สำรองหรือคืนค่าข้อมูลในโทรศัพท์ Pixel

คุณสำรองเนื้อหา ข้อมูล และการตั้งค่าจากโทรศัพท์ไปยังบัญชี Google ได้ และคืนค่าข้อมูลที่สำรองไว้ลงในโทรศัพท์ได้

สำคัญ: ขั้นตอนเหล่านี้จะมีบางขั้นตอนที่ใช้ได้เฉพาะกับ Android 9 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

สำรองรูปภาพ ข้อมูล และการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

เปิดหรือปิดการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
สำคัญ: ใช้การล็อกหน้าจอด้วย PIN, รูปแบบ หรือรหัสผ่านแทนการเลื่อนหรือ Smart Lock เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลสำรอง
 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะระบบ แล้ว การสำรองข้อมูล
 3. เปิดบริการสำรองข้อมูล
เคล็ดลับ: หากคุณปิดการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ จะเป็นการลบข้อมูลและการตั้งค่าในโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ผ่านการสำรองข้อมูลอัตโนมัติในบัญชี Google นี้ด้วย ข้อมูลที่ลบนี้รวมถึงข้อมูลแอป ประวัติการโทร การตั้งค่าโทรศัพท์ และข้อความ SMS(รูปภาพและวิดีโอที่สำรองไว้จะยังอยู่ใน Google Photos ส่วน Google Contacts และ Google ปฏิทินจะยังคงซิงค์อยู่)
สลับบัญชีสำรอง
 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะระบบ แล้ว การสำรองข้อมูล
 3. แตะบัญชี
 4. แตะบัญชี Google ที่คุณต้องการใช้สำรองข้อมูล หากบัญชีที่ต้องการใช้ไม่อยู่ในรายการ ให้แตะเพิ่มบัญชี
ข้อมูลที่สำรองอัตโนมัติ
ข้อมูลสำรองดังกล่าวจะอัปโหลดขึ้น Google และเข้ารหัสโดยใช้รหัสผ่านบัญชี Google สำหรับข้อมูลบางอย่าง จะมีการใช้ PIN, รูปแบบ หรือรหัสผ่านล็อกหน้าจอของโทรศัพท์เพื่อเข้ารหัสด้วย

ข้อมูลไม่จำกัดปริมาณ

 • Google ปฏิทิน
 • Google Contacts
 • รูปภาพและวิดีโอ

เคล็ดลับ: หากต้องการทราบว่าโทรศัพท์จะสำรองข้อมูลรูปภาพและวิดีโอคุณภาพสมบูรณ์ระดับต้นฉบับได้ไม่จำกัดเป็นระยะเวลานานแค่ไหน ให้ดูรายละเอียดด้านเทคนิคหรือดูข้อมูลเกี่ยวกับขนาดที่อัปโหลด

สำรองข้อมูลสูงสุด 25 MB ต่อแอป

 • แอปและข้อมูลแอป
 • ประวัติการโทร
 • การตั้งค่าโทรศัพท์
 • ข้อความ SMS (ไม่ใช่ MMS)
เคล็ดลับ: แอปบางแอปอาจไม่สำรองข้อมูลอัตโนมัติ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับแอป ให้ดูวิธีติดต่อนักพัฒนาแอปดังกล่าว

สำรองไฟล์

คุณบันทึกไฟล์และโฟลเดอร์ลงใน Google ไดรฟ์ได้ดูวิธีอัปโหลดไปยังไดรฟ์

ลบข้อมูลหลังการสำรองข้อมูล

หลังจากที่สำรองข้อมูลแล้ว คุณรีเซ็ตโทรศัพท์โดยลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในนั้นได้ดูวิธีรีเซ็ตโทรศัพท์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

คืนค่ารูปภาพ ข้อมูล และการตั้งค่าที่สำรองไว้

คืนค่าข้อมูลและการตั้งค่าของโทรศัพท์ที่สำรองไว้

เมื่อเพิ่มบัญชี Google ในโทรศัพท์ที่ตั้งค่าแล้ว สิ่งที่คุณสำรองไว้ในบัญชี Google นั้นจะโอนเข้ามาในโทรศัพท์

สำคัญ: คุณคืนค่าข้อมูลสำรองจาก Android เวอร์ชันที่สูงกว่าไปยังโทรศัพท์ที่ใช้เวอร์ชัน Android ต่ำกว่าไม่ได้ ดูวิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน Android

วิธีเพิ่มอีกบัญชีหนึ่งในโทรศัพท์ที่ตั้งค่าแล้ว

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะผู้ใช้และบัญชี แล้ว เพิ่มบัญชี
 3. ทำตามขั้นตอนในหน้าจอ

วิธีคืนค่าบัญชีของโทรศัพท์ก่อนหน้าลงในโทรศัพท์ที่รีเซ็ตแล้ว

สำคัญ: หากต้องการคืนค่าข้อมูลสำรองของโทรศัพท์เครื่องก่อนลงในโทรศัพท์ใหม่ คุณต้องใช้ PIN, รหัสผ่าน หรือรูปแบบสำหรับหน้าจอล็อก

 1. หลังจากรีเซ็ตโทรศัพท์ ให้แตะเริ่ม ทำตามขั้นตอนในหน้าจอ
 2. เชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
 3. เมื่อเห็น "คัดลอกแอปและข้อมูลแอป" ให้แตะถัดไป แล้ว ใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าไม่ได้
 4. ในส่วน "คัดลอกด้วยวิธีอื่น" ให้แตะตกลง แล้ว ข้อมูลสำรองจากระบบคลาวด์
 5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่มีข้อมูลสำรองของคุณอยู่
 6. ทำตามขั้นตอนในหน้าจอ

เคล็ดลับ: แอปเวอร์ชันเก่าบางแอปคืนค่าไม่ได้ ลองดาวน์โหลดแอปเหล่านั้นจาก Play Store อีกครั้ง

คืนค่ารายชื่อติดต่อที่สำรองไว้

หากคุณบันทึกรายชื่อติดต่อไว้ในบัญชี Google รายชื่อเหล่านี้จะซิงค์โดยอัตโนมัติ หากคุณมีรายชื่อติดต่ออื่นๆ ในโทรศัพท์หรือซิมการ์ด ให้ดูวิธีคืนค่ารายชื่อติดต่อด้วยตนเอง

ดูว่ามีการสำรองรูปภาพ ข้อมูล และการตั้งค่าใดบ้าง
 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะบัญชี
 3. แตะบัญชี Google ที่คุณใช้สำรองข้อมูล
 4. แตะการซิงค์บัญชี
 5. ตรวจสอบว่ารูปภาพ ข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมดที่คุณต้องการสำรองได้มีการเปิดให้ซิงค์กับบัญชี Google หากปิดใช้รายการใดอยู่ ให้เปิดใช้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร