Få hjälp i en nödsituation med en Pixel-telefon

Du kan spara och dela nödinformation med Pixel-telefonen. I vissa länder och med vissa operatörer kan telefonen kontakta räddningstjänsten automatiskt.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 10 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Förbereda sig inför en nödsituation

Lägga till nödinformation på Pixel 4

Du kan lägga till en länk till personlig nödinformation på telefonens låsskärm. Det kan till exempel vara information som kan hjälpa räddningspersonal vid en nödsituation, som blodgrupp, allergier och mediciner.

Viktigt! Vem som helst som plockar upp telefonen kan läsa meddelandet och nödinformationen utan att låsa upp den.

 1. Öppna appen Säkerhet Appen Säkerhet på Pixel 4.
 2. Logga in på Google-kontot om du ombeds att göra det.
 3. Lägga till medicinska uppgifter: Tryck på Inställningar InställningarFöljt av Medicinsk information.
  • Lägg till information om exempelvis allergier eller mediciner genom att trycka på en post i listan.
 4. Lägga till en nödkontakt: Tryck på Inställningar InställningarFöljt av Nödkontakter Följt av Lägg till kontakt Följt av en kontakt.

Tips!

 • Om du vill att nödinformationen ska visas när skärmen är låst trycker du på Visa när enheten är låst Följt av Visa när enheten är låst. 
 • Konfigurera ett SIM-kort eller eSIM på telefonen. Annars går det inte att skicka sms till nödkontakten senare. Läs mer om hur du sätter i ett SIM-kort.
Lägga till nödinformation på Pixel 3a, 3, 2 eller Pixel (2016)

Du kan lägga till en länk till personlig nödinformation på telefonens låsskärm. Det kan till exempel vara information som kan hjälpa räddningspersonal vid en nödsituation, som blodgrupp, allergier och mediciner.

Viktigt! Vem som helst som plockar upp telefonen kan läsa meddelandet och nödinformationen utan att låsa upp den.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Om telefonen Följt av Nödinformation.
 3. Ange de uppgifter som du vill dela.
  • Tryck på Redigera information om du vill lägga till medicinska uppgifter. Om inte Redigera information visas trycker du på Information
  • Tryck på Lägg till kontakt om du vill lägga till nödkontakter. Om inte Lägg till kontakt visas trycker du på Kontakter
  • Tryck på Mer MerFöljt av Rensa alla om du vill radera uppgifterna.
Aktivera identifiering av bilolyckor (endast Pixel 4)

Om Pixel 4 registrerar att du har varit med om en allvarlig bilolycka kan telefonen automatiskt ringa upp räddningstjänsten på 911 i USA eller motsvarande nummer och dela information om var du befinner dig. Läs mer om hur identifiering av bilolyckor fungerar.

Identifiering av bilolyckor är endast tillgängligt i USA på engelska.

 1. Sätt i ett SIM-kort i Pixel 4 om du inte redan har gjort det. Läs mer om hur du sätter i ett SIM-kort
 2. Öppna appen Säkerhet Appen Säkerhet.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar.
 4. Tryck på Identifiering av bilolyckor under Körning.
 5. Aktivera Identifiering av bilolyckor.
 6. Tryck på Tillåt alltid som svar på frågan om du vill dela din plats. 
 7. Tryck på Tillåt som svar på frågan om du vill dela mikrofonen och din fysiska aktivitet.
Visa ett meddelande på låsskärmen

Du kan lägga till en textrad på låsskärmen, till exempel information som gör det lättare för en upphittare att lämna tillbaka telefonen om du skulle bli av med den.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Skärm Följt av Avancerat Följt av Visning på låsskärm Följt av Låsskärmsmeddelande.
 3. Skriv meddelandet.
 4. Tryck på Spara.
Styra aviseringar om nödsändningar

Tips! Du kan ändra inställningarna för varningsmeddelanden, till exempel AMBER-varningar och aviseringar om hot.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Avancerat följt av Varningar vid nödsituationer.

Få hjälp i en nödsituation

Få hjälp efter en bilolycka (endast Pixel 4)

Viktigt! Identifiering av bilolyckor fungerar inte i flygplansläge eller när batterisparläget är aktiverat.

Detta händer om telefonen registrerar en bilolycka och du har aktiverat Identifiering av bilolyckor sedan tidigare:

 1. Telefonen vibrerar, ringsignalen ljuder med hög volym och du får frågan om du behöver hjälp, både uppläst och på skärmen.
 2. Svara inom 60 sekunder:
  • Om du vill ringa räddningstjänsten: Säg ”Emergency” eller tryck två gånger på nödsituationsknappen. Högtalartelefon aktiveras automatiskt. Läs mer om att ringa nödsamtal.
  • Om du inte vill ringa: Säg ”Cancel” eller tryck på I am ok. Inget nödsamtal görs.
  • Om du inte svarar: Högtalartelefon aktiveras automatiskt och telefonen försöker ringa räddningstjänsten, tala om att en bilolycka har inträffat och dela enhetens ungefärliga plats.
   Meddelandet upprepas, men du kan prata medan det läses upp. Tryck på Avbryt om du vill stoppa meddelandet och stanna kvar i samtalet. Läs mer om att ringa nödsamtal.
Skicka sms till en nödkontakt (endast Pixel 4)
 1. Öppna appen Säkerhet Appen Säkerhet på Pixel-telefonen.
 2. Tryck på Starta meddelande.
 3. Skriv meddelandet.
 4. Välj vilken nödkontakt du vill skicka sms:et till.
 5. Tryck på Skicka. Ett sms med meddelandet och din plats skickas till kontakten.
Hitta nödinformation
 1. Svep uppåt på en låst skärm.
 2. Tryck på Nödsituation Följt av Nödinformation.
 3. När Nödinformation blinkar trycker du på det igen.
Skicka enhetens plats automatiskt

Om du ringer ett nödnummer blir det lättare för räddningspersonal att hitta dig snabbt. Exempel på nödnummer:

 • 911 i USA
 • 112 i Europa

Telefonens plats kan skickas automatiskt via Androids platstjänst för nödsituationer (ELS) om du inte har inaktiverat det alternativet och det finns stöd för tjänsten i det aktuella landet och mobilnätverket.

Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer

Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster för nödsituationer när som helst.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Plats Följt av Avancerat Följt av Platstjänst för nödsituationer.
 3. Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer.

Så här använder Pixel dina uppgifter i en nödsituation

Så här fungerar identifiering av bilolyckor

Pixel 4 kan försöka identifiera bilolyckor utifrån enhetens plats, rörelsesensorer och ljud i omgivningen. Funktionen Identifiering av bilolyckor behöver behörigheterna Plats, Fysisk aktivitet och Mikrofon för att fungera. Läs mer om hur du hanterar behörigheter på en Pixel-telefon.

Under vissa omständigheter kanske det inte går att ringa upp räddningstjänsten. Det kan t.ex. hända om anslutningen till mobilnätverket är svag eller instabil, om ett samtal pågår eller om du befinner dig någonstans där mobilnätverken är mindre tillförlitliga. Alla bilolyckor kanske inte identifieras. Kraftiga stötar kan utlösa nödsamtal.

Så här fungerar platstjänsten för nödsituationer

ELS används endast när du ringer eller skickar sms till ett nödnummer.

Under nödsamtalet kan Googles platstjänster och annan information användas i funktionen ELS för att avgöra enhetens plats så exakt som möjligt.

Platsen skickas från telefonen till auktoriserade krispartner i syfte att underlätta för utryckningspersonalen att hitta dig. Platsen skickas direkt till krispartner och går inte via Google.

Om ELS var aktiverat under nödsamtalet eller nöd-sms:et skickas användnings- och analysdata till Google från mobilen när det har avslutats. Detta görs för att analysera hur bra ELS fungerar. Uppgifterna identifierar inte dig och Google försöker inte att identifiera dig med hjälp av uppgifterna.

Obs! Att dela din plats via ELS är inte samma sak som att dela den via Google Maps. Läs mer om platsdelning via Google Maps.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?