Mở khóa bằng vân tay

Nếu điện thoại Pixel hoặc Nexus của bạn có cảm biến vân tay, thì bạn có thể sử dụng vân tay của mình để mở khóa điện thoại, cho phép mua hàng và mở khóa một số ứng dụng nhất định.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Bắt đầu với vân tay

Giới thiệu về bảo mật bằng vân tay

Bạn nên khóa màn hình để giúp bảo vệ điện thoại của mình. Cảm biến vân tay cung cấp cho bạn một tùy chọn mở khóa thuận tiện.

Tuy nhiên, có một số điều dưới đây cần lưu ý:

 • Vân tay có thể kém an toàn hơn so với một mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu khó đoán.
 • Bản sao vân tay của bạn có thể dùng để mở khóa điện thoại của bạn. Bạn để lại vân tay trên nhiều thứ bạn chạm vào, bao gồm cả điện thoại.
 • Bạn sẽ được yêu cầu thêm mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu dự phòng. Hãy nhớ thông tin dự phