Välja vilka appar som får använda Pixel-telefonens plats

Du kan låta appar använda telefonens plats för att göra saker åt dig eller ge dig information. Till exempel kan telefonens plats användas för att visa trafikinformation längs pendlingssträckan eller hitta restauranger i närheten.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 10 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Hitta de appar som använder telefonens plats

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Plats följt av Appbehörighet.
  • Om du har en jobbprofil trycker du på Avancerat följt av Plats.
 3. Under Tillåts alltid och Tillåt bara vid användning ser du vilka appar som kan använda telefonens plats.
 4. Om du vill ändra appens behörighet trycker du på den och väljer platsåtkomst för appen.

Förhindra att en app använder telefonens plats

Du kan styra vilka appar som kan läsa och använda telefonens plats och när de får göra det. Du kan till exempel låta Google Maps använda telefonens plats för att ge dig vägbeskrivningar, men välja att inte dela platsen med ett spel eller sociala medier.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Plats följt av Appbehörighet.
  • Om du har en jobbprofil trycker du på Avancerat följt av Plats.
 3. Leta upp en app.
 4. Välj ett alternativ:
  • Tillåt alltid: Appen kan använda telefonens plats när som helst.
  • Tillåt bara vid användning av appen: Appen får bara använda telefonens plats medan du använder den appen.
  • Neka: Appen får aldrig använda telefonens plats, inte ens när du använder appen.

Tips! Om du inte vill att någon app ska kunna använda telefonens plats Läs mer om hur du inaktiverar plats på telefonen.

Ta reda på om telefonens exakta eller ungefärliga plats används av en app

Viktigt! Om en app har behörighet att använda telefonens plats kan den använda telefonens ungefärliga plats, dess exakta plats eller både och.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar.
 3. Tryck på en app. Om du inte hittar appen du är ute efter trycker du på Visa alla appar.
 4. Tryck på Behörigheter följt av Mer Mer följt av Alla behörigheter.
 5. Under Plats ser du vilken typ av plats som appen har begärt. Om Plats inte visas har appen inte frågat efter telefonens plats.

Typer av platsåtkomst som appar kan begära:

 • Ungefärlig plats: Appen kan se att telefonen finns inom ett större område på några hundra meter.
 • Exakt plats: Appen kan se telefonens exakta plats, som en prick på en karta.
 • I förgrunden: Appen kan bara använda telefonens plats när du har appen öppen på skärmen eller den körs i bakgrunden.
 • I bakgrunden: Appen kan använda platsinformationen när som helst, även när du inte använder den.

Varför blir du ombedd att ändra platsinställningarna i en app?

 • Vill du ändra platsinställningen?: Appen fungerar bara som den ska om telefonens plats har aktiverats.
 • Vill du förbättra platsangivelsens precision?: Om plats redan är aktiverat för en app kan den be dig att aktivera fler inställningar eller sensorer så att den kan få en mer exakt platsangivelse.
 • Wi-Fi-anslutning: Du kan bli ombedd att aktivera Wi-Fi eller låta telefonen söka efter Wi-Fi-nätverk. Det blir lättare att få en mer exakt plats för telefonen genom att söka efter Wi-Fi-nätverk.
 • Googles platstjänster: Låt apparna ta del av en mer exakt platsangivelse för mobilen. Läs mer om hur platsinformationen förbättras med Google – Platsangivelsens exakthet. Platsangivelsens exakthet kallas även Googles platstjänster.

Ändra andra platsinställningar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?