjena T koja označava mjeru izvedbe pri upotrebi sa slušnim pomagalima koja se povezuju induktivnim putem (telezavojnica).

Googleovi uređaji kompatibilni sa slušnim pomagalima:

 • Pixel 3   M3/T3
 • Pixel 3 XL   M3/T3.

Prema pravilima FCC-a mobilni se telefon smatra kompatibilnim sa slušnim pomagalima ako ima ocjenu M3 ili M4 za akustično povezivanje, odnosno T3 ili T4 za induktivno povezivanje.

Pixel 3 i Pixel 3 XL ispitani su i ocijenjeni za upotrebu sa slušnim pomagalima na temelju nekih bežičnih tehnologija koje upotrebljavaju. Stoga je važno da isprobate različite značajke telefona na različitim lokacijama uz istovremenu upotrebu slušnog pomagala ili umjetne pužnice kako biste provjerili čujete li bilo kakve šumove. Za informacije o kompatibilnosti sa slušnim pomagalima obratite se davatelju usluge ili Googleu. Ako imate pitanja o pravilima povrata ili zamjene uređaja, obratite se davatelju usluge ili prodavaču.

Googleovi uređaji udovoljavaju zahtjevima kompatibilnosti sa slušnim pomagalima (HAC) Savezne komisije za komunikacije (FCC).

Recikliranje

Informacije o recikliranju u SAD-u dostupne su na g.co/HWRecyclingProgram

Informacije o zakonskim propisima: Kanada

Kanadska Agencija za inovacije, znanost i gospodarski razvoj (ISED), klasa B

Ovaj digitalni uređaj klase B u skladu je s kanadskim standardom ICES-003.CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Napomena: prema pravilima kanadske Agencije za inovacije, znanost i gospodarski razvoj, promjene ili izmjene koje nije izričito odobrio Google mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upotrebu ovog uređaja.

Obavijesti kanadske Agencije za inovacije, znanost i gospodarski razvoj (ISED)

Pixel 3 i Pixel 3 XL udovoljavaju RSS standardima oslobađanja od licence kanadske Agencije za inovacije, znanost i gospodarski razvoj (ISED ili IC). Rad podliježe ovim dvama uvjetima: (1) uređaji ne smiju uzrokovati smetnje i (2) uređaji moraju prihvatiti sve smetnje, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Uređaj koji radi u frekvencijskom pojasu od 5150 do 5250 MHz namijenjen je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru kako bi se smanjila mogućnost štetnih smetnji za istokanalne mobilne satelitske sustave.

les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux
 

Informacije o specifičnoj stopi apsorpcije (SAR)     

Izračena snaga uređaja Pixel 3 i Pixel 3 XL niža je od ograničenja za izlaganje radiofrekvencijskom zračenju prema pravilima kanadskog zavoda za telekomunikacije (IC). Testiranjem je utvrđeno da su uređaji sukladni s IC-ovim ograničenjima za izlaganje radiofrekvencisjkom (RF) zračenju. Uređaji se trebaju upotrebljavati na takav način da je mogućnost dodira s uređajem tijekom normalnog rada svedena na najmanju moguću mjeru.

Prilikom upotrebe pored tijela (tako da se uređaj ne drži u ruci ili uz glavu) uređaje Pixel 3 i Pixel 3 XL držite na udaljenosti od 10 mm od tijela, što odgovara načinu testiranja sukladnosti uređaja sa zahtjevima za izlaganje RF zračenju. Pazite da pribor uređaja, primjerice kutija i futrola, nije sastavljen od metalnih dijelova.

Maksimalne vrijednosti SAR-a prijavljene IC-u za Pixel 3:

 • 1,34 W/kg kad se drži pored uha
 • 1,34 W/kg kad se pravilno nosi na tijelu.


Maksimalne vrijednosti SAR-a prijavljene IC-u za Pixel 3 XL:

 • 1,35 W/kg kad se drži pored uha
 • 1,35 W/kg kad se pravilno nosi na tijelu.


Uređaj je certificiran za upotrebu u Kanadi. Status unosa na popisu radijske opreme kanadskog zavoda za telekomunikacije može se pronaći na sljedećoj web-adresi: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do
Dodatne informacije o izlaganju RF zračenju za Kanadu mogu se pronaći i na sljedećoj web-adresi: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Informacije o zakonskim propisima: EU

Obavijest o sukladnosti za EU

Google Inc. izjavljuje da su Pixel 3 i Pixel 3 XL sukladni s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi). Cijeli tekst izjave o sukladnosti naveden je u nastavku:

Izjava o sukladnosti (Pixel 3)

Izjava o sukladnosti

 

Izjava o sukladnosti za EU

 

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Ova izjava o sukladnosti izdaje se za:

Broj modela radijske opreme:                                    G013A
Naziv proizvoda:                                                                      Pixel 3
Verzija softvera                                                                  Android OS
Priloženi pribor:                                                         slušalica, punjač, kabel za USB-C na C, adapter za USB-C na 3,5 mm,                                                                                                        adapter za brzi prijenos
 

Mi, Google LLC, izjavljujemo pod isključivom odgovornošću da su prethodno navedeni proizvodi sukladni bitnim zahtjevima sljedećih direktiva Europske unije:

Direktiva o radijskoj opremi (RED)                                      2014/53/EU
Direktiva o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (preinačeno)                                                        2011/65/EU
Direktiva o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju                                2009/125/EZ
Related Products Directive                                

Postupak ocjenjivanja sukladnosti naveden u članku 10. i detaljno opisan u Prilogu III. Direktive 2014/53/EU o radijskoj opremi provelo je prijavljeno tijelo Cetecom, broj 0680 (broj potvrde ispitivanja tipa: M18-0547-01-TEC). Sljedeće usklađene norme i normativni dokumenti oni su za koje se izjavljuje da je proizvod usklađen s njima, i to konkretnim navođenjem bitnih zahtjeva navedenih direktiva:

Zdravlje i sigurnost (članak 3. stavak 1. točka a) Direktive o radijskoj opremi)

IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014 + A11:2017
EN 62311:2008, EN 62479:2010
EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
EN 50566:2017, EN 62209-2:2010

Elektromagnetska kompatibilnost (članak 3. stavak 1. točka b) Direktive o radijskoj opremi)  

Draft EN 301 489-1 v2.2.0
Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1
Draft EN 301 489-17 V3.2.0
Draft EN 301 489-19 V2.1.0
Draft EN 301 489-52 V1.1.0
EN 55032:2015/AC:2016 Class B
EN 55035:2017

Spektar (članak 3. stavak 2. Direktive o radijskoj opremi) EN 300 328 v2.1.1
EN 301 893 v2.1.1 EN 301 511 V12.5.1
EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, 
EN 301 908-13 V11.1.2
EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
EN 303 413 V1.1.1, EN 300 330 V2.1.1
Draft EN 300 440 V2.2.0
EN 303 417 V1.1.1
Oprema unutar određenih kategorija ili razreda (članak 3. stavak 3. Direktive o radijskoj opremi) Nije primjenjivo
Direktiva o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju, 2009/125/EZ Uredba 1275/2008, Uredba 278/2009
Direktiva o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (preinačeno), 2011/65/EU EN 50581:2012

 

Potpisano za Google LLC i u ime Google LLC-a

Pixel 3 DoC signature

Potpis                                          Datum izdavanja: 25. srpnja 2018. u Mountain Viewu, CA, SAD

Jason Bremner 
Potpredsjednik, upravljanje proizvodima

Izmjena: 01                                                       

 

Izjava o sukladnosti (Pixel 3 XL)

Izjava o sukladnosti za EU

 

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Ova izjava o sukladnosti izdaje se za:

Broj modela radijske opreme:                                    G013C
Naziv proizvoda:                                                                      Pixel 3 XL
Verzija softvera                                                                  Android OS
Priloženi pribor:                                                         slušalica, punjač, kabel za USB-C na C, adapter za USB-C na 3,5 mm,                                                                                                        adapter za brzi prijenos
 

Mi, Google LLC, izjavljujemo pod isključivom odgovornošću da su prethodno navedeni proizvodi sukladni bitnim zahtjevima sljedećih direktiva Europske unije:

Direktiva o radijskoj opremi (RED)                                      2014/53/EU
Direktiva o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (preinačeno)                                                        2011/65/EU
Direktiva o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju                                2009/125/EZ
Related Products Directive                                

Postupak ocjenjivanja sukladnosti naveden u članku 10. i detaljno opisan u Prilogu III. Direktive 2014/53/EU o radijskoj opremi provelo je prijavljeno tijelo Cetecom, broj 0680, koje je ocijenilo sukladnost s člankom 3. stavkom 2. Direktive o radijskoj opremi i izdalo potvrdu EU ispitivanja tipa M18-0553-01-TEC.

Sljedeće usklađene norme i normativni dokumenti oni su za koje se izjavljuje da je proizvod usklađen s njima, i to konkretnim navođenjem bitnih zahtjeva navedenih direktiva:

Zdravlje i sigurnost (članak 3. stavak 1. točka a) Direktive o radijskoj opremi)

IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014 + A11:2017
EN 62311:2008, EN 62479:2010
EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
EN 50566:2017, EN 62209-2:2010

Elektromagnetska kompatibilnost (članak 3. stavak 1. točka b) Direktive o radijskoj opremi)  

Draft EN 301 489-1 v2.2.0
Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1
Draft EN 301 489-17 V3.2.0
Draft EN 301 489-19 V2.1.0
Draft EN 301 489-52 V1.1.0
EN 55032:2015/AC:2016 Class B
EN 55035:2017

Spektar (članak 3. stavak 2. Direktive o radijskoj opremi) EN 300 328 v2.1.1
EN 301 893 v2.1.1 EN 301 511 V12.5.1
EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, 
EN 301 908-13 V11.1.2
EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
EN 303 413 V1.1.1, EN 300 330 V2.1.1
Draft EN 300 440 V2.2.0
EN 303 417 V1.1.1
Oprema unutar određenih kategorija ili razreda (članak 3. stavak 3. Direktive o radijskoj opremi) Nije primjenjivo
Direktiva o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju, 2009/125/EZ Uredba 1275/2008, Uredba 278/2009
Direktiva o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (preinačeno), 2011/65/EU EN 50581:2012

 

Potpisano za Google LLC i u ime Google LLC-a

Pixel 3 DoC signature

Potpis                                          Datum izdavanja: 25. srpnja 2018. u Mountain Viewu, CA, SAD

Jason Bremner 
Potpredsjednik, upravljanje proizvodima

Izmjena: 01                                                       

 

Ograničenja i zahtjevi Direktive 2014/53/EU

Uređaj je ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru samo kada radi u frekvencijskom rasponu od 5150 do 5350 MHz u sljedećim zemljama: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK, CH, IS, LI, NO i TR 

CE oznaka

Frekvencijski pojasevi i snaga

Europska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo
Ovdje navedeni podaci predstavljaju maksimalnu radiofrekvencijsku snagu koja se prenosi u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasima) u kojem (kojima) radijska oprema radi.

