Informacje prawne oraz dotyczące bezpieczeństwa (Pixel 2 i Pixel 2 XL 2017)

Gdzie można znaleźć informacje o produkcie

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Informacje prawne

Stany Zjednoczone

Kanada

Unia Europejska

Australia

Indie

Singapur

Informacje o ułatwieniach dostępu

Gdzie można znaleźć informacje o produkcie

Ten szczegółowy przewodnik zawiera podstawowe wskazówki, które zostały wymienione w dołączonej do urządzeń Pixel 2 oraz Pixel 2 XL broszurze z informacjami na temat gwarancji i bezpieczeństwa. Zawiera także dodatkowe informacje prawne oraz dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji na urządzenia Pixel 2 oraz Pixel 2 XL.

 • Informacje prawne, dotyczące bezpieczeństwa oraz związane z ochroną środowiska: g.co/PixelSafetyInfo
 • Szczegóły gwarancji obowiązującej w kraju zakupu, w tym instrukcje, jak zgłosić roszczenie: g.co/PixelPhoneWarranty
 • Wymagane prawem oznaczenia dotyczące urządzeń elektronicznych oraz wartości współczynnika absorpcji swoistej (SAR) telefonu: Ustawienia a potem Informacje o telefonie a potem Etykiety prawne
 • Rozbudowana pomoc online: g.co/pixelcare

Wydajność ładowarki według norm kalifornijskiej Komisji ds. Energii

Systemy ładowania baterii

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga OSTRZEŻENIE: INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA – PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM, ABY OGRANICZYĆ RYZYKO USZKODZENIA CIAŁA, DYSKOMFORTU, USZKODZENIA MIENIA, W TYM USZKODZENIA TELEFONU, ORAZ INNYCH POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, akcesoriów i podłączonych urządzeń oraz zmniejszyć ryzyko uszkodzenia ciała, dyskomfortu, uszkodzenia mienia, a także innych potencjalnych zagrożeń, przestrzegaj zasad podanych niżej.

Obsługa

Ostrożnie obchodź się z telefonem. Demontowanie, upuszczenie, zginanie, palenie, zgniatanie oraz przebijanie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia bądź baterii. Nie używaj urządzenia z pękniętym ekranem. Używanie uszkodzonego urządzenia może spowodować przegrzanie baterii bądź obrażenia. Nie narażaj urządzenia na działanie cieczy, które mogą spowodować zwarcie i przegrzanie. Jeśli telefon się zamoczy, nie próbuj go suszyć za pomocą zewnętrznego źródła ciepła.

Telefon działa najlepiej w temperaturze otoczenia wynoszącej od 0° do 35°C, a optymalna temperatura otoczenia podczas przechowywania wynosi od -20° do 45°C. Ze względu na ryzyko pożaru, uszkodzenia produktu lub przegrzania baterii nie zostawiaj telefonu w miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 45°C, na przykład na desce rozdzielczej samochodu lub w pobliżu grzejnika. Trzymaj telefon z dala od źródeł ciepła i chroń go przed promieniami słonecznymi. Jeśli urządzenie za bardzo się nagrzeje, odłącz je od źródła zasilania, jeśli jest do niego podłączone, przenieś w chłodniejsze miejsce i nie używaj, dopóki nie ostygnie.

W niektórych trybach, np. VR, podczas grania w gry lub nagrywania filmów, telefon może nagrzewać się bardziej niż w normalnych warunkach. W takiej sytuacji telefon może działać ze zmniejszoną mocą lub okresowo się wyłączać.

Jeśli telefon nie działa prawidłowo lub został uszkodzony, skontaktuj się z obsługą klienta.

Pielęgnacja i czyszczenie

Odłączaj urządzenie i zasilacz od źródła zasilania przed czyszczeniem, podczas burzy oraz gdy długo ich nie używasz. Unikaj stosowania rozpuszczalników oraz materiałów ściernych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię produktu. W kontakcie ze środkami do makijażu, substancjami chemicznymi oraz materiałami barwionymi, takimi jak dżins, na jasnym etui telefonu mogą powstawać plamy. Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów używaj czystej, miękkiej i suchej (lub lekko wilgotnej) szmatki. Do czyszczenia telefonu i akcesoriów nie używaj detergentów, proszków ani innych środków chemicznych (takich jak alkohol czy benzen). Nie czyść urządzenia podczas ładowania.

Naprawa i serwis

Nie próbuj samodzielnie naprawiać telefonu. Demontowanie urządzenia może spowodować utratę wodoszczelności oraz spowodować obrażenia. Na przykład urządzenie zawiera laser, który można uszkodzić podczas demontowania. Uszkodzenie lasera niesie ryzyko niebezpiecznej emisji niewidocznego promieniowania laserowego.

Urządzenia Pixel 2 i Pixel 2 XL powinny być naprawiane wyłącznie przez firmę Google lub jej autoryzowanego dostawcę usług serwisowych. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje mogą spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia i mogą mieć wpływ na warunki gwarancji oraz zezwolenia wymagane przez prawo. Aby skorzystać z autoryzowanych usług serwisowych, skontaktuj się z obsługą klienta. Pomoc online uzyskasz na stronie g.co/PixelCare.

Ładowanie

Zadbaj o odpowiednie wentylowanie zasilacza oraz urządzeń Pixel 2 i Pixel 2 XL podczas ich używania i ładowania. Korzystanie z uszkodzonych kabli i zasilaczy oraz ładowanie w sytuacji, gdy występuje wilgoć, wiąże się z ryzykiem pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała, a także uszkodzenia telefonu lub innego mienia. W celu naładowania telefonu podłącz zasilacz do najbliższego gniazdka, tak by był łatwo dostępny. Unikaj ładowania urządzenia w pełnym słońcu. Produkt jest przeznaczony do użytku z certyfikowanym zasilaczem LPS zgodnym z normą IEC 60950-1, o parametrach prądu stałego: 5 V i maksymalnie 3 A albo 9 V i maksymalnie 2 A (lub oba te tryby). Zasilacz musi również spełniać wymogi certyfikacji CTIA w zakresie baterii, zgodnie z normą IEEE 1725.

Do ładowania telefonu używaj tylko dołączonego zasilacza i kabla lub zgodnych akcesoriów dostępnych w Google Store. Użycie niezgodnych akcesoriów wiąże się z ryzykiem pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała, a także uszkodzenia telefonu oraz samych akcesoriów.

Aby odłączyć zasilacz od gniazdka elektrycznego, chwyć i pociągnij zasilacz, a nie kabel. Nie skręcaj kabla USB ani niczym go nie przyciskaj. Nie wciskaj złącza do portu na siłę.

Długotrwała ekspozycja na ciepło

Telefon i ładowarka nagrzewają się podczas normalnego działania. Ich temperatura powierzchni jest zgodna z obowiązującymi normami i nie przekracza wartości granicznych. Podczas używania lub ładowania urządzenia unikaj jego długotrwałego, bezpośredniego lub pośredniego kontaktu ze skórą, ponieważ dłuższy kontakt skóry z gorącą powierzchnią może spowodować dyskomfort lub poparzenia. Nie kładź się na urządzeniu ani zasilaczu i nie umieszczaj ich pod kocem ani pod poduszką. Miej tę kwestię na uwadze, jeśli cierpisz na zaburzenia wpływające na zdolność do wykrywania ekspozycji skóry na podwyższoną temperaturę.

Urządzenie może nagrzewać się bardziej podczas ładowania, używania lampy błyskowej lub korzystania z niektórych funkcji, np. nagrywania filmów lub VR. Używając tych trybów, zachowaj szczególną ostrożność.

Ochrona słuchu

Narażenie na długotrwały hałas (w tym muzykę) może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie korzystaj z wysokiego poziomu głośności przez dłuższy czas. Ciągła ekspozycja na dźwięk o wysokim poziomie głośności oraz szum w tle może spowodować, że głośne dźwięki będą wydawały się cichsze, niż rzeczywiście są. Przed użyciem słuchawek sprawdź głośność.

Ochrona słuchu

Bateria

Telefon jest wyposażony w baterię litowo-polimerową lub litowo-jonową, która jest zgodna normą IEEE 1725. Nie próbuj wyjmować jej samodzielnie. Aby ją wymienić, przekaż urządzenie do centrum serwisowego autoryzowanego przez Google. Używanie niezgodnej baterii wiąże się z ryzykiem pożaru, wybuchu, wycieku lub innego zagrożenia. Jeśli nastąpi wyciek z baterii, nie dopuszczaj do kontaktu wyciekającego płynu z oczami, skórą ani ubraniem. Jeśli płyn dostanie się do oczu, nie wolno ich trzeć. Należy natychmiast przemyć je czystą wodą i uzyskać pomoc medyczną. Przeciekającą baterię trzymaj z dala od ognia, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo zapłonu lub wybuchu.

Telefon, baterię i akcesoria utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj ich do pojemnika z odpadami z gospodarstwa domowego. Nieprawidłowa utylizacja może być przyczyną pożaru, wybuchu lub innych zagrożeń. Trzymaj baterię w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ograniczenia środowiskowe

Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych obwodów i części, nie używaj ani nie przechowuj urządzenia oraz akcesoriów w miejscach zapylonych, zadymionych, wilgotnych, brudnych lub objętych działaniem pól magnetycznych. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i chroń je przed promieniami słonecznymi. Nie zostawiaj telefonu w pojazdach ani miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 45°C, na przykład na desce rozdzielczej samochodu, parapecie okna, obok grzejnika lub za szybą, na którą przez dłuższy padają promienie słoneczne lub silne światło ultrafioletowe. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, przegrzanie baterii lub ryzyko pożaru albo wybuchu.

Nie używaj, nie przechowuj ani nie transportuj telefonu w pobliżu substancji łatwopalnych lub materiałów wybuchowych (na przykład na stacjach benzynowych, w składach paliw czy zakładach chemicznych). Nie korzystaj z telefonu w miejscach, w których prowadzone są prace z użyciem materiałów wybuchowych lub które są zagrożone wybuchem, na przykład w miejscach tankowania, magazynach paliwa, pod pokładami łodzi motorowych, w pobliżu przepompowni lub miejsc przechowywania paliw albo środków chemicznych oraz na obszarach, gdzie powietrze zawiera związki chemiczne lub cząsteczki takie jak mąka, pył metalowy lub inny. Iskry w takich miejscach mogą spowodować wybuch lub pożar skutkujący obrażeniami ciała albo śmiercią.

Nawigacja

Urządzenie może udostępniać usługi map i nawigacji.  Usługi te zależą od działającego połączenia do transmisji danych oraz usług lokalizacyjnych, które mogą okresowo być niedostępne.  Mapy i trasy dojazdu mogą być niedokładne.  Uważnie sprawdź trasę dojazdu, postępuj zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i przestrzegaj wszelkich obowiązujących przepisów prawa oraz znaków regulujących ruch drogowy.

Rzeczywiste warunki; przyjęcie ryzyka. Podczas używania danych map, informacji o natężeniu ruchu, tras dojazdu oraz innych Treści w Mapach Google / Google Earth możesz stwierdzić, że rzeczywiste warunki różnią się od wyświetlanych map i Treści. Polegaj na własnym, niezależnym osądzie i korzystaj z Map Google / Google Earth na własne ryzyko. Zawsze ponosisz odpowiedzialność za swoje postępowanie i jego konsekwencje.

Rozproszenie uwagi

Używanie urządzenia podczas wykonywania pewnych czynności może rozpraszać uwagę i być przyczyną sytuacji niebezpiecznych dla Ciebie bądź innych osób. Aby zmniejszyć ryzyko wypadku (i ze względu na zakaz obowiązujący w wielu krajach), nie używaj telefonu w trakcie prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze, obsługiwania maszyn ani wykonywania czynności, które mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych, słuchawek i kasków.

Zakłócenia częstotliwości radiowej

Przestrzegaj zasad, które zabraniają korzystania z technologii bezprzewodowej (np. sieci komórkowej lub Wi-Fi).  Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z przepisami dotyczącymi emisji częstotliwości radiowych, ale używanie urządzeń bezprzewodowych może zakłócać działanie innego sprzętu elektronicznego.  Na przykład na pokładzie samolotu i bezpośrednio przed wejściem na pokład używaj urządzenia bezprzewodowego tylko zgodnie z instrukcjami określonymi przez linię lotniczą. Korzystanie z urządzenia bezprzewodowego w samolocie może zakłócać działanie sieci bezprzewodowych, zagrażać bezpieczeństwu działania samolotu lub być niezgodne z prawem. Może być dozwolone używanie urządzenia w trybie samolotowym.

Zakłócanie działania urządzeń medycznych

Urządzenie wykorzystuje funkcje radiowe oraz inne komponenty, które emitują pole elektromagnetyczne, a także zawiera magnesy. Pola elektromagnetyczne oraz magnesy mogą zakłócać działanie rozruszników serca i innych wszczepionych (oraz znajdujących się w pobliżu) urządzeń medycznych. Zawsze trzymaj telefon i ładowarkę w odległości co najmniej 15 cm od powierzchni skóry w miejscu, gdzie jest rozrusznik serca. Trzymaj telefon po przeciwnej stronie ciała niż rozrusznik serca lub inne wszczepione bądź pobliskie urządzenie medyczne.  Nie noś telefonu w kieszeni znajdującej się na piersi bądź w pobliżu rozrusznika lub innego wszczepionego albo pobliskiego urządzenia medycznego.  Jeśli masz pytania dotyczące korzystania z urządzenia Google w przypadku rozrusznika serca lub innego wszczepionego bądź pobliskiego urządzenia medycznego, skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia. Jeśli podejrzewasz, że urządzenie zakłóca działanie rozrusznika serca lub urządzeń medycznych, wyłącz urządzenie i skonsultuj się z lekarzem, by uzyskać szczegółowe informacje na temat danego urządzenia medycznego.

Szpitale

Wyłączaj urządzenia bezprzewodowe na prośbę personelu szpitali, klinik i ośrodków opieki zdrowotnej. Prośby te mają na celu zapobieganie zakłócaniu działania wrażliwego sprzętu.

Miejsca zagrożone wybuchem

Nie używaj, nie przechowuj ani nie transportuj telefonu w pobliżu substancji łatwopalnych lub materiałów wybuchowych (na przykład na stacjach benzynowych, w składach paliw czy zakładach chemicznych). Nie korzystaj z urządzenia bezprzewodowego w miejscach, w których prowadzone są prace z użyciem materiałów wybuchowych lub które są zagrożone wybuchem. Iskry w takich miejscach mogą spowodować wybuch lub pożar skutkujący obrażeniami ciała albo śmiercią. Przestrzegaj wszystkich wskazówek i znaków w miejscach, w których mogą występować takie zagrożenia.

Bezpieczeństwo dzieci

Telefon oraz dostarczane z nim akcesoria zawierają części, które są małe, wykonane z plastiku, mają ostre krawędzie i stwarzają ryzyko obrażeń lub zadławienia. Nie zostawiaj telefonu i akcesoriów w miejscu dostępnym dla małych dzieci oraz nie pozwalaj dzieciom się nimi bawić. Dzieci mogą przypadkowo zranić siebie lub inne osoby albo uszkodzić telefon. Jeśli dziecko połknie małą część, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Komunikacja alarmowa

Urządzenie wykorzystuje w działaniu sygnały radiowe i może nie nawiązać lub nie utrzymać połączenia w niektórych warunkach. Urządzenie bezprzewodowe może być zawodnym narzędziem komunikacji alarmowej. W niektórych jurysdykcjach możliwe jest przesyłanie informacji alarmowych przez sieci bezprzewodowe, jednak urządzenie może nie odebrać takich komunikatów w zależności od połączenia sieciowego.

Funkcje związane ze zdrowiem

Telefon oraz powiązane z nim funkcje aplikacji do ćwiczeń mają charakter informacyjny i nie są przeznaczone do zastosowań medycznych. Nie są przeznaczone do stosowania w diagnozowaniu chorób i innych stanów, jak również w leczeniu, monitorowaniu czy łagodzeniu chorób ani w profilaktyce.

Wodoodporność

Urządzenie jest wodoodporne, ale nie wodoszczelne. Telefon charakteryzuje stopień ochrony przed działaniem wody IPX7 zgodnie z normą IEC 60529. Wodoodporność może się zmniejszyć wskutek normalnego zużycia oraz uszkodzenia telefonu. Ładowarka telefonu oraz inne akcesoria nie są wodoodporne. Nie ładuj urządzenia, gdy jest mokre.

