Tải ứng dụng xuống điện thoại Pixel

Bạn có thể tải những ứng dụng miễn phí và ứng dụng phải trả phí từ Google Play xuống điện thoại Android. Bạn nên tải ứng dụng từ Google Play. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tải ứng dụng từ các nguồn khác.

Điện thoại của bạn có một tùy chọn cài đặt bảo mật (Google Play Protect) giúp kiểm tra những ứng dụng có khả năng gây hại, cảnh báo cho bạn và xóa ứng dụng nếu cần thiết. Tìm hiểu cách giúp bảo vệ khỏi ứng dụng gây hại.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Tải các ứng dụng xuống từ Google Play

 1. Mở Google Play.
  • Trên điện thoại, hãy dùng ứng dụng Cửa hàng Play Google Play.
  • Trên máy tính, hãy truy cập vào play.google.com.
 2. Tìm ứng dụng mà bạn muốn.
 3. Để kiểm tra xem ứng dụng có đáng tin cậy hay không, hãy tham khảo ý kiến đánh giá của những người khác về ứng dụng đó.
  • Trong tiêu đề của ứng dụng, hãy kiểm tra mức xếp hạng theo sao và số lượt tải xuống.
  • Để đọc từng bài đánh giá, hãy di chuyển xuống phần "Bài đánh giá".
 4. Khi bạn chọn một ứng dụng, hãy nhấn vào Cài đặt (đối với các ứng dụng miễn phí) hoặc giá của ứng dụng.

Tìm hoặc cài đặt các ứng dụng của bạn | Pixel

Báo cáo ứng dụng xấu trên Google Play cho Google

Nếu bạn tìm thấy một ứng dụng mà bạn cho là gây hại, hãy báo cáo cho chúng tôi. Tìm hiểu cách báo cáo ứng dụng xấu.

Tải ứng dụng xuống từ các nguồn khác 

Quan trọng: Nếu bạn tải ứng dụng xuống từ các nguồn không xác định, điện thoại và thông tin cá nhân của bạn có thể gặp rủi ro.

 • Điện thoại của bạn có thể bị hỏng hoặc mất dữ liệu.
 • Thông tin cá nhân của bạn có thể bị tổn hại hoặc bị tấn công.
Tải ứng dụng từ các nguồn khác
 1. Trên nguồn khác, hãy bắt đầu tải ứng dụng xuống.
 2. Làm theo các bước trên màn hình. Tùy thuộc vào nguồn, bạn có thể cần phải nhấn vào Ok Sau đó Cài đặt
 3. Trên thông báo mở ra, hãy nhấn vào Cài đặt.
 4. Bật Cho phép từ nguồn này
Tắt tùy chọn tải ứng dụng từ các nguồn khác
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo Sau đó Nâng cao Sau đó Quyền truy cập đặc biệt Sau đó Cài ứng dụng không rõ nguồn. 
 3. Nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn chặn ứng dụng đó mời bạn cài đặt ứng dụng không rõ nguồn.
 4. Tắt tùy chọn Cho phép từ nguồn này.
Giúp Google bảo vệ khỏi ứng dụng xấu từ các nguồn khác

Nếu bạn cài đặt ứng dụng từ nguồn bên ngoài Google Play, thì điện thoại của bạn có thể gửi cho Google thông tin về các ứng dụng đó.

Thông tin này giúp Google bảo vệ mọi người khỏi các ứng dụng gây hại một cách hiệu quả hơn. Thông tin có thể bao gồm cả thông tin nhật ký, các URL liên quan đến ứng dụng, mã thiết bị, phiên bản Android và địa chỉ IP. Tìm hiểu về Google Play Protect.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?