Kiểm tra và cập nhật phiên bản Android

Bạn có thể xem mức bản cập nhật bảo mật và số phiên bản Android của thiết bị trong ứng dụng Cài đặt. Bạn sẽ nhận được thông báo khi các bản cập nhật có sẵn cho bạn. Bạn cũng có thể kiểm tra để tìm các bản cập nhật.

Kiểm tra xem bạn có phiên bản Android nào

  1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
  2. Ở gần phía dưới cùng, hãy nhấn vào Hệ thống sau đó Nâng cao sau đó Cập nhật hệ thống. Nếu bạn không thấy mục 'Nâng cao', hãy nhấn vào Giới thiệu về điện thoại.
  3. Xem 'Phiên bản Android' và 'Mức bản vá bảo mật' của bạn.

Nhận các bản cập nhật Android mới nhất có sẵn cho bạn

Khi bạn nhận được thông báo cập nhật, hãy mở thông báo và nhấn vào thao tác cập nhật.

Nếu bạn đã xóa thông báo hoặc thiết bị của bạn ngoại tuyến, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
  2. Ở gần phía dưới cùng, hãy nhấn vào Hệ thống sau đó Nâng cao sau đó Cập nhật hệ thống. Nếu bạn không thấy mục 'Nâng cao', hãy nhấn vào Giới thiệu về điện thoại.
  3. Bạn sẽ thấy trạng thái cập nhật. Hãy làm theo mọi bước trên màn hình.

Thời điểm bạn sẽ nhận được bản cập nhật Android

Lịch cập nhật khác nhau tùy vào thiết bị, nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ di động.

Lưu ý: Các thiết bị cũ không phải lúc nào cũng chạy được phiên bản Android mới.

Khắc phục vấn đề cập nhật

Không có đủ dung lượng

Nếu bạn thấy thông báo 'không đủ dung lượng trống', hãy tìm hiểu cách giải phóng bộ nhớ trên:

Bản cập nhật không tải xuống

Cho phép bản cập nhật tự động tải lại xuống

Nếu bản cập nhật bắt đầu tải xuống nhưng chưa hoàn thành, thì thiết bị của bạn sẽ tự động thử tải lại xuống trong vài ngày tiếp theo.
Khi thiết bị thử tải lại xuống, bạn sẽ nhận được một thông báo. Hãy mở thông báo và nhấn vào thao tác cập nhật.

Cập nhật phiên bản Android để nhận bản cập nhật bảo mật

Để nhận được bản cập nhật bảo mật mới nhất có sẵn cho thiết bị, hãy đảm bảo bạn có phiên bản Android mới nhất có sẵn cho thiết bị của mình.

Thời điểm bản cập nhật hoạt động

Điện thoại Pixel

Điện thoại Pixel cài đặt bản cập nhật Android đã tải xuống trong nền. Bản cập nhật đã cài đặt sẽ hoạt động vào lần tiếp theo bạn khởi động lại điện thoại. Hãy tìm hiểu cách khởi động lại điện thoại Pixel.

Các thiết bị Android khác

Nhiều điện thoại và máy tính bảng Android tự động khởi động lại khi cài đặt bản cập nhật Android đã tải xuống. Bản cập nhật sẽ hoạt động khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?