Tăng tốc điện thoại Pixel chạy chậm

Hãy thử các bước sau nếu điện thoại của bạn:

 • Chạy rất chậm
 • Bị trễ
 • Lâu phản hồi

Sau mỗi bước, hãy khởi động lại điện thoại để xem đã khắc phục được sự cố chưa.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Khắc phục sự cố tốc độ kết nối chậm

 1. Kiểm tra các tùy chọn cài đặt mạng và kết nối của bạn. Tìm hiểu cách kết nối Internet.
 2. Nếu bạn vẫn gặp sự cố kết nối Internet, hãy liên hệ với quản trị viên mạng, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc nhà mạng di động. 

Khắc phục sự cố điện thoại chạy chậm

Khởi động lại điện thoại
 1. Nhấn vào nút nguồn trên điện thoại. Trên màn hình, hãy nhấn vào biểu tượng Khởi động lại Khởi động lại.
 2. Nếu bạn không thấy tùy chọn "Khởi động lại", hãy nhấn vào nút nguồn trên điện thoại trong khoảng 30 giây cho đến khi điện thoại khởi động lại.
Kiểm tra các bản cập nhật Android
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Gần phía dưới cùng, hãy nhấn vào Hệ thống sau đó Nâng cao sau đó Bản cập nhật hệ thống.
 3. Bạn sẽ thấy trạng thái cập nhật. Hãy làm theo mọi bước trên màn hình.
Kiểm tra bộ nhớ
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Bộ nhớ.
 3. Xem bạn còn bao nhiêu dung lượng trống. Điện thoại của bạn có thể bắt đầu gặp sự cố khi dung lượng trống ít hơn 10%. Nếu bạn sắp hết dung lượng lưu trữ, hãy tìm hiểu cách giải phóng dung lượng.

Khắc phục sự cố ứng dụng trên điện thoại chạy chậm

Kiểm tra các bản cập nhật ứng dụng
 1. Trên điện thoại, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Ứng dụng và trò chơi của tôi.
 3. Ứng dụng có bản cập nhật sẽ được gắn nhãn "Cập nhật".
  • Nhấn vào Cập nhật nếu có một bản cập nhật.
  • Nếu có nhiều bản cập nhật, hãy nhấn vào Cập nhật tất cả.
Đóng các ứng dụng bạn hiện không dùng
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo Rồi ứng dụng bạn muốn buộc dừng. Nếu cần, hãy nhấn vào Thông tin ứng dụng trước ứng dụng đó.
 3. Nhấn vào Buộc dừng  Rồi OK.

Mẹo: Để giúp xác định ứng dụng nào đang gây ra sự cố, hãy lập một danh sách các ứng dụng bạn buộc dừng.

Kiểm tra xem một ứng dụng có gây ra sự cố không

Bước 1: Khởi động lại ở chế độ an toàn

Quan trọng: Chế độ an toàn tạm thời tắt tất cả các ứng dụng đã tải xuống.

 1. Nhấn và giữ nút nguồn trên điện thoại.
 2. Trên màn hình, hãy chạm và giữ biểu tượng Tắt nguồn Nguồn. Nếu cần, hãy nhấn vào OK.
 3. Bạn sẽ thấy dòng chữ "Chế độ an toàn" ở cuối màn hình.
 4. Chờ xem sự cố có biến mất hay không. Nếu có thì khả năng là một ứng dụng đã gây ra sự cố. Chuyển đến bước 2 bên dưới. Nếu sự cố không biến mất, hãy chuyển đến phần Khắc phục sự cố nâng cao.

Bước 2: Khởi động lại điện thoại theo cách thông thường và kiểm tra ứng dụng

 1. Khởi động lại điện thoại.
 2. Lần lượt xóa các ứng dụng mà bạn tải xuống gần đây. Tìm hiểu cách xóa ứng dụng.
 3. Sau mỗi lần xóa, hãy khởi động lại điện thoại theo cách thông thường. Sau đó, xem việc xóa ứng dụng đó có khắc phục được vấn đề hay không.
 4. Sau khi xóa ứng dụng đã gây ra vấn đề, bạn có thể thêm lại các ứng dụng khác mình đã xóa. Tìm hiểu cách cài đặt lại ứng dụng.

Khắc phục sự cố nâng cao

Cân nhắc việc đặt lại điện thoại về các tùy chọn cài đặt ban đầu
QUAN TRỌNG: Việc đặt lại dữ liệu về trạng thái ban đầu sẽ xóa tất cả dữ liệu khỏi điện thoại của bạn. Mặc dù mọi dữ liệu lưu trữ trong Tài khoản Google của bạn sẽ được khôi phục nhưng tất cả ứng dụng và dữ liệu liên quan sẽ bị gỡ cài đặt. Trước khi đặt lại dữ liệu về trạng thái ban đầu, bạn nên sao lưu điện thoại.

Mẹo: Nếu một ứng dụng mà bạn tải xuống gây ra sự cố và bạn cài đặt lại ứng dụng đó, thì sự cố có thể tiếp diễn.

Đăng câu hỏi lên diễn đàn Google

Nếu điện thoại của bạn vẫn gặp sự cố, thì bạn có thể đăng câu hỏi lên cộng đồng Pixel trên các diễn đàn của chúng tôi để biết các giải pháp có thể thực hiện khác.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?