Få hjälp i en nödsituation med en Pixel-telefon

Du kan låta nödinformation visas på Pixel-telefonen. I vissa länder och med vissa operatörer kan telefonens plats delas med räddningstjänsten automatiskt.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 9.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Var förberedd: Visa nödinformation på låsskärmen

Du kan lägga till ett meddelande med nödinformation på Pixel-telefonens låsskärm.

Viktigt! Vem som helst som plockar upp telefonen kan se meddelandet och nödinformationen utan att låsa upp den.

Lägga till nödinformation

Du kan lägga till en länk till personlig nödinformation på telefonens låsskärm. Det kan till exempel vara information som kan hjälpa räddningspersonal vid en nödsituation, som blodgrupp, allergier och mediciner.

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Om telefonen Följt av Nödinformation. Om alternativet Nödinformation inte visas går du tillbaka och trycker på Användare och konton Följt av Nödinformation.
 3. Ange de uppgifter som du vill dela.
  • Tryck på Redigera information om du vill lägga till medicinska uppgifter. (Om inte Redigera information visas trycker du på Information.)
  • Tryck på Lägg till kontakt om du vill lägga till nödkontakter. (Om inte Lägg till kontakt visas trycker du på Kontakter.)
  • Tryck på Mer Mer Följt av Rensa alla om du vill ta bort uppgifterna.

Hitta nödinformation

 1. Svep uppåt på en låst skärm.
 2. Tryck på Nödsituation.
 3. Tryck på Nödinformation.
 4. När Nödinformation blinkar trycker du på det igen.

Visa ett meddelande på låsskärmen

Du kan lägga till en textrad på låsskärmen, till exempel information som gör det lättare för en upphittare att lämna tillbaka telefonen om du skulle bli av med den.

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Säkerhet och plats.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar bredvid Skärmlås.
 4. Tryck på Låsskärmsmeddelande.
 5. Ange meddelandet. Tryck på Spara.

Styra aviseringar om nödsändningar

Du kan ändra inställningarna för varningsmeddelanden. Detta gäller till exempel för AMBER-varningar och aviseringar om faror.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Avancerat Följt av Varningar vid nödsituationer.

Skicka telefonens plats automatiskt

Om du ringer ett nödnummer blir det lättare för räddningspersonal att hitta dig snabbt. Exempel på nödnummer:

 • 911 i USA
 • 112 i Europa
 • 999 på vissa andra platser

Telefonens plats kan skickas automatiskt via Androids platstjänst för nödsituationer (ELS) om du inte har inaktiverat det alternativet och det finns stöd för tjänsten i det aktuella landet och mobilnätverket.

Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer

Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster för nödsituationer när som helst.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Plats Följt av Avancerat Följt av Platstjänst för nödsituationer.
 3. Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer.

Så här fungerar platstjänsten för nödsituationer

ELS används endast när du ringer eller skickar sms till ett nödnummer.

Under nödsamtalet kan Googles platstjänster och annan information användas i funktionen ELS för att avgöra enhetens plats så exakt som möjligt.

Platsen skickas från telefonen till auktoriserade krispartner i syfte att underlätta för utryckningspersonalen att hitta dig. Platsen skickas direkt till krispartner och går inte via Google.

Om ELS var aktiverat under nödsamtalet eller nöd-sms:et skickas användnings- och analysdata till Google från mobilen när det har avslutats. Detta görs för att analysera hur bra ELS fungerar. Uppgifterna identifierar inte dig och Google försöker inte att identifiera dig med hjälp av uppgifterna.

Obs! Att dela din plats via ELS är inte samma sak som att dela den via Google Maps. Läs mer om platsdelning via Google Maps.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?