 

Učestalost

Snaga

WiFi 2 400 – 2 483,5 MHz

Maksimalno 20 dBm

WiFi 5 150 – 5 250 MHz

Maksimalno 23 dBm

WiFi 5 250 – 5 350 MHz

Maksimalno 23 dBm

WiFi 5 470 – 5 725 MHz

Maksimalno 23 dBm

WiFi 5 745 – 5 825 MHz Maksimalno 14 dBm

Bluetooth: 2 400 – 2 483,5 MHz

Maksimalno 20 dBm

NFC 13,56 MHz

Maksimalno -10 dBuA/m

GSM 900

PC4 (Maksimalno 33,5 dBm)

GSM 1800

PC1 (Maksimalno 30,5 dBm)

UMTS pojas I/VIII

PC3 (Maksimalno 24,5 dBm)

LTE: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 42

PC1 (Maksimalno 24,5 dBm)


Ograničenja u frekvencijskom pojasu 5 GHz

WLAN funkcija uređaja ograničena je na upotrebu samo u zatvorenom prostoru kad radi u frekvencijskom rasponu od 5150 do 5350 MHz kako bi se smanjila mogućnost štetnih smetnji za istokanalne mobilne satelitske sustave.

Radiofrekvencijske smetnje

Google nije odgovoran za radijske ili televizijske smetnje uzrokovane neovlaštenim izmjenama uređaja ili pribora, odnosno zamjenom ili priključivanjem spojnih kabela i opreme koje nije specificirao Google. Korisnik je odgovoran za uklanjanje smetnje uzrokovane takvim neovlaštenim izmjenama, zamjenama ili priključivanjima. Google i ovlašteni prodavači ili distributeri nisu odgovorni za štetu ili kršenje zakonskih propisa do kojih može doći ako se korisnik ne pridržava ovih smjernica.

Informacije o specifičnoj stopi apsorpcije (SAR) – EU

Uređaji su klasificirani za upotrebu u tipičnom stambenom okruženju klase B.

Pixel 3 i Pixel 3 XL sukladni su s radiofrekvencijskim specifikacijama kada se upotrebljavaju pored uha ili na udaljenosti od 0,5 cm od tijela.  Pazite da pribor uređaja, primjerice kutija i futrola, nije sastavljen od metalnih dijelova. Uređaj držite na specificiranoj udaljenosti od tijela. 

Za Pixel 3 najviša vrijednost specifične stope apsorpcije (SAR) prijavljena za tu vrstu uređaja pri testiranju pored uha iznosi 1,33 W/kg te 1,49 W/kg kada se pravilno nosi na tijelu. 

Za Pixel 3 XL najviša vrijednost specifične stope apsorpcije (SAR) prijavljena za tu vrstu uređaja pri testiranju pored uha iznosi 1,39 W/kg te 1,40 W/kg kada se pravilno nosi na tijelu.

Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) i Direktiva o baterijama i akumulatorima

Baterije ne odlažite u komunalni otpad

Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) zahtijeva da sva električna i elektronička oprema, uključujući ovaj telefon i njegov pribor, nosi oznaku prekrižene kante za otpad s kotačima. Taj simbol znači da se oprema ne smije odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad. Odlaganje električnog i elektroničkog otpada zajedno s komunalnim otpadom može predstavljati opasnost za okoliš i ljudsko zdravlje zbog određenih tvari koje se koriste u električnoj i elektroničkoj opremi te njihovim baterijama.

U skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi svaka zemlja članica EU-a odgovorna je za postizanje visoke razine prikupljanja takvog otpada u svrhu obrade, oporabe i ekološki prihvatljivog odlaganja. Prije nego što bacite uređaj, razmislite trenutak o tome kako možete smanjiti količinu EE otpada koji sami generirate. Mogli biste ga na primjer reciklirati, oporabiti ili pretvoriti u umjetničko djelo. Jednostavnim produljenjem vijeka upotrebe uređaja smanjit ćete količinu otpada i doprinijeti postizanju ciljeva Europske unije.

Uspjeh te politike EU-a ovisi o vašem aktivnom doprinosu u vraćanju otpadne električne i elektroničke opreme na odgovarajuća mjesta za odlaganje takvog otpada. Za informacije o mjestima povrata i prikupljanja EE otpada obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču.

Usklađenost s Direktivom RoHS

Ovaj je proizvod u skladu s Direktivom 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničavanju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS) te njezinim izmjenama i dopunama.

Uredba REACH

REACH je uredba Europske unije koja se odnosi na registraciju, evaluaciju, odobravanje i ograničavanje kemikalija (EZ br. 1907/2006). Google udovoljava svim zahtjevima odredbe i obvezuje se korisnicima pružiti sve informacije o prisutnosti posebno zabrinjavajućih tvari prema Uredbi REACH.  Za dodatne se informacije možete obratiti Googleu na adresu Env-Compliance@google.com.

U vezi s pravnim pitanjima u EU-u možete se obratiti na adresu Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irska.

Informacije o proizvođaču

Proizvođač: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA, SAD 94043

Informacije o uvozniku

Uvoznik: Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irska

Informacije o zakonskim propisima: Singapur

Podaci za ugrađenu SIM karticu (eUICC) za Singapur

Značajka ugrađene SIM kartice (eSIM) nije podržana u Singapuru. 

Informacije o specifičnoj stopi apsorpcije (SAR)

Testiranjem je utvrđeno da su uređaji Pixel 3 i Pixel 3 XL sukladni s IMDA-ovim ograničenjima za izlaganje radiofrekvencijskom (RF) zračenju. Uređaji se trebaju upotrebljavati na takav način da je mogućnost dodira s uređajem tijekom normalnog rada svedena na najmanju moguću mjeru. Pazite da pribor uređaja, primjerice kutija i futrola, nije sastavljen od metalnih dijelova.

Prilikom upotrebe uređaja Pixel 3 XL pored tijela (tako da se uređaj ne drži u ruci ili uz glavu) uređaj držite na udaljenosti od 5 mm od tijela, što odgovara načinu testiranja sukladnosti uređaja sa zahtjevima za izlaganje RF zračenju.

Maksimalne vrijednosti SAR-a prijavljene IMDA-u za Pixel 3:

 • 1,33 W/kg kad se drži pored uha
 • 1,49 W/kg kad se pravilno nosi na tijelu.

Maksimalne vrijednosti SAR-a prijavljene IMDA-u za Pixel 3 XL:

 • 1,39 W/kg kad se drži pored uha
 • 1,40 W/kg kad se pravilno nosi na tijelu.

Informacije o zakonskim propisima: Australija

Informacije o specifičnoj stopi apsorpcije (SAR)

Pixel 3 i Pixel 3 XL sukladni su s radiofrekvencijskim specifikacijama kada se upotrebljavaju pored uha ili na udaljenosti od 0,5 cm od tijela.  Pazite da pribor uređaja, primjerice kutija i futrola, nije sastavljen od metalnih dijelova. Uređaj držite na specificiranoj udaljenosti od tijela. 

Za Pixel 3 najviša vrijednost specifične stope apsorpcije (SAR) prijavljena za tu vrstu uređaja pri testiranju pored uha iznosi 1,33 W/kg te 1,49 W/kg kada se pravilno nosi na tijelu. 

Za Pixel 3 XL najviša vrijednost specifične stope apsorpcije (SAR) prijavljena za tu vrstu uređaja pri testiranju pored uha iznosi 1,39 W/kg te 1,40 W/kg kada se pravilno nosi na tijelu.

WLAN funkcija uređaja ograničena je na upotrebu samo u zatvorenom prostoru kad radi u frekvencijskom rasponu od 5150 do 5350 MHz kako bi se smanjila mogućnost štetnih smetnji za istokanalne mobilne satelitske sustave.

Informacije o zakonskim propisima: Indija

Informacije o specifičnoj stopi apsorpcije (SAR)

Vaš je telefon radioodašiljač i prijemnik. Uređaj je sukladan s međunarodnim smjernicama u vezi s ograničavanjem ljudskog izlaganja elektromagnetskim poljima i posebno je dizajniran tako da udovoljava smjernicama za izlaganje radiovalovima koje je donio Odjel za telekomunikacije pri Ministarstvu za komunikacijsku i informacijsku tehnologiju Republike Indije ("DoT"). Smjernice kao mjernu jedinicu koriste specifičnu stopu apsorpcije ("SAR"), a to je jedinica za količinu radiofrekvencijske energije koju tijelo apsorbira prilikom upotrebe telefona. Granična vrijednost SAR-a u Indiji za mobilne uređaje iznosi 1,6 W/kg po 1 gramu biološkog tkiva.

Pixel 3 i Pixel 3 XL sukladni su s tim smjernicama kada se upotrebljavaju pored uha ili na udaljenosti od 1,0 cm od tijela. Pazite da pribor uređaja, primjerice kutija i futrola, nije sastavljen od metalnih dijelova. Uređaj držite na specificiranoj udaljenosti od tijela. 

Za Pixel 3 najviša vrijednost specifične stope apsorpcije (SAR) prijavljena za tu vrstu uređaja pri testiranju pored uha iznosi 1,24 W/kg te 1,33 W/kg kada se pravilno nosi na tijelu. 
Za Pixel 3 XL najviša vrijednost specifične stope apsorpcije (SAR) prijavljena za tu vrstu uređaja pri testiranju pored uha iznosi 1,31 W/kg te 0,99 W/kg kada se pravilno nosi na tijelu.

Vrijednosti SAR-a možete pregledati i na web-lokaciji DoT-a/Centra za telekomunikacijsko inženjerstvo. 

Iako većina laboratorijskih studija nije uspjela dokazati izravan utjecaj izloženosti
radiofrekvencijskom zračenju na zdravlje, DoT je propisao sljedeće mjere opreza pri upotrebi mobilnog uređaja:

 • Upotrebljavajte bežični sustav bez ruku (slušalice) s Bluetooth odašiljačem male snage.
 • Provjerite ima li mobilni uređaj nisku vrijednost SAR-a.
 • Razgovarajte što kraće ili umjesto razgovora šaljite SMS-ove. Taj se savjet posebno odnosi na djecu, adolescente i trudnice.
 • Mobilni telefon upotrebljavajte kad je signal dovoljno jak.
 • Osobe s aktivnim medicinskim implantatima mobilni bi telefon po mogućnosti trebale držati najmanje na 15 cm udaljenosti od implantata.
   

Izjava o recikliranju, gospodarenju i rukovanju e-otpadom

Don

Ova oznaka u Indiji naznačuje da se proizvod ne smije odložiti zajedno s komunalnim otpadom već se treba odložiti na odgovarajuće mjesto radi oporabe i recikliranja.

Google izjavljuje da je telefon dizajniran i proizveden u skladu s Pravilnikom o gospodarenju e-otpadom iz 2016. (nadalje "Pravilnik"), a posebno s pravilom 16 (1) o smanjenju upotrebe opasnih tvari u proizvodnji električne i elektroničke opreme i njihovim maksimalnim dopuštenim koncentracijama po težini u homogenim materijalima, osim za iznimke navedene na popisu II).

Nepropisno rukovanje e-otpadom, njegovo nepropisno odlaganje, nenamjerno lomljenje, oštećivanje ili nepropisno recikliranje može između ostalog predstavljati rizik od požara, eksplozije i/ili drugih opasnosti, a nekontrolirano odlaganje otpada može biti štetno za okoliš i negativno utjecati na njega jer sprječava ponovnu upotrebu resursa. Neki e-otpad sadrži opasne kemikalije koje u slučaju nepropisnog odlaganja mogu kontaminirati vodu, tlo i druge prirodne resurse. Nepropisno odlaganje može nanijeti štetu biljkama, životinjama i ljudima.

Informacije o zakonskim propisima: Japan

Kada uređaj radi na frekvenciji od 5 GHz (W52/W53), ograničen je na upotrebu samo u zatvorenom prostoru.
Pixel 3 i Pixel 3 XL sukladni su s propisima SAR-a u Japanu kada se upotrebljavaju pored uha ili na udaljenosti od 5 mm od tijela. Pazite da pribor uređaja, primjerice kutija i futrola, nije sastavljen od metalnih dijelova. Uređaj držite na specificiranoj udaljenosti od tijela. 

Maksimalne vrijednosti SAR-a prijavljene MIC-u za Pixel 3:

 • 1,08 W/kg kad se drži pored uha
 • 1,43 W/kg kad se pravilno nosi na tijelu.

Maksimalne vrijednosti SAR-a prijavljene MIC-u za Pixel 3 XL:

 • 1,16 W/kg kad se drži pored uha
 • 1,16 W/kg kad se pravilno nosi na tijelu.

Podaci o dostupnosti

Pixel 3

ZNAČAJKA PRISTUPAČNOSTI ZAHTJEVI – OPIS VRIJEDNOST

Informacije o slušalicama/hardveru

Dodirni zaslon  Ima li uređaj zaslon osjetljiv na dodir Da
Ako uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir, je li kapacitivni (poznat i kao toplinski aktiviran zaslon) Da
Prepoznavanje tipki Može li korisnik lako raspoznati tipke Nije primjenjivo 
Način raspoznavanja tipki – zasebne tipke, izbočine koje razdvajaju tipke Nije primjenjivo
Udaljenost između središta tipki Udaljenost između središnjih točaka dviju brojčanih tipki Nije primjenjivo
Raspored tipkovnice Tipkovnica ima izgled QWERTY pisaćih strojeva Da
Alka za privjesak za ključeve ili vrpcu Ima malenu alku za pričvršćivanje privjeska za ključeve ili vrpce koja se nosi oko vrata Ne
Razlikovanje funkcijskih tipki Brojčane tipke imaju drugačiju boju ili oblik od drugih tipki, zbog čega se lakše razlikuju dodirom ili pogledom Nije primjenjivo
Oblik uređaja A. Preklopni telefon
B. Telefon s fiksnim kućištem
C. Telefon na izvlačenje
D. Okretni telefon
E. Telefon sa zaslonom osjetljiv na dodir
F. Ostalo
E
Operativni sustav Operativni sustav telefona i verzija Android P
Protuklizne značajke Ima protuklizni premaz ili izbočine koje sprječavaju da klizi iz ruke Ne

Značajke mobilnosti/spretnosti

Masa uređaja Masa slušalice s baterijom 148 grama
Jednostavno umetanje baterije Jesu li usmjerenje i mjesto postavljanja baterije jasno označeni Nije primjenjivo
Mogućnost korištenja telefonskog zvučnika Upotreba uređaja bez ruku tijekom biranja brojeva i nakon uspostave poziva Da
Zaštićene/uvučene tipke Tipke su na neki način zaštićene ili uvučene kako bi se smanjila mogućnost pritiskanja pogrešne tipke Nije primjenjivo
Bežične slušalice Podržane su bežične slušalice, primjerice Bluetooth slušalice Da
Povezivanje s drugim uređajima Ljudima omogućuje upotrebu računala kao tekstnog terminala. Također omogućuje rad prilagođenih uređaja s telefonom. Uređaj se može povezati s telefonom pomoću:  
 • kabela (električne žice)
Da
 • infracrvenog signala (koji putuje kroz zrak kao radioval, ali ne može proći kroz zidove ili druge čvrste objekte)
Ne
 • Bluetootha/bežičnog LAN-a (radiosignali koji putuju kroz zrak, a mogu proći i kroz zidove ili druge čvrste objekte)
Da
 • ostalih priključaka koji nisu gore opisani (opišite): ... ... ... ... ... ...
Da
Ravna stražnja površina za rad na stolu Ima ravnu stražnju površinu, tako da se može upotrebljavati kad se stavi na stol Da
Odgovor pritiskom bilo koje tipke Korisnik može odgovoriti na poziv pritiskom bilo koje tipke Ne
Pokreti ruke Neke kontrole zahtijevaju spajanje prstiju, okretanje prstima ili rotiranje ručnog zgloba Da
Prepoznavanje glasa za biranje Omogućuje biranje broja izgovorom imena osobe ako je pohranjena na popis kontakata (osobni "telefonski imenik" koji ste stvorili u telefonu) Da
Prepoznavanje glasa za pristup značajkama Omogućuje vam da aktivirate značajke izgovaranjem naredbi u telefon, čime se smanjuje potreba za korištenjem tipkovnice Da
Automatsko odgovaranje Omogućuje da telefon automatski odgovori na poziv nakon što zazvoni određeni broj puta Ne

Značajke vida

Taktilne oznake tipki – "F" i "J" Tipke "F" i "J" imaju povišene točke ili izbočine da biste ih mogli razlikovati dodirom (primjenjivo samo za telefone koji imaju tipkovnicu u stilu QWERTY pisaćeg stroja) Nije primjenjivo
Standardni raspored brojčanih tipki Brojčane tipke imaju standardni raspored, s tipkama 1 2 3 na vrhu i * 0 # na dnu Da – tipkovnica na dodirnom zaslonu
Povratne informacije tipki – taktilne Kad pritisnete tipku možete osjetiti fizički klik kako biste znali da je pritisnuta Da
Povratne informacije tipki – zvučne Kad pritisnete tipku ona proizvodi zvuk kako biste znali da je pritisnuta Da
Zvučno prepoznavanje tipki – govorno Kad pritisnete tipku broj se izgovara kako biste znali da ste pritisnuli ispravnu tipku Da
Zvučno prepoznavanje tipki – funkcije Zvukovi koje čujete kad pritisnete tipku različiti su za brojčane i funkcijske tipke kako biste ih mogli lako razlikovati Da
Podesivi font – stil Možete promijeniti font teksta na zaslonu, što može olakšati čitanje Da
Podesivi font – veličina Možete povećati ili smanjiti tekst na zaslonu kako biste ga lakše pročitali Da
Prilagođeni prečaci Određenu značajku možete dodijeliti jednoj tipki ili kratkom nizu tipki Da
Značajke zaslona – podesiva kontrola kontrasta Možete podesiti kontrast zaslona da biste lakše vidjeli tekst i simbole na pozadini

Da

Značajke zaslona – podesiva kontrola svjetline Možete podesiti svjetlinu zaslona radi lakšeg čitanja Da
Značajke zaslona – veličina glavnog zaslona Veličina glavnog zaslona 62 x 124 mm
Značajke zaslona – razlučivost glavnog zaslona Broj točaka (piksela) koje se koriste za prikaz teksta i slika na glavnom zaslonu. Više točaka znači više detalja. 2160 x 1080
Značajke zaslona – razlikovanje boja Razumijevanje informacija na zaslonu ne ovisi o percepciji boja (npr. ne morate moći razlikovati crvene od zelenih simbola) Da 
Značajke zaslona – simboli/ikone Izbornici se mogu prikazati pomoću simbola ili slika u rešetci. To nekim ljudima može olakšati njihovo razumijevanje ili pamćenje Da
Značajke zaslona – treperenje zaslona Glavni zaslon ne treperi brzinom koja bi mogla prouzročiti probleme za osobe s fotosenzitivnom epilepsijom (između 2 Hz i 60 Hz) Da
Glasovni izlaz ID-a pozivatelja s popisa kontakata Kad primite poziv, izgovara se ime pozivatelja ako je pohranjen u vašim kontaktima Ne
Glasovni izlaz za SMS: ugrađen Može vam naglas čitati tekstne poruke Da
Glasovni izbornici Izgovara opcije izbornika, što vam omogućuje pristup funkcijama čak i ako ne možete pročitati tekst na zaslonu

Da

Alternativni format korisničkog priručnika Korisnički priručnik dostupan je u alternativnim formatima, primjerice online Da

Značajke sluha

Upozorenja vibriranjem Telefon se može podesiti da vibrira kad primi poziv ili SMS poruku ili kad daje upozorenje Da
Vizualna upozorenja – dolazni pozivi Kad primite poziv ili tekstnu poruku, prikazuje vizualno upozorenje, kao što su ime ili fotografija pozivatelja ako su spremljeni u vaš popis kontakata. Da
Dvosmjerna videokomunikacija putem mobilnih mreža Omogućuje vam videopozive u kojima vi možete vidjeti druge i oni vas putem mobilne mreže Da
Dvosmjerna videokomunikacija putem bežičnih LAN mreža Omogućuje vam videopozive u kojima vi možete vidjeti druge i oni vas putem bežične LAN mreže Da
Slušalice – vrsta utikača Vrsta utikača koji slušalice moraju imati za povezivanje s telefonom USB – 3,5 milimetarski pretvarač napona isporučen uz uređaj
Kompatibilnost sa slušnim pomagalima Kad se upotrebljava sa slušnim pomagalom postavljenim na položaj "T", zvuk je jasniji Da
Alternativne tehnologije slušnih pomagala Kad se upotrebljava s alternativnim tehnologijama povezivanja, zvuk je jasniji Nije primjenjivo
Opcije slanja poruka – MMS Omogućuje vam slanje i primanje multimedijskih poruka, koje mogu uključivati fotografije, zvuk i videoisječke Da
Prilagođavanje i ponovna upotreba SMS-ova Omogućuje vam stvaranje standardnih tekstnih poruka koje možete brzo poslati bilo kome bez potrebe da ih svaki put ponovno pišete. Na primjer, "Na sastanku sam, nazvat ću te kasnije" Da
Opcije slanja poruka – e-pošta Omogućuje vam slanje i primanje e-poruka Da
Mogućnosti korištenja interneta Telefon možete koristiti za pregledavanje web-lokacija i druge internetske usluge Da
DODATNE ZNAČAJKE I KARAKTERISTIKE Google Pixel 3 uređaj je s dodirnim zaslonom. No ima i sljedeće tipke osjetljive na dodir: tipku za uključivanje/isključivanje i tipke za kontrolu glasnoće Da
IZBORNE ZNAČAJKE I DODATNA OPREMA Otvoren operativni sustav i značajke pristupačnosti podrazumijevaju da su neke značajke dio operativnog sustava Android te su kao takve podložne promjenama i nadogradnjama tijekom vijeka trajanja proizvoda Da

Pixel 3 XL

ZNAČAJKA PRISTUPAČNOSTI ZAHTJEVI – OPIS VRIJEDNOST

Informacije o uređaju/hardveru

Dodirni zaslon  Ima li uređaj zaslon osjetljiv na dodir Da
Ako uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir, je li kapacitivni (poznat i kao toplinski aktiviran zaslon) Da
Prepoznavanje tipki Može li korisnik lako raspoznati tipke Nije primjenjivo 
Način raspoznavanja tipki – zasebne tipke, izbočine koje razdvajaju tipke Nije primjenjivo
Udaljenost između središta tipki Udaljenost između središnjih točaka dvaju brojčanih tipki Nije primjenjivo
Raspored tipkovnice Tipkovnica ima izgled QWERTY pisaćih strojeva Da
Alka za privjesak za ključeve ili vrpcu Ima malenu alku za pričvršćivanje privjeska za ključeve ili vrpce koja se nosi oko vrata Ne
Razlikovanje funkcijskih tipki Brojčane tipke imaju drugačiju boju ili oblik od drugih tipki, zbog čega se lakše razlikuju dodirom ili pogledom Nije primjenjivo
Oblik uređaja A. Preklopni telefon
B. Telefon s fiksnim kućištem
C. Telefon na izvlačenje
D. Okretni telefon
E. Telefon sa zaslonom osjetljiv na dodir
F. Ostalo
E
Operativni sustav Operativni sustav telefona i verzija Android P
Protuklizne značajke Ima protuklizni premaz ili izbočine koje sprječavaju da klizi iz ruke Ne

Značajke mobilnosti/spretnosti

Masa uređaja Masa uređaja s baterijom 182 grama
Jednostavno umetanje baterije Jesu li usmjerenje i mjesto postavljanja baterije jasno označeni Nije primjenjivo
Mogućnost korištenja telefonskog zvučnika Upotreba uređaja bez ruku tijekom biranja brojeva i nakon uspostave poziva Da
Zaštićene/uvučene tipke Tipke su na neki način zaštićene ili uvučene kako bi se smanjila mogućnost pritiskanja pogrešne tipke Nije primjenjivo
Bežične slušalice Podržane su bežične slušalice, primjerice Bluetooth slušalice Da
Povezivanje s drugim uređajima Ljudima omogućuje upotrebu računala kao tekstnog terminala. Također omogućuje rad prilagođenih uređaja s telefonom. Uređaj se može povezati s telefonom pomoću:  
 • kabela (električne žice)
Da
 • infracrvenog signala (koji putuje kroz zrak kao radioval, ali ne može proći kroz zidove ili druge čvrste objekte)
Ne
 • Bluetootha/bežičnog LAN-a (radiosignali koji putuju kroz zrak, a mogu proći i kroz zidove ili druge čvrste objekte)
Da
 • ostalih priključaka koji nisu gore opisani (opišite): ... ... ... ... ... ...
Da
Ravna stražnja površina za rad na stolu Ima ravnu stražnju površinu, tako da se može upotrebljavati kad se stavi na stol Da
Odgovor pritiskom bilo koje tipke Korisnik može odgovoriti na poziv pritiskom bilo koje tipke Ne
Pokreti ruke Neke kontrole zahtijevaju spajanje prstiju, okretanje prstima ili rotiranje ručnog zgloba Da
Prepoznavanje glasa za biranje Omogućuje biranje broja izgovorom imena osobe ako je pohranjena na popis kontakata (osobni "telefonski imenik" koji ste stvorili u telefonu) Da
Prepoznavanje glasa za pristup značajkama Omogućuje vam da aktivirate značajke izgovaranjem naredbi u telefon, čime se smanjuje potreba za korištenjem tipkovnice Da
Automatsko odgovaranje Omogućuje da telefon automatski odgovori na poziv nakon što zazvoni određeni broj puta Ne

Značajke vida

Taktilne oznake tipki – "F" i "J" Tipke "F" i "J" imaju povišene točke ili izbočine da biste ih mogli razlikovati dodirom (primjenjivo samo za telefone koji imaju tipkovnicu u stilu QWERTY pisaćeg stroja) Nije primjenjivo
Standardni raspored brojčanih tipki Brojčane tipke imaju standardni izgled, s tipkama 1 2 3 na vrhu i * 0 # na dnu Da – tipkovnica na dodirnom zaslonu
Povratne informacije tipki – taktilne Kad pritisnete tipku možete osjetiti fizički klik kako biste znali da je pritisnuta Da
Povratne informacije tipki – zvučne Kad pritisnete tipku ona proizvodi zvuk kako biste znali da je pritisnuta Da
Zvučno prepoznavanje tipki – govorno Kad pritisnete tipku broj se izgovara kako biste znali da ste pritisnuli ispravnu tipku Da
Zvučno prepoznavanje tipki – funkcije Zvukovi koje čujete kad pritisnete tipku različiti su za brojčane i funkcijske tipke kako biste ih mogli lako razlikovati Da
Podesivi font – stil Možete promijeniti font teksta na zaslonu, što može olakšati čitanje Da
Podesivi font – veličina Možete povećati ili smanjiti tekst na zaslonu kako biste ga lakše pročitali Da
Prilagođeni prečaci Određenu značajku možete dodijeliti jednoj tipki ili kratkom nizu tipki Da
Značajke zaslona – podesiva kontrola kontrasta Možete podesiti kontrast zaslona da biste lakše vidjeli tekst i simbole na pozadini

Da

Značajke zaslona – podesiva kontrola svjetline Možete podesiti svjetlinu zaslona radi lakšeg čitanja Da
Značajke zaslona – veličina glavnog zaslona Veličina glavnog zaslona 70 x 144 mm
Značajke zaslona – razlučivost glavnog zaslona Broj točaka (piksela) koje se koriste za prikaz teksta i slika na glavnom zaslonu. Više točaka znači više detalja. 2960 x 1440
Značajke zaslona – razlikovanje boja Razumijevanje informacija na zaslonu ne ovisi o percepciji boja (npr. ne morate moći razlikovati crvene od zelenih simbola) Da 
Značajke zaslona – simboli/ikone Izbornici se mogu prikazati pomoću simbola ili slika u rešetci. To nekim ljudima može olakšati njihovo razumijevanje ili pamćenje Da
Značajke zaslona – treperenje zaslona Glavni zaslon ne treperi brzinom koja bi mogla prouzročiti probleme za osobe s fotosenzitivnom epilepsijom (između 2 Hz i 60 Hz) Da
Glasovni izlaz ID-a pozivatelja s popisa kontakata Kad primite poziv, izgovara se ime pozivatelja ako je pohranjen u vašim kontaktima Ne
Glasovni izlaz za SMS: ugrađen Može vam naglas čitati tekstne poruke Da
Glasovni izbornici Izgovara opcije izbornika, što vam omogućuje pristup funkcijama čak i ako ne možete pročitati tekst na zaslonu

Da

Alternativni format korisničkog priručnika Korisnički priručnik dostupan je u alternativnim formatima, primjerice online Da

Značajke sluha

Upozorenja vibriranjem Telefon se može podesiti da vibrira kad primi poziv ili SMS poruku ili kad daje upozorenje Da
Vizualna upozorenja – dolazni pozivi Kad primite poziv ili tekstnu poruku, prikazuje vizualno upozorenje, kao što su ime ili fotografija pozivatelja ako su spremljeni u vaš popis kontakata. Da
Dvosmjerna videokomunikacija putem mobilnih mreža Omogućuje vam videopozive u kojima vi možete vidjeti druge i oni vas putem mobilne mreže Da
Dvosmjerna videokomunikacija putem bežičnih LAN mreža Omogućuje vam videopozive u kojima vi možete vidjeti druge i oni vas putem bežične LAN mreže Da
Slušalice – vrsta utikača Vrsta utikača koji slušalice moraju imati za povezivanje s telefonom USB – 3,5 milimetarski pretvarač napona isporučen uz uređaj
Kompatibilnost sa slušnim pomagalima Kad se upotrebljava sa slušnim pomagalom postavljenim na položaj "T", zvuk je jasniji Da
Alternativne tehnologije slušnih pomagala Kad se upotrebljava s alternativnim tehnologijama povezivanja, zvuk je jasniji Nije primjenjivo
Opcije slanja poruka – MMS Omogućuje vam slanje i primanje multimedijskih poruka, koje mogu uključivati fotografije, zvuk i videoisječke Da
Prilagođavanje i ponovna upotreba SMS-ova Omogućuje vam stvaranje standardnih tekstnih poruka koje možete brzo poslati bilo kome bez potrebe da ih svaki put ponovno pišete. Na primjer, "Na sastanku sam, nazvat ću te kasnije" Da
Opcije slanja poruka – e-pošta Omogućuje vam slanje i primanje e-poruka Da
Mogućnosti korištenja interneta Telefon možete koristiti za pregledavanje web-lokacija i druge internetske usluge Da
DODATNE ZNAČAJKE I KARAKTERISTIKE Google Pixel 3 XL uređaj je sa zaslonom osjetljivim na dodir. No ima i sljedeće tipke na dodir: tipku za uključivanje/isključivanje i tipke za kontrolu glasnoće Da
IZBORNE ZNAČAJKE I DODATNA OPREMA Otvoren operativni sustav i značajke pristupačnosti podrazumijevaju da su neke značajke dio operativnog sustava Android te su kao takve podložne promjenama i nadogradnjama tijekom vijeka trajanja proizvoda Da
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
1634144