Säkerhetskopiera eller återställa data på en Pixel-telefon

Du kan säkerhetskopiera innehåll, data och inställningar på telefonen till Google-kontot. Den säkerhetskopierade informationen kan sedan återställas på telefonen.

Obs! Vissa av dessa steg fungerar endast i Android 9.0 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Säkerhetskopiera foton, data och inställningar automatiskt

Aktivera eller inaktivera automatisk säkerhetskopiering
Viktigt! Skydda säkerhetskopierad data genom att använda en pinkod, ett grafiskt lösenord eller lösenord för skärmlåset i stället för att svepa eller använda Smart Lock.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Säkerhetskopiering.​ 
 3. Aktivera säkerhetskopieringstjänsten.
Tips! Om du inaktiverar automatisk säkerhetsuppdatering raderar du även data och inställningar på telefonen som har sparats i detta Google-konto genom automatisk säkerhetskopiering. Till det som raderas hör appdata, samtalshistorik, telefoninställningar och sms. (Säkerhetskopierade foton och videor finns kvar i Google Foto. Google Kontakter och Google Kalender synkroniseras fortfarande.)
Byta konto för säkerhetskopiering
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Säkerhetskopiering.
 3. Tryck på Konto.
 4. Tryck på det Google-konto du vill använda för säkerhetskopiering. Om kontot inte finns där trycker du på Lägg till konto.
Vad säkerhetskopieras automatiskt?
Säkerhetskopiorna krypteras med hjälp av Google-kontots lösenord och laddas upp på Google. En del data krypteras även med telefonens lösenord, pinkod eller grafiska lösenord för skärmlåset.

Obegränsade datamängder

 • Google Kalender
 • Google Kontakter
 • Foton och videor

Tips! I  de tekniska specifikationerna hittar du mer information om hur länge du får obegränsad säkerhetskopiering av foton och videor i originalkvalitet på telefonen. Du kan också läsa mer om uppladdningsstorlekar.

Upp till 25 MB data per app

 • Appar och appdata
 • Samtalshistorik
 • Telefoninställningar
 • Sms (inte mms)
Tips! Automatisk säkerhetskopiering fungerar inte med alla appar. Ta reda på hur du kontaktar apputvecklaren om du vill veta vad som gäller för en app.

Säkerhetskopiera filer

Du kan spara filer och mappar i Google Drive. Läs mer om hur du laddar upp på Drive.

Rensa efter säkerhetskopiering

När du har säkerhetskopierat telefonen kan du återställa den genom att radera allt som finns på den. Läs mer om hur du återställer telefonens standardinställningar.

Återställa säkerhetskopierade foton, data och inställningar

Återställa säkerhetskopierad data och telefoninställningar

När du lägger till ett Google-konto på en konfigurerad telefon överförs allt som har säkerhetskopierats för det Google-kontot till telefonen.

Viktigt! Det går inte att återställa en säkerhetskopia från en senare Android-version till en telefon som kör en tidigare Android-version. Läs mer om hur du tar reda på vilken Android-version du har och uppdaterar den.

Lägga till ett konto på en konfigurerad telefon

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Användare och konton Följt av Lägg till konto.
 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Återställa ett konto från din tidigare telefon till en återställd telefon

Viktigt! Om du vill återställa säkerhetskopian från din gamla telefon till den nya behöver du pinkoden, lösenordet eller det grafiska lösenordet för skärmlåset.

 1. När du har återställt telefonen trycker du på Börja. Följ anvisningarna på skärmen.
 2. Anslut till ett Wi-Fi- eller mobilnätverk.
 3. När Kopiera appar och data visas trycker du på Nästa Följt av Kan du inte använda den gamla telefonen?.
 4. Tryck på OK under Kopiera på ett annat sätt Följt av En säkerhetskopia från molnet.
 5. Logga in på Google-kontot där din säkerhetskopierade data finns.
 6. Följ anvisningarna på skärmen.

Tips! En del gamla appar går inte att återställa. Testa att ladda ned dem igen från Play Butik.

Återställa säkerhetskopierade kontakter

Om du har sparat kontakterna på ditt Google-konto synkroniseras de automatiskt. Läs mer om hur du återställer kontakter manuellt om du har andra kontakter på en telefon eller ett SIM-kort.

Se vilka foton, uppgifter och inställningar som säkerhetskopieras
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Konton.
 3. Tryck på Google-kontot som du använde för säkerhetskopieringen.
 4. Tryck på Kontosynkronisering
 5. Kontrollera att synkronisering med Google-kontot har aktiverats för alla foton, uppgifter och inställningar som du vill säkerhetskopiera. Om något är inaktiverat aktiverar du det.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?