Tăng tốc điện thoại Pixel chạy chậm

Hãy thử làm theo các bước trên trang này nếu điện thoại của bạn:

 • Chạy rất chậm
 • Có tình trạng giật
 • Lâu phản hồi

Sau mỗi bước, hãy khởi động lại điện thoại để xem đã khắc phục được sự cố chưa.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Khắc phục sự cố tốc độ kết nối chậm

 1. Kiểm tra các tùy chọn cài đặt mạng và kết nối của bạn. Tìm hiểu cách kết nối Internet.
 2. Nếu bạn vẫn gặp sự cố kết nối Internet, hãy liên hệ với quản trị viên mạng, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc nhà mạng di động. 

Khắc phục sự cố điện thoại chạy chậm

Khởi động lại điện thoại
 1. Trên hầu hết các điện thoại, hãy nhấn vào nút nguồn trong khoảng 30 giây cho đến khi điện thoại khởi động lại.
 2.  Trên màn hình, bạn có thể cần phải nhấn vào biểu tượng Khởi động lại Khởi động lại.
Kiểm tra các bản cập nhật Android
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Gần phía dưới cùng, hãy nhấn vào Hệ thống sau đó Nâng cao sau đó Bản cập nhật hệ thống.
 3. Trạng thái cập nhật của bạn sẽ xuất hiện. Hãy làm theo mọi bước trên màn hình.
Kiểm tra bộ nhớ và giải phóng dung lượng
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Bộ nhớ.
 3. Xem bạn còn bao nhiêu dung lượng trống. Điện thoại của bạn có thể bắt đầu gặp sự cố khi dung lượng trống ít hơn 10%. Nếu bạn sắp hết dung lượng lưu trữ, hãy tìm hiểu cách giải phóng dung lượng.

Khắc phục sự cố ứng dụng trên điện thoại chạy chậm

Kiểm tra các bản cập nhật ứng dụng
 1. Trên điện thoại, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Ứng dụng và trò chơi của tôi.
 3. Ứng dụng có bản cập nhật sẽ được gắn nhãn "Cập nhật".
  • Nhấn vào Cập nhật nếu có một bản cập nhật.
  • Nếu có nhiều bản cập nhật, hãy nhấn vào Cập nhật tất cả.
Đóng các ứng dụng bạn hiện không dùng
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo Sau đó ứng dụng bạn muốn. Nếu cần, hãy nhấn vào Xem tất cả ứng dụng hoặc Thông tin ứng dụng phía trước ứng dụng đó.
 3. Nhấn vào Buộc dừng  Sau đó OK.

Mẹo: Để giúp xác định ứng dụng nào đang gây ra sự cố, hãy lập một danh sách các ứng dụng bạn buộc dừng.

Tìm hiểu xem có ứng dụng nào gây ra sự cố không

Bước 1: Khởi động lại ở chế độ an toàn

Quan trọng: Chế độ an toàn tạm thời tắt tất cả các ứng dụng đã tải xuống.

Kiểm tra xem sự cố có biến mất hay không. Nếu có thì nhiều khả năng sự cố là do một ứng dụng gây ra. Hãy chuyển đến bước tiếp theo. Nếu sự cố không biến mất, hãy chuyển đến phần Khắc phục sự cố nâng cao.

Bước 3: Khởi động lại điện thoại theo cách thông thường và kiểm tra ứng dụng

 1. Khởi động lại điện thoại.
 2. Lần lượt xóa các ứng dụng mà bạn tải xuống gần đây. Tìm hiểu cách xóa ứng dụng.
 3. Sau mỗi lần xóa, hãy khởi động lại điện thoại theo cách thông thường. Sau đó, xem việc xóa ứng dụng đó có khắc phục được vấn đề hay không.
 4. Sau khi xóa ứng dụng đã gây ra vấn đề, bạn có thể thêm lại các ứng dụng khác mình đã xóa. Tìm hiểu cách cài đặt lại ứng dụng.

Khắc phục sự cố nâng cao

Cân nhắc việc đặt lại điện thoại về các tùy chọn cài đặt ban đầu
QUAN TRỌNG: Việc thiết lập lại dữ liệu về trạng thái ban đầu sẽ xóa tất cả dữ liệu khỏi điện thoại của bạn. Mặc dù mọi dữ liệu lưu trữ trong Tài khoản Google của bạn sẽ được khôi phục nhưng tất cả ứng dụng và dữ liệu liên quan sẽ bị gỡ cài đặt. Trước khi đặt lại dữ liệu về trạng thái ban đầu, bạn nên sao lưu điện thoại của mình.

Mẹo: Nếu một ứng dụng mà bạn tải xuống gây ra sự cố và bạn cài đặt lại ứng dụng đó, thì sự cố có thể tiếp diễn.

Đăng câu hỏi lên diễn đàn Google

Nếu điện thoại của bạn vẫn gặp sự cố, bạn có thể đăng câu hỏi lên cộng đồng Pixel trên diễn đàn của chúng tôi để biết các giải pháp có thể thực hiện khác.

Điện thoại Pixel của bạn vẫn bị chậm?

Nếu điện thoại của bạn vẫn chạy chậm, bị giật hoặc lâu phản hồi, bạn có thể yêu cầu trợ giúp. Tìm hiểu cách liên hệ với chúng tôi.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?