Pola magnetyczne

Unikaj umieszczania nośników zawierających magnesy lub wrażliwych na działanie pola magnetycznego, takich jak karty kredytowe i bankowe, taśmy audio/wideo lub nośniki magnetyczne, w pobliżu produktu bądź jego ładowarki lub kabla do ładowania. Może to spowodować utratę informacji przechowywanych na nośniku. Nośniki zawierające informacje wrażliwe na działanie magnesu powinny się znajdować w odległości co najmniej 5 cm od telefonu.

Ekspozycja ludzi na energię częstotliwości radiowych

Jak każdy telefon, także to urządzenie bezprzewodowe emituje w trakcie eksploatacji energię częstotliwości radiowych. Według Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (INCIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), kluczowym efektem ekspozycji na energię częstotliwości radiowej na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka jest nagrzewanie narażonych tkanek.

Według Federalnej Komisji Łączności (FCC, Federal Communications Commission) „niektóre grupy interesów zajmujące się tematyką zdrowia i bezpieczeństwa interpretują pewne raporty w sposób, który wskazuje, że użytkowanie bezprzewodowych urządzeń można powiązać z rozwojem raka i innych chorób. Potencjalnie więc stanowi ono większe zagrożenie dla dzieci niż dorosłych. Takie przypuszczenia przykuły uwagę opinii publicznej, ale obecnie brakuje naukowych dowodów, które wskazywałyby użytkowanie urządzeń bezprzewodowych jako przyczynę raka i innych chorób”.

Jednak powyżej pewnego poziomu (nazywanego progiem), zależnie od długości ekspozycji, działanie energii częstotliwości radiowej i towarzyszący mu wzrost temperatury mogą powodować poważne skutki zdrowotne, takie jak udar cieplny i uszkodzenia tkanek (oparzenia). Aby uniknąć zagrożenia zdrowia spowodowanego ekspozycją na wysoką energię częstotliwości radiowej, wprowadzono limity powiązane z wartościami progowymi, o których wiadomo, że mają negatywny wpływ na zdrowie. Limity te zaostrzono, by uwzględnić niepewność wniosków naukowych. Te limity zwykle wyraża się w postaci współczynnika absorpcji swoistej (SAR). SAR jest miarą szybkości, z jaką energia częstotliwości radiowej jest pochłaniana przez ciało. Testy SAR są przeprowadzane, gdy telefon transmituje sygnał na najwyższym poziomie energii we wszystkich testowanych pasmach częstotliwości. Limity SAR zostały wprowadzone w 1996 roku przez FCC w Stanach Zjednoczonych i od tego czasu są przyjmowane w innych krajach.

Dodatkowe informacje na temat SAR można znaleźć na tych stronach:

 • fcc.gov
 • icnirp.org
 • ec.europa.eu

Telefony Pixel 2 i Pixel 2 XL zostały sprawdzone i certyfikowane jako nieprzekraczające limitów SAR w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Unii Europejskiej, Australii i Indiach. Telefon Pixel 2 XL został ponadto sprawdzony i certyfikowany jako nieprzekraczający limitów SAR w Singapurze.  Wartości limitów SAR obowiązujące w poszczególnych jurysdykcjach można znaleźć na telefonie: Ustawienia > Informacje o telefonie > Etykiety prawne.

Serwis i pomoc

Pomoc online uzyskasz na stronie g.co/PixelCare. Jeśli wyślesz telefon do naprawy serwisowej, możesz otrzymać telefon zastępczy (w miejsce oryginalnego).

Informacje prawne

Informacje prawne, certyfikaty oraz oznaczenia zgodności dotyczące telefonów Pixel 2 i Pixel 2 XL można znaleźć na urządzeniu, klikając Ustawienia a potem Informacje o telefonie a potem Etykiety prawne, a także z tyłu urządzenia.

Deklaracja zgodności EMC

Ważne: urządzenie, zasilacz oraz inne dołączone do niego akcesoria wykazują zgodność z dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (Electromagnetic Compatibility, EMC) w warunkach uwzględniających używanie zgodnych urządzeń peryferyjnych i łączenie elementów układu ekranowanymi kablami. Używanie zgodnych urządzeń peryferyjnych i łączenie elementów układu ekranowanymi kablami jest ważne, ponieważ ogranicza ryzyko zakłócania działania odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz innych urządzeń elektronicznych.

Informacje prawne: Stany Zjednoczone

Zgodność z przepisami FCC

Uwaga: to urządzenie zostało przetestowane i zaklasyfikowane jako zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane, by zapewnić ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może emitować energię częstotliwości radiowych, a także – w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami – może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając je i włączając ponownie, zalecamy skorygowanie tych zakłóceń przez wykonanie co najmniej jednej z tych czynności:

 • Zmień kierunek lub położenie anteny odbiorczej.

 • Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.

 • Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż to, do którego podłączony jest odbiornik.

 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym, by uzyskać pomoc.

Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody Google mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm warunkom:

 1. Urządzenia nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń.
 2. Urządzenia muszą przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, także takie, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ekspozycja na częstotliwości radiowe

To urządzenie spełnia wymogi amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (Federal Communications Commission, FCC) w zakresie narażenia na działanie fal radiowych i zostało tak zaprojektowane oraz wyprodukowane, by nie przekraczać określonych przez FCC limitów emisji w zakresie ekspozycji na energię częstotliwości radiowych (RF). Spełnienie wymagań FCC dotyczących ekspozycji na działanie fal radiowych oznacza ograniczenia w przypadku działania w pobliżu ciała polegające na stosowaniu zaczepów na pasek, uchwytów oraz podobnych akcesoriów pozbawionych części metalowych, a także zachowaniu co najmniej 10 mm odległości pomiędzy urządzeniem, w tym jego anteną, a ciałem użytkownika.

Informacje o współczynniku absorpcji swoistej (SAR)

Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji na działanie fal radiowych, określonymi przez Federalną Komisję Łączności (Federal Communications Commission, FCC) w USA.

Limit współczynnika absorpcji swoistej (SAR) obowiązujący w USA wynosi średnio 1,6 W/kg na jeden gram tkanki ludzkiej. Najwyższa wartość współczynnika SAR zgłoszona do FCC w przypadku takiego urządzenia nie przekracza tego limitu.  Urządzenia Pixel 2 i Pixel 2 XL używane w pobliżu ucha lub w odległości 1,0 cm od ciała zachowują zgodność ze specyfikacjami częstotliwości radiowej.  Upewnij się, że akcesoria do urządzenia, takie jak futerał czy uchwyt, nie zawierają metalowych elementów. Trzymaj urządzenie z dala od ciała zgodnie z wymogiem dotyczącym odległości.

Maksymalne wartości współczynnika SAR urządzenia Pixel 2 zgłoszone do FCC to:

 • 0,93 W/kg w przypadku trzymania przy uchu
 • 1,14 W/kg w przypadku prawidłowego noszenia przy ciele (w odległości 1,0 cm) 

Maksymalne wartości współczynnika SAR urządzenia Pixel 2 XL zgłoszone do FCC to:

 • 1,00 W/kg w przypadku trzymania przy uchu
 • 1,18 W/kg w przypadku prawidłowego noszenia przy ciele (w odległości 1,0 cm)

Urządzenie z laserem klasy 1

Urządzenia Pixel 2 oraz Pixel 2 XL są wyposażone w laser klasy 1 zgodny z normami IEC 60825-1:2007 oraz IEC 60825-1:2014. Konstrukcja tych produktów obejmuje optykę oraz obudowę ochronną, dzięki którym dostępny poziom promieniowania lasera nie wykracza poza klasę 1. Moduły lasera w tych produktach są zgodne z normami FDA 21 CFR 1040.10 i 1040.11 oprócz wyjątków zgodnych z dokumentem Laser Notice No. 50 z 24 czerwca 2007 roku.

Moduły lasera w urządzeniach Pixel 2 oraz Pixel 2 XL: wyprodukowano w Chinach. STMicroelectronics (R&D) Ltd., 33 Pinkhill, Edinburgh EH12 7BF, Wielka Brytania

Uszkodzenie lasera, które może nastąpić podczas naprawy lub demontażu, mogłoby spowodować niebezpieczną ekspozycję na emisje niewidocznego promieniowania laserowego w podczerwieni. Z tego względu produkt powinien być serwisowany wyłącznie przez firmę Google lub jej autoryzowanego dostawcę usług serwisowych.

Urządzenie z laserem klasy 1

Zgodność z aparatem słuchowym

Urządzenia Pixel 2 oraz Pixel 2 XL zostały ocenione i certyfikowane jako zgodne z aparatami słuchowymi według specyfikacji technicznej ANSI C63.19.  Istnieją dwa sposoby pomiaru zgodności z aparatem słuchowym:

Ocena M, czyli pomiar odporności na zakłócenia częstotliwości radiowej w aparatach słuchowych z konwerterem akustycznym.
Ocena T, czyli pomiar skuteczności podczas użytkowania z aparatem słuchowym z konwerterem indukcyjnym (cewką telefoniczną).

Urządzenia zgodne z aparatami słuchowymi oferowane przez Google:

 • Pixel 2   M4/T3
 • Pixel 2 XL   M4/T3

Według reguł FCC telefon komórkowy jest zgodny z aparatem słuchowym, gdy uzyska ocenę M3 lub M4 w przypadku konwertera akustycznego i T3 lub T4 w przypadku konwertera indukcyjnego.

Urządzenia Pixel 2 oraz Pixel 2 XL zostały przetestowane i ocenione pod kątem zgodności niektórych wykorzystywanych w nich technologii bezprzewodowych z aparatami słuchowymi. Telefony te mogą jednak korzystać z nowszych technologii bezprzewodowych, które nie zostały jeszcze przetestowane pod kątem zgodności z aparatami słuchowymi. Należy dokładnie wypróbować poszczególne funkcje telefonu w różnych lokalizacjach w połączeniu z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym, by sprawdzić, czy pojawiają się słyszalne zakłócenia. Informacje o zgodności z aparatem słuchowym uzyskasz od swojego dostawcy usług lub firmy Google. Jeśli masz pytania na temat zasad zwrotu lub wymiany urządzenia, skontaktuj się z dostawcą usług lub sprzedawcą telefonu.

Urządzenia nie zostały ocenione pod kątem zgodności z aparatem słuchowym podczas używania sieci Wi-Fi. Urządzenia Google spełniają wymagania dotyczące zgodności z aparatami słuchowymi, określone przez Federalną Komisję Łączności (Federal Communications Commission, FCC).

Recykling

Informacje o recyklingu w Stanach Zjednoczonych znajdziesz na g.co/HWRecyclingProgram.

Informacje prawne: Kanada

Kanadyjskie Ministerstwo Przemysłu, klasa B

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Uwaga: przepisy wydane przez kanadyjskie Ministerstwo Przemysłu stanowią, że zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody Google mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwagi kanadyjskiego Ministerstwa Przemysłu (Industry Canada, IC)

Urządzenia Pixel 2 oraz Pixel 2 XL spełniają wymagania norm RSS kanadyjskiego Ministerstwa Przemysłu (Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED lub IC) dla produktów bezkoncesyjnych. Ich działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenia nie mogą powodować zakłóceń oraz (2) urządzenia muszą przyjmować wszelkie zakłócenia, także takie, które mogą powodować niepożądane działanie.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Zgodnie z regulacjami kanadyjskiego Ministerstwa Przemysłu nadajniki radiowe w tym urządzeniu mogą działać tylko z użyciem anteny o typie i wzmocnieniu maksymalnym zatwierdzonym dla nadajników przez to ministerstwo. Aby zmniejszyć potencjalne zakłócenia radiowe u innych użytkowników, należy tak wybrać typ i wzmocnienie anteny, by zastępcza moc promieniowana izotropowo (EIRP) nie przekraczała wartości wymaganej do sprawnej komunikacji.

Ostrzeżenie:
(i) Urządzenie może działać w paśmie 5150–5250 MHz tylko wewnątrz budynków, by zmniejszyć ryzyko szkodliwych zakłóceń mobilnych systemów satelitarnych korzystających z tego samego kanału.

(ii) Maksymalne dozwolone wzmocnienie sygnału antenowego w przypadku urządzeń działających w pasmach 5250–5350 MHz oraz 5470–5725 MHz musi być zgodne z limitem e.i.r.p.

(iii) Maksymalne dozwolone wzmocnienie sygnału antenowego w przypadku urządzeń działających w paśmie 5725–5825 MHz musi być zgodne z limitami e.i.r.p. określonymi odpowiednio dla połączeń punkt-punkt i innych niż punkt-punkt.

(iv) Należy pamiętać, że radary o dużej mocy są głównymi (priorytetowymi) użytkownikami pasm 5250–5350 MHz oraz 5650–5850 MHz i że mogą one spowodować zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzeń LE-LAN.

Le guide d’utilisation des dispositifs pour réseaux locaux doit inclure des instructions précises sur les restrictions susmentionnées, notamment :

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

(ii) le gain maximal d’antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;

(iii) le gain maximal d’antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5 725-5 825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l’exploitation point à point et non point à point, selon le cas.

(iv) les radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Informacje o współczynniku absorpcji swoistej (SAR)

Wyjściowa moc wypromieniowana przez urządzenia Pixel 2 oraz Pixel 2 XL nie przekracza limitów ekspozycji na działanie fal o częstotliwości radiowej określonych przez kanadyjskie Ministerstwo Przemysłu (Industry Canada, IC). Urządzenia zostały ocenione jako zgodne z tymi limitami. Należy ich używać w taki sposób, by ograniczać do minimum potencjalny kontakt urządzenia z człowiekiem podczas normalnego działania.

Podczas korzystania z urządzenia znajdującego się przy ciele (w innym miejscu niż w dłoni lub przy głowie) trzymaj je w odległości 10 mm od ciała, by zachować zgodność ze sposobem testowania urządzeń Pixel 2 oraz Pixel 2 XL pod kątem wymogów związanych z ekspozycją na fale o częstotliwości radiowej. Upewnij się, że akcesoria do urządzenia, takie jak futerał czy uchwyt, nie zawierają metalowych elementów.

Maksymalne wartości współczynnika SAR urządzenia Pixel 2 zgłoszone do kanadyjskiego Ministerstwa Przemysłu to:

 • 0,93 W/kg w przypadku trzymania przy uchu
 • 1,14 W/kg w przypadku prawidłowego noszenia przy ciele

Maksymalne wartości współczynnika SAR urządzenia Pixel 2 XL zgłoszone do kanadyjskiego Ministerstwa Przemysłu to:

 • 0,98 W/kg w przypadku trzymania przy uchu
 • 1,18 W/kg w przypadku prawidłowego noszenia przy ciele

Urządzenie zostało certyfikowane do użytku w Kanadzie. Obecność urządzeń w wykazie sprzętu radiowego kanadyjskiego Ministerstwa Przemysłu (Radio Equipment List, REL) można sprawdzić na stronie: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do.

Więcej informacji dotyczących kanadyjskich przepisów w zakresie ekspozycji na działanie fal radiowych można znaleźć na stronie: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html.

Informacje prawne: UE

Pasma częstotliwości i moc

Unia Europejska, Wielka Brytania
Podane dane dotyczą maksymalnej mocy częstotliwości radiowych przesyłanej w pasmach częstotliwości, w których działa sprzęt radiowy.

Pixel 2:

Częstotliwość

Moc

Wi-Fi 2 400-2 483,5 MHz

Maks. 20 dBm

Wi-Fi 5 150-5 250 MHz

Maks. 20 dBm

Wi-Fi 5 250-5 350 MHz

Maks. 20 dBm

Wi-Fi 5 470-5 725 MHz

Maks. 20 dBm

Bluetooth: 2 400-2 483,5 MHz

Maks. 10 dBm

NFC 13,56 MHz

Maks. -13 dBuA/m

GSM 900

PC4 (maks. 33 dBm)

GSM 1800

PC1 (maks. 30 dBm)

UMTS, pasmo I/VIII

PC3 (maks. 23 dBm)

LTE: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40

PC3 (maks. 24 dBm)

Pixel 2 XL:

Częstotliwość

Moc

Wi-Fi 2 400-2 483,5 MHz

Maks. 19 dBm

Wi-Fi 5 150-5 250 MHz

Maks. 20 dBm

Wi-Fi 5 250-5 350 MHz

Maks. 19,5 dBm

Wi-Fi 5 470-5 725 MHz

Maks. 19 dBm

Bluetooth: 2 400-2 483,5 MHz

Maks. 7 dBm

NFC 13,56 MHz

Maks. -22 dBuA/m

GSM 900

PC4 (maks. 33,5 dBm)

GSM 1800

PC1 (maks. 30 dBm)

UMTS, pasmo I/VIII

PC3 (maks. 24,5 dBm)

LTE: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40

PC3 (maks. 25 dBm)

Ograniczenia w paśmie 5 GHz

Funkcja WLAN tych urządzeń podczas działania w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz jest ograniczona do użytku wewnątrz budynków, by zmniejszyć ryzyko szkodliwych zakłóceń mobilnych systemów satelitarnych korzystających z tego samego kanału.

Zakłócenia częstotliwości radiowej

Firma Google nie ponosi odpowiedzialności za żadne zakłócenia sygnału radiowego lub telewizyjnego spowodowane nieautoryzowaną modyfikacją urządzeń lub akcesoriów bądź zastąpieniem albo podłączeniem kabli lub urządzeń innych niż określone przez Google. Za korektę zakłóceń spowodowanych nieautoryzowaną modyfikacją, zastąpieniem lub podłączeniem odpowiada użytkownik. Firma Google oraz jej autoryzowani sprzedawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne naruszenia regulacji prawnych ani uszkodzenia, które mogą być wynikiem niestosowania się użytkownika do tych wskazówek.

Uwagi o zgodności z normami UE

Firma Google niniejszym deklaruje, że urządzenia Pixel 2 oraz Pixel 2 XL są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych. Pełna deklaracja zgodności:

Deklaracja zgodności (Pixel 2)

Deklaracja zgodności (strona 1 z 2)

Declaration of Conformity 2017 page 1

 

Deklaracja zgodności (strona 2 z 2)

Declaration of Conformity 2017 page 2

 

Deklaracja zgodności (Pixel 2 XL)

Deklaracja zgodności (strona 1 z 2)

Declaration of Conformity 2017 page 1

 

Deklaracja zgodności (strona 2 z 2)

Declaration of Conformity 2017 page 2

 

 

Ograniczenia i wymagania wynikające z dyrektywy 2014/53/UE

Urządzenie może działać w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz tylko wewnątrz budynków w następujących krajach: AT, BE, BG, CY, CH, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Deklaracja zgodności WE

Informacje o współczynniku absorpcji swoistej (SAR) – UE

Te urządzenia zostały zakwalifikowane do użytku w typowych warunkach domowych klasy B.

Urządzenia Pixel 2 oraz Pixel 2 XL zachowują zgodność ze specyfikacjami częstotliwości radiowej pod warunkiem używania w pobliżu ucha lub w odległości 0,5 cm od ciała.  Upewnij się, że akcesoria do urządzenia, takie jak futerał czy uchwyt, nie zawierają metalowych elementów. Trzymaj urządzenie z dala od ciała zgodnie z wymogiem dotyczącym odległości. W przypadku urządzenia Pixel 2 najwyższa wartość współczynnika absorpcji swoistej (SAR) zarejestrowana podczas testowania przy uchu to 0,72 W/kg, a podczas prawidłowego noszenia przy ciele – 0,87 W/kg. W przypadku urządzenia Pixel 2 XL najwyższa wartość współczynnika absorpcji swoistej (SAR) zarejestrowana podczas testowania przy uchu to 0,61 W/kg, a podczas prawidłowego noszenia przy ciele – 1,08 W/kg.

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz baterii

Nie wyrzucać baterii wraz z odpadami komunalnymi

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) nakłada obowiązek oznaczania wszystkich sprzętów elektrycznych i elektronicznych, w tym także tego telefonu i jego akcesoriów, symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci. Oznacza on, że danego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Może to stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego z powodu określonych substancji wykorzystywanych w tym sprzęcie i jego bateriach.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każdy kraj członkowski UE odpowiada za osiągnięcie wysokiego poziomu odbierania sprzętów elektrycznych i elektronicznych do ich przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania w sposób przyjazny dla środowiska. Przed wyrzuceniem urządzenia pomyśl, jak możesz zmniejszyć ilość wytwarzanych śmieci elektrycznych i elektronicznych. Możesz na przykład ponownie je wykorzystać, naprawić lub przekształcić w dzieło sztuki. Przedłużając życie sprzętu, ograniczysz ilość odpadów i pomożesz Unii Europejskiej w osiągnięciu założonych celów.

Powodzenie tego przedsięwzięcia zależy od Twojej czynnej współpracy polegającej na oddawaniu zużytych urządzeń do odpowiednich zakładów zajmujących się ich utylizacją. Szczegółowe informacje o zasadach oddawania urządzeń i dostępnych punktach zbiórki uzyskasz od lokalnych władz lub sprzedawcy.

Zgodność z dyrektywą RoHS

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) wraz z późniejszymi zmianami.

REACH

REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) to rozporządzenie Unii Europejskiej regulujące kwestie bezpieczeństwa produkcji i stosowania chemikaliów. Firma Google spełnia wszystkie wymagania tego rozporządzenia. Staramy się przekazywać naszym klientom informacje o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy w rozumieniu rozporządzenia REACH. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Google pod adresem Env-Compliance@google.com.

Adres kontaktowy w sprawach prawnych w Unii Europejskiej to Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.

Informacje o producencie

Producent: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Informacje o importerze

Importer: Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia

Informacje prawne: Australia

Informacje o współczynniku absorpcji swoistej (SAR)

Urządzenia Pixel 2 oraz Pixel 2 XL zachowują zgodność ze specyfikacjami częstotliwości radiowej pod warunkiem używania w pobliżu ucha lub w odległości 0,5 cm od ciała. Upewnij się, że akcesoria do urządzenia, takie jak futerał czy uchwyt, nie zawierają metalowych elementów. Trzymaj urządzenie z dala od ciała zgodnie z wymogiem dotyczącym odległości. W przypadku urządzenia Pixel 2 najwyższa wartość współczynnika absorpcji swoistej (SAR) zarejestrowana podczas testowania przy uchu to 0,74 W/kg, a podczas prawidłowego noszenia przy ciele – 0,92 W/kg. W przypadku urządzenia Pixel 2 XL najwyższa wartość współczynnika absorpcji swoistej (SAR) zarejestrowana podczas testowania przy uchu to 0,61 W/kg, a podczas prawidłowego noszenia przy ciele – 1,08 W/kg.

Funkcja WLAN tych urządzeń podczas działania w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz jest ograniczona do użytku wewnątrz budynków, by zmniejszyć ryzyko szkodliwych zakłóceń mobilnych systemów satelitarnych korzystających z tego samego kanału.

Informacje prawne: Indie

Informacje o współczynniku absorpcji swoistej (SAR)

Telefon jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Jest zgodny z międzynarodowymi wytycznymi na temat ograniczenia ekspozycji ludzi na działanie pól elektromagnetycznych i został zaprojektowany według wytycznych dotyczących ekspozycji na działanie fal radiowych opracowanych przez Departament Telekomunikacji w Ministerstwie Komunikacji i Informatyki rządu Indii. Wytyczne korzystają z jednostki miary nazywanej współczynnikiem absorpcji swoistej (SAR), który określa ilość fal o częstotliwości radiowej wchłanianych przez ciało ludzkie podczas korzystania z telefonu. Limit współczynnika SAR dla urządzeń mobilnych w Indiach wynosi 1,6 W/kg na 1 gram tkanki ludzkiej.

Urządzenia Pixel 2 oraz Pixel 2 XL zachowują zgodność z tymi wytycznymi pod warunkiem używania w pobliżu ucha lub w odległości 1,0 cm od ciała. Upewnij się, że akcesoria do urządzenia, takie jak futerał czy uchwyt, nie zawierają metalowych elementów. Trzymaj urządzenie z dala od ciała zgodnie z wymogiem dotyczącym odległości. W przypadku urządzenia Pixel 2 najwyższa wartość współczynnika absorpcji swoistej (SAR) zarejestrowana podczas testowania przy uchu to 0,92 W/kg, a podczas prawidłowego noszenia przy ciele – 0,41 W/kg. W przypadku urządzenia Pixel 2 XL najwyższa wartość współczynnika absorpcji swoistej (SAR) zarejestrowana podczas testowania przy uchu to 0,74 W/kg, a podczas prawidłowego noszenia przy ciele – 0,84 W/kg.

Wartości współczynnika SAR można sprawdzić na stronie Centrum Inżynierii Telekomunikacyjnej w Departamencie Telekomunikacji.

Mimo że w większości badań nie udało się wykazać bezpośredniego związku między ekspozycją na działanie fal o częstotliwości radiowej a stanem zdrowia, Departament Telekomunikacji opracował środki ostrożności związane z korzystaniem z telefonu komórkowego:

Używaj bezprzewodowego zestawu głośnomówiącego (słuchawkowego) z nadajnikiem Bluetooth o mniejszej mocy.

Dbaj, by telefon komórkowy miał niski współczynnik SAR. Wykonuj krótkie połączenia lub wysyłaj zamiast nich wiadomości SMS. Ta wskazówka dotyczy w szczególności dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży.

Używaj telefonu komórkowego, gdy jakość sygnału jest dobra. Osoby z aktywnymi implantami medycznymi powinny trzymać telefon komórkowy w odległości co najmniej 15 cm od implantu.

Oświadczenie na temat recyklingu, obsługi odpadów elektronicznych i zarządzania nimi

Nie wyrzucać baterii wraz z odpadami komunalnymi

W Indiach ta etykieta oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać je w odpowiednim punkcie zbiórki, by umożliwić recykling i odzysk surowców.

Firma Google oświadcza, że ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z określonymi w 2016 roku regułami zarządzania odpadami elektronicznymi („Reguły”) i jest zgodny z regułą 16 (1) dotyczącą ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ich maksymalnej dozwolonej zawartości w materiałach jednorodnych według wagi (z uwzględnieniem wyjątków wymienionych w załączniku II).

Nieprawidłowa obsługa, utylizacja, recykling oraz przypadkowe lub celowe uszkodzenia mogą stwarzać ryzyko obejmujące między innymi pożar, wybuch lub inne zagrożenia, a niekontrolowane usuwanie odpadów może negatywnie wpływać na środowisko, ponieważ uniemożliwia ponowne wykorzystanie surowców. Niektóre odpady elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne związki chemiczne, które po utylizacji dokonywanej w nieprawidłowy sposób powodują toksyczne skażenie wody, gleby i innych zasobów naturalnych. Nieprawidłowa utylizacja może szkodliwie wpływać na życie roślin, zwierząt i ludzi.

Informacje prawne: Singapur

Informacje o współczynniku absorpcji swoistej (SAR)

Wyjściowa moc wypromieniowana przez urządzenie Pixel 2 XL nie przekracza limitów ekspozycji na działanie fal o częstotliwości radiowej. Urządzenia zostały ocenione jako zgodne z limitami IMDA w tym zakresie. Należy ich używać w taki sposób, by ograniczać do minimum potencjalny kontakt urządzenia z człowiekiem podczas normalnego działania.

Podczas korzystania z urządzenia Pixel 2 XL znajdującego się przy ciele (w innym miejscu niż w dłoni lub przy głowie) trzymaj je w odległości 1,0 cm od ciała, by zachować zgodność ze sposobem testowania urządzenia pod kątem wymogów związanych z ekspozycją na fale o częstotliwości radiowej.

Upewnij się, że akcesoria do urządzenia, takie jak futerał czy uchwyt, nie zawierają metalowych elementów.

Maksymalne wartości współczynnika SAR urządzenia Pixel 2 XL zgłoszone do IMDA to:

 • 0,61 W/kg w przypadku trzymania przy uchu
 • 1,08 W/kg w przypadku prawidłowego noszenia przy ciele

Ułatwienia dostępu

Funkcje ułatwień dostępu w telefonach Pixel 2 i Pixel 2 XL:

Pixel 2

FUNKCJA UŁATWIEŃ DOSTĘPU WYMAGANIA – OPIS WARTOŚĆ

Informacje o słuchawce/sprzęcie

Ekran dotykowy  Czy urządzenie ma ekran dotykowy? Tak
Jeśli urządzenie ma ekran dotykowy, to czy jest to ekran pojemnościowy (czasem określany jako aktywowany przez ciepło)? Tak
Identyfikacja klawiszy Czy użytkownik może łatwo odróżnić poszczególne klawisze? Nie dotyczy – klawiatura na ekranie dotykowym
Jak rozróżniane są klawisze – oddzielne klawisze, ranty? Nie dotyczy
Odległość punktów środkowych Jaka jest odległość między punktami środkowymi dwóch klawiszy numerycznych? Nie dotyczy
Układ klawiatury Układ klawiatury to QWERTY – jak w maszynie do pisania. Tak
Zaczep na kółko do kluczy lub smycz Ma mały zaczep na kółko do kluczy lub smycz (do zawieszania na szyi). Nie
Rozróżnianie klawiszy funkcyjnych Klawisze numeryczne mają inny kolor lub kształt niż inne klawiszy, co ułatwia ich rozróżnienie dotykiem lub wzrokiem. Nie dotyczy
Kształt urządzenia A. Telefon z klapką
B. Jednolity
C. Wysuwany
D. Otwierany obrotem
E. Ekran dotykowy
F. Inny
B, E
System operacyjny System operacyjny i jego wersja zainstalowana na telefonie. Android 8.0
Zabezpieczenie przed wyślizgnięciem Ma powłokę antypoślizgową lub wyżłobienia zapobiegające wyślizgnięciu się z dłoni. Nie

Mobilność/wygoda

Waga słuchawki Waga słuchawki wraz z baterią. 143 gramy
Łatwe wkładanie baterii Czy orientacja i umiejscowienie baterii są wyraźnie oznaczone? Nie dotyczy
Tryb głośnika Obsługa bezdotykowa podczas wybierania numeru i po zainicjowaniu połączenia. Tak
Chronione/zagłębione klawisze Poszczególne klawisze są zagłębione lub w inny sposób zabezpieczone, by ograniczyć ryzyko naciśnięcia niewłaściwego klawisza. Nie dotyczy
Bezprzewodowe słuchawki/zestawy słuchawkowe Obsługa bezprzewodowych słuchawek i zestawów słuchawkowych (np. przez Bluetooth). Tak
Nawiązywanie połączeń z urządzeniem Umożliwia wykorzystanie komputerów jako terminali tekstowych. Umożliwia też współpracę niestandardowych urządzeń z telefonem. Urządzenia można łączyć z telefonem przy użyciu:  
 • kabla (przewodu elektrycznego)
Tak
 • sygnału podczerwonego (jest on rozsyłany w powietrzu, jak fala radiowa, ale nie może przenikać przez ściany i inne obiekty nieprzezroczyste)
Nie
 • Bluetootha/bezprzewodowej sieci LAN (sygnał radiowy rozsyłany w powietrzu, który może też przenikać przez ściany i inne obiekty nieprzezroczyste)
Tak
 • połączenia inne niż opisane powyżej (proszę opisać): … … … … … …
Nie dotyczy
Płaska tylna ścianka umożliwiająca obsługę na stole Urządzenie ma płaską tylną ściankę, by można było z niego korzystać, gdy leży na stole. Tak
Odbieranie połączeń dowolnym klawiszem Użytkownik może odebrać połączenie, naciskając dowolny klawisz. Nie
Ruch dłoni Niektóre elementy sterujące wymagają ściągnięcia lub obrócenia palcami lub obrócenia nadgarstka. Tak
Rozpoznawanie głosu przy wybieraniu numeru Umożliwia wybranie numeru przez wypowiedzenie imienia i nazwiska osoby, jeśli jest ona zapisana na liście kontaktów (w osobistej „książce telefonicznej” w telefonie). Tak
Rozpoznawanie mowy do obsługi funkcji Umożliwia aktywowanie funkcji przez wypowiadanie poleceń do telefonu, ograniczając konieczność korzystania z klawiatury. Tak
Automatyczne odbieranie połączeń Telefon może odbierać połączenia automatycznie po określonej liczbie dzwonków. Nie

Funkcje związane z widocznością

Znaczniki dotykowe klawiszy „F” i „J” Klawisze „F” i „J” mają wypukłe kropki lub kreski, co pozwala łatwo je wyczuć dotykiem (dotyczy tylko telefonów z klawiaturą QWERTY). Nie dotyczy
Standardowy układ klawiszy numerycznych Klawisze numeryczne są ułożone standardowo – 1, 2 i 3 u góry, a *, 0 i # na dole. Tak – patrz klawiatura na ekranie dotykowym
Reakcja klawiszy – dotykowa Po naciśnięciu klawisza jest wyczuwalne kliknięcie. Nie
Reakcja klawiszy – dźwiękowa Naciśnięcie klawisza jest sygnalizowane dźwiękiem. Tak
Dźwiękowa identyfikacja klawiszy – mowa Po naciśnięciu klawisza numerycznego jest wypowiadana cyfra, dzięki czemu wiadomo, że został naciśnięty właściwy klawisz. Tak
Dźwiękowa identyfikacja klawiszy – funkcje Dźwięk naciśnięcia klawiszy funkcyjnych i numerycznych jest inny, co pozwala łatwo je odróżnić. Tak
Dostosowanie czcionki – krój Można zmienić krój czcionki tekstu na wyświetlaczu, by zwiększyć czytelność. Tak
Dostosowanie czcionki – rozmiar Można powiększyć lub zmniejszyć tekst na ekranie, by zwiększyć czytelność. Tak
Spersonalizowane skróty Można przypisać określoną funkcję pojedynczemu klawiszowi lub sekwencji klawiszy skrótu. Tak
Charakterystyka wyświetlania – dostosowanie kontrastu Można dostosować kontrast wyświetlacza, by tekst i symbole bardziej wyróżniały się z tła. Nie. Dostępna jest korekcja kolorów oraz odwrócenie kolorów.
Charakterystyka wyświetlania – dostosowanie jasności Można dostosować jasność wyświetlacza, by zwiększyć czytelność. Tak
Charakterystyka wyświetlania – rozmiar głównego wyświetlacza Rozmiar głównego wyświetlacza. 5,0 cali (127 mm)
Charakterystyka wyświetlania – rozdzielczość głównego wyświetlacza Liczba pikseli używanych do wyświetlania tekstu i obrazów na głównym wyświetlaczu. Więcej pikseli oznacza więcej szczegółów. FHD (1920 × 1080)
Charakterystyka wyświetlania – rozróżnianie kolorów Zrozumienie informacji na ekranie nie wymaga odbioru kolorów (np. nie trzeba odróżniać symboli czerwonych od zielonych). Tak. Dostępna jest korekcja kolorów.
Charakterystyka wyświetlania – symbole/ikony Menu mogą być wyświetlane z użyciem symboli lub obrazów w układzie siatki. Może to ułatwić niektórym osobom ich zrozumienie lub zapamiętanie. Tak
Charakterystyka wyświetlania – migotanie ekranu Ekran główny nie miga z częstotliwością, która mogłaby powodować problemy u osób z padaczką fotogenną (od 2 do 60 Hz). Tak
Odczyt identyfikatora rozmówcy z listy kontaktów W przypadku połączenia przychodzącego urządzenie wypowiada imię i nazwisko rozmówcy, jeśli jest ono dostępne w kontaktach. Nie
Wbudowane odczytywanie SMS-ów Urządzenie może czytać SMS-y na głos. Tak
Menu głosowe Urządzenie wypowiada opcje menu, umożliwiając korzystanie z funkcji nawet wtedy, gdy nie widzisz, co jest na ekranie. Tak
Alternatywny format instrukcji użytkownika Instrukcja użytkownika jest dostępna w różnych formatach, np. online. Tak

Funkcje związane ze słyszeniem

Wibracje Telefon może wibrować przy połączeniu przychodzącym, odebraniu SMS-a lub alercie. Tak
Alerty wizualne – połączenia przychodzące W przypadku połączenia przychodzącego lub odebrania SMS-a telefon wyświetla alert wizualny, taki jak nazwa lub zdjęcie rozmówcy, jeśli jest na liście kontaktów. Tak
Dwukierunkowa komunikacja wideo – przez sieci komórkowe Umożliwia nawiązywanie połączeń wideo, podczas których rozmówcy widzą się, przez sieć komórkową. Tak
Dwukierunkowa komunikacja wideo – przez bezprzewodowe sieci LAN Umożliwia nawiązywanie połączeń wideo, podczas których rozmówcy widzą się, przez bezprzewodową sieć LAN. Tak
Zestaw słuchawkowy – typ wtyczki Typ wtyczki, którą musi mieć zestaw słuchawkowy, by można go było podłączyć do telefonu. USB-C
Zgodność z aparatem słuchowym W przypadku używania z aparatem słuchowym ustawionym w położeniu „T” dźwięk jest wyraźniejszy. Tak
Alternatywne technologie wspomagania niedosłyszących W przypadku używania z alternatywnymi technologiami połączeń dźwięk jest wyraźniejszy. Nie dotyczy
Opcje wiadomości – MMS-y Umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości multimedialnych, które mogą zawierać zdjęcia, dźwięk i klipy wideo. Tak
Personalizacja i ponowne używanie SMS-ów Umożliwia tworzenie standardowych SMS-ów, które można szybko wysyłać bez konieczności wpisywania ich za każdym razem. Na przykład „Na spotkaniu. Oddzwonię”. Tak
Opcje wiadomości – e-maile Umożliwia wysyłanie i odbieranie e-maili. Tak
Obsługa internetu Telefonu można używać do przeglądania stron internetowych i korzystania z innych usług internetowych. Tak
DODATKOWE FUNKCJE I CECHY Google Pixel 2 to urządzenie z ekranem dotykowym. Jest jednak wyposażone w klawisze dotykowe do obsługi zasilania i do sterowania głośnością.
FUNKCJE I AKCESORIA OPCJONALNE Otwarty system operacyjny i funkcje ułatwień dostępu oznaczają, że niektóre funkcje są dostarczane jako część systemu operacyjnego Android i mogą podlegać zmianom i aktualizacjom w cyklu życia produktu.

Pixel 2 XL

FUNKCJA UŁATWIEŃ DOSTĘPU WYMAGANIA – OPIS WARTOŚĆ

Informacje o słuchawce/sprzęcie

Ekran dotykowy  Czy urządzenie ma ekran dotykowy? Tak
Jeśli urządzenie ma ekran dotykowy, to czy jest to ekran pojemnościowy (czasem określany jako aktywowany przez ciepło)? Tak
Identyfikacja klawiszy Czy użytkownik może łatwo odróżnić poszczególne klawisze? Nie dotyczy – klawiatura na ekranie dotykowym
Jak rozróżniane są klawisze – oddzielne klawisze, ranty? Nie dotyczy
Odległość punktów środkowych Jaka jest odległość między punktami środkowymi dwóch klawiszy numerycznych? Nie dotyczy
Układ klawiatury Układ klawiatury to QWERTY – jak w maszynie do pisania. Tak
Zaczep na kółko do kluczy lub smycz Ma mały zaczep na kółko do kluczy lub smycz (do zawieszania na szyi). Nie
Rozróżnianie klawiszy funkcyjnych Klawisze numeryczne mają inny kolor lub kształt niż inne klawiszy, co ułatwia ich rozróżnienie dotykiem lub wzrokiem. Nie dotyczy
Kształt urządzenia A. Telefon z klapką
B. Jednolity
C. Wysuwany
D. Otwierany obrotem
E. Ekran dotykowy
F. Inny
B, E
System operacyjny System operacyjny i jego wersja zainstalowana na telefonie. Android 8.0
Zabezpieczenie przed wyślizgnięciem Ma powłokę antypoślizgową lub wyżłobienia zapobiegające wyślizgnięciu się z dłoni. Nie

Mobilność/wygoda

Waga słuchawki Waga słuchawki wraz z baterią. 175 gramów
Łatwe wkładanie baterii Czy orientacja i umiejscowienie baterii są wyraźnie oznaczone? Nie dotyczy
Tryb głośnika Obsługa bezdotykowa podczas wybierania numeru i po zainicjowaniu połączenia. Tak
Chronione/zagłębione klawisze Poszczególne klawisze są zagłębione lub w inny sposób zabezpieczone, by ograniczyć ryzyko naciśnięcia niewłaściwego klawisza. Nie dotyczy
Bezprzewodowe słuchawki/zestawy słuchawkowe Obsługa bezprzewodowych słuchawek i zestawów słuchawkowych (np. przez Bluetooth). Tak
Nawiązywanie połączeń z urządzeniem Umożliwia wykorzystanie komputerów jako terminali tekstowych. Umożliwia też współpracę niestandardowych urządzeń z telefonem. Urządzenia można łączyć z telefonem przy użyciu:  
 • kabla (przewodu elektrycznego)
Tak
 • sygnału podczerwonego (jest on rozsyłany w powietrzu, jak fala radiowa, ale nie może przenikać przez ściany i inne obiekty nieprzezroczyste)
Nie
 • Bluetootha/bezprzewodowej sieci LAN (sygnał radiowy rozsyłany w powietrzu, który może też przenikać przez ściany i inne obiekty nieprzezroczyste)
Tak
 • połączenia inne niż opisane powyżej (proszę opisać): … … … … … …
Nie dotyczy
Płaska tylna ścianka umożliwiająca obsługę na stole Urządzenie ma płaską tylną ściankę, by można było z niego korzystać, gdy leży na stole. Tak
Odbieranie połączeń dowolnym klawiszem Użytkownik może odebrać połączenie, naciskając dowolny klawisz. Nie
Ruch dłoni Niektóre elementy sterujące wymagają ściągnięcia lub obrócenia palcami lub obrócenia nadgarstka. Tak
Spersonalizowane rozpoznawanie mowy a prywatność Umożliwia wybranie numeru przez wypowiedzenie imienia i nazwiska osoby, jeśli jest ona zapisana na liście kontaktów (w osobistej „książce telefonicznej” w telefonie). Tak
Rozpoznawanie mowy do obsługi funkcji Umożliwia aktywowanie funkcji przez wypowiadanie poleceń do telefonu, ograniczając konieczność korzystania z klawiatury. Tak
Automatyczne odbieranie połączeń Telefon może odbierać połączenia automatycznie po określonej liczbie dzwonków. Nie

Funkcje związane z widocznością

Znaczniki dotykowe klawiszy „F” i „J” Klawisze „F” i „J” mają wypukłe kropki lub kreski, co pozwala łatwo je wyczuć dotykiem (dotyczy tylko telefonów z klawiaturą QWERTY). Nie dotyczy
Standardowy układ klawiszy numerycznych Klawisze numeryczne są ułożone standardowo – 1, 2 i 3 u góry, a *, 0 i # na dole. Tak – patrz klawiatura na ekranie dotykowym
Reakcja klawiszy – dotykowa Po naciśnięciu klawisza jest wyczuwalne kliknięcie. Nie
Reakcja klawiszy – dźwiękowa Naciśnięcie klawisza jest sygnalizowane dźwiękiem. Tak
Dźwiękowa identyfikacja klawiszy – mowa Po naciśnięciu klawisza numerycznego jest wypowiadana cyfra, dzięki czemu wiadomo, że został naciśnięty właściwy klawisz. Tak
Dźwiękowa identyfikacja klawiszy – funkcje Dźwięk naciśnięcia klawiszy funkcyjnych i numerycznych jest inny, co pozwala łatwo je odróżnić. Tak
Dostosowanie czcionki – krój Można zmienić krój czcionki tekstu na wyświetlaczu, by zwiększyć czytelność. Tak
Dostosowanie czcionki – rozmiar Można powiększyć lub zmniejszyć tekst na ekranie, by zwiększyć czytelność. Tak
Spersonalizowane skróty Można przypisać określoną funkcję pojedynczemu klawiszowi lub sekwencji klawiszy skrótu. Tak
Charakterystyka wyświetlania – dostosowanie kontrastu Można dostosować kontrast wyświetlacza, by tekst i symbole bardziej wyróżniały się z tła. Nie. Dostępna jest korekcja kolorów oraz odwrócenie kolorów.
Charakterystyka wyświetlania – dostosowanie jasności Można dostosować jasność wyświetlacza, by zwiększyć czytelność. Tak
Charakterystyka wyświetlania – rozmiar głównego wyświetlacza Rozmiar głównego wyświetlacza. 5,99 cala
Charakterystyka wyświetlania – rozdzielczość głównego wyświetlacza Liczba pikseli używanych do wyświetlania tekstu i obrazów na głównym wyświetlaczu. Więcej pikseli oznacza więcej szczegółów. OHD+, 1440 x 2880 pOLED
Charakterystyka wyświetlania – rozróżnianie kolorów Zrozumienie informacji na ekranie nie wymaga odbioru kolorów (np. nie trzeba odróżniać symboli czerwonych od zielonych). Tak. Dostępna jest korekcja kolorów.
Charakterystyka wyświetlania – symbole/ikony Menu mogą być wyświetlane z użyciem symboli lub obrazów w układzie siatki. Może to ułatwić niektórym osobom ich zrozumienie lub zapamiętanie. Tak
Charakterystyka wyświetlania – migotanie ekranu Ekran główny nie miga z częstotliwością, która mogłaby powodować problemy u osób z padaczką fotogenną (od 2 do 60 Hz). Tak
Odczyt identyfikatora rozmówcy z listy kontaktów W przypadku połączenia przychodzącego urządzenie wypowiada imię i nazwisko rozmówcy, jeśli jest ono dostępne w kontaktach. Nie
Wbudowane odczytywanie SMS-ów Urządzenie może czytać SMS-y na głos. Tak
Menu głosowe Urządzenie wypowiada opcje menu, umożliwiając korzystanie z funkcji nawet wtedy, gdy nie widzisz, co jest na ekranie. Tak
Alternatywny format instrukcji użytkownika Instrukcja użytkownika jest dostępna w różnych formatach, np. online. Tak

Funkcje związane ze słyszeniem

Wibracje Telefon może wibrować przy połączeniu przychodzącym, odebraniu SMS-a lub alercie. Tak
Alerty wizualne – połączenia przychodzące W przypadku połączenia przychodzącego lub odebrania SMS-a telefon wyświetla alert wizualny, taki jak nazwa lub zdjęcie rozmówcy, jeśli jest na liście kontaktów. Tak
Dwukierunkowa komunikacja wideo – przez sieci komórkowe Umożliwia nawiązywanie połączeń wideo, podczas których rozmówcy widzą się, przez sieć komórkową. Tak
Dwukierunkowa komunikacja wideo – przez bezprzewodowe sieci LAN Umożliwia nawiązywanie połączeń wideo, podczas których rozmówcy widzą się, przez bezprzewodową sieć LAN. Tak
Zestaw słuchawkowy – typ wtyczki Typ wtyczki, którą musi mieć zestaw słuchawkowy, by można go było podłączyć do telefonu. USB-C
Zgodność z aparatem słuchowym W przypadku używania z aparatem słuchowym ustawionym w położeniu „T” dźwięk jest wyraźniejszy. Tak
Alternatywne technologie wspomagania niedosłyszących W przypadku używania z alternatywnymi technologiami połączeń dźwięk jest wyraźniejszy. Nie dotyczy
Opcje wiadomości – MMS-y Umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości multimedialnych, które mogą zawierać zdjęcia, dźwięk i klipy wideo. Tak
Personalizacja i ponowne użycie SMS-ów Umożliwia tworzenie standardowych SMS-ów, które można szybko wysyłać bez konieczności wpisywania ich za każdym razem. Na przykład „Na spotkaniu. Oddzwonię”. Tak
Opcje wiadomości – e-maile Umożliwia wysyłanie i odbieranie e-maili. Tak
Obsługa internetu Telefonu można używać do przeglądania stron internetowych i korzystania z innych usług internetowych. Tak
DODATKOWE FUNKCJE I CECHY Google Pixel 2 XL to urządzenie z ekranem dotykowym. Jest jednak wyposażone w klawisze dotykowe do obsługi zasilania i do sterowania głośnością.
FUNKCJE I AKCESORIA OPCJONALNE Otwarty system operacyjny i funkcje ułatwień dostępu oznaczają, że niektóre funkcje są dostarczane jako część systemu operacyjnego Android i mogą podlegać zmianom i aktualizacjom w cyklu życia produktu.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?