สำรองหรือคืนค่าข้อมูลในโทรศัพท์ Pixel

คุณจะสำรองเนื้อหา ข้อมูล และการตั้งค่าจากโทรศัพท์ Pixel ไปยังบัญชี Google และคืนค่าข้อมูลที่สำรองไว้ลงในโทรศัพท์ Pixel ได้

การคืนค่าข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และเวอร์ชัน Android คุณคืนค่าข้อมูลสำรองจาก Android เวอร์ชันที่สูงกว่าไปยังโทรศัพท์ที่ใช้เวอร์ชัน Android ต่ำกว่าไม่ได้ หากต้องการคืนค่าข้อมูลด้วยโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ Pixel โปรดดูเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้จะมีบางขั้นตอนที่ใช้ได้เฉพาะกับ Android 9 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

สำรองรูปภาพ ข้อมูล และการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลที่สำรองอัตโนมัติ

ข้อมูลสำรองดังกล่าวจะอัปโหลดขึ้น Google และเข้ารหัสลับโดยใช้รหัสผ่านบัญชี Google สำหรับข้อมูลบางอย่าง จะมีการใช้ PIN, รูปแบบ หรือรหัสผ่านล็อกหน้าจอของอุปกรณ์เพื่อเข้ารหัสลับด้วย

ข้อมูลไม่จำกัดปริมาณ

 • Google ปฏิทิน
 • Google Contacts
 • รูปภาพและวิดีโอ

หมายเหตุ: หากต้องการทราบว่าโทรศัพท์จะสำรองข้อมูลรูปภาพและวิดีโอคุณภาพสมบูรณ์ระดับต้นฉบับได้ไม่จำกัดเป็นระยะเวลานานเพียงใด โปรดดูรายละเอียดด้านเทคนิคหรือดูข้อมูลเกี่ยวกับขนาดที่อัปโหลด

สำรองข้อมูลสูงสุด 25 MB ต่อแอป

 • แอปและข้อมูลแอป
 • ประวัติการโทร
 • การตั้งค่าอุปกรณ์
 • ข้อความ SMS (ไม่ใช่ MMS)

หมายเหตุ: แอปบางแอปอาจไม่สำรองข้อมูลอัตโนมัติ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป โปรดดูวิธีติดต่อผู้พัฒนาแอปดังกล่าว

เปิดหรือปิดการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

ใช้การล็อกหน้าจอด้วย PIN, รูปแบบ หรือรหัสผ่านแทนการเลื่อนหรือ Smart Lock เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลสำรอง

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในอุปกรณ์
 2. แตะระบบ จากนั้น ขั้นสูง จากนั้น การสำรองข้อมูล
 3. เปิดหรือปิดสำรองข้อมูลไว้ใน Google ไดรฟ์

สำคัญ: ​หากคุณปิดการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ จะเป็นการลบข้อมูลและการตั้งค่าในโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ผ่านการสำรองข้อมูลอัตโนมัติในบัญชี Google นี้ด้วย ซึ่งข้อมูลที่ลบนี้รวมถึงข้อมูลแอป ประวัติการโทร การตั้งค่าอุปกรณ์ และข้อความ SMS (รูปภาพและวิดีโอที่สำรองไว้จะยังอยู่ใน Google Photos ส่วน Google Contacts และ Google ปฏิทินจะยังคงซิงค์อยู่)

สลับบัญชีสำรองข้อมูล

บัญชีสำรองข้อมูลคือบัญชี Google ที่มีการสำรองข้อมูลของคุณ คุณสำรองข้อมูลไปยังบัญชี Google ของคุณบัญชีใดก็ได้

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในอุปกรณ์
 2. แตะระบบ จากนั้น ขั้นสูง จากนั้น การสำรองข้อมูล
 3. แตะบัญชี
 4. แตะบัญชีที่คุณต้องการใช้สำรองข้อมูล หากบัญชีที่ต้องการใช้ไม่อยู่ในรายการ ให้แตะเพิ่มบัญชี

สำรองไฟล์

คุณจะบันทึกไฟล์และโฟลเดอร์ลงใน Google ไดรฟ์ได้ ดูวิธีอัปโหลดไปยังไดรฟ์

ลบข้อมูลหลังการสำรองข้อมูล

หลังการสำรองข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลทั้งหมดในโทรศัพท์ ให้รีเซ็ตโทรศัพท์ ดูวิธีรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้น

คืนค่ารูปภาพ ข้อมูล และการตั้งค่าที่สำรองไว้

คืนค่าข้อมูลและการตั้งค่าของอุปกรณ์ที่สำรองไว้

เมื่อเพิ่มบัญชี Google ลงในอุปกรณ์ สิ่งที่คุณสำรองไว้ก่อนหน้านี้ในบัญชี Google ดังกล่าวจะกลับเข้ามาอยู่ในอุปกรณ์

ข้อมูลสำคัญ: คุณคืนค่าข้อมูลสำรองจาก Android เวอร์ชันที่สูงกว่าไปยังโทรศัพท์ที่ใช้เวอร์ชัน Android ต่ำกว่าไม่ได้ ดูวิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน Android

วิธีเพิ่มบัญชีในโทรศัพท์ Pixel ที่ตั้งค่าแล้ว

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในอุปกรณ์
 2. แตะผู้ใช้และบัญชี จากนั้น เพิ่มบัญชี
 3. ทำตามขั้นตอนในหน้าจอ

วิธีคืนค่าบัญชีของอุปกรณ์ก่อนหน้าลงในโทรศัพท์ Pixel ที่รีเซ็ตแล้ว

คุณคืนค่าข้อมูลสำรองของอุปกรณ์ก่อนหน้าลงใน Pixel ใหม่ได้ หากจำ PIN, รหัสผ่าน หรือรูปแบบสำหรับหน้าจอล็อกได้

 1. หลังจากรีเซ็ตโทรศัพท์ Pixel ให้แตะเริ่ม ทำตามขั้นตอนในหน้าจอ
 2. เชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
 3. เมื่อเห็น "คัดลอกแอปและข้อมูล" ให้แตะถัดไป จากนั้น ใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าไม่ได้
 4. ในส่วน "คัดลอกด้วยวิธีอื่น" ให้แตะตกลง จากนั้น ข้อมูลสำรองจากระบบคลาวด์
 5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่มีข้อมูลสำรองของคุณอยู่
 6. ทำตามขั้นตอนในหน้าจอ

หมายเหตุ: แอปรุ่นเก่าบางแอปคืนค่าไม่ได้ ลองดาวน์โหลดแอปเหล่านั้นจาก Play Store อีกครั้ง

คืนค่าการตั้งค่าแอปที่สำรองข้อมูลไว้

เมื่อติดตั้งแอปอีกครั้ง คุณจะคืนค่าการตั้งค่าแอปที่ได้สำรองข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้กับบัญชี Google ได้

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในอุปกรณ์
 2. แตะระบบ จากนั้น ขั้นสูง จากนั้น การสำรองข้อมูล จากนั้น ข้อมูลแอป
 3. เปิดคืนค่าอัตโนมัติ

หมายเหตุ: แอปบางแอปอาจไม่สำรองข้อมูลอัตโนมัติ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป โปรดดูวิธีติดต่อผู้พัฒนาแอปดังกล่าว

คืนค่ารายชื่อติดต่อที่สำรองไว้

ถ้าคุณบันทึกรายชื่อติดต่อไว้ในบัญชี Google รายชื่อเหล่านี้จะซิงค์โดยอัตโนมัติ

หากคุณมีรายชื่อติดต่ออื่นๆ ในอุปกรณ์หรือซิมการ์ด โปรดดูวิธีคืนค่ารายชื่อติดต่อด้วยตนเอง

ดูว่ามีการสำรองรูปภาพ ข้อมูล และการตั้งค่าใดบ้าง

การตั้งค่าบัญชี Google จะแสดงให้เห็นว่ามีการสำรองข้อมูลใดบ้าง

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในอุปกรณ์
 2. แตะบัญชี
 3. แตะบัญชี Google ที่คุณใช้สำรองข้อมูล
 4. แตะการซิงค์บัญชี 
 5. ตรวจสอบว่ารูปภาพ ข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมดที่คุณต้องการสำรองได้มีการเปิดให้ซิงค์กับบัญชี Google หากปิดใช้รายการใดอยู่ ให้เปิดใช้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร