Yêu cầu nhà sản xuất trợ giúp về các phụ kiện Made for Google

Bạn có thể chọn một phụ kiện Made for Google để đảm bảo phụ kiện đó được chứng nhận tương thích với Pixel. Tìm hiểu về ý nghĩa của phụ kiện Made for Google.

Để yêu cầu hỗ trợ về phụ kiện Made for Google, hãy truy cập vào trang web hỗ trợ của nhà sản xuất.

 Kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2022, danh sách nhà sản xuất là danh sách mới nhất.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8096548722679476609
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1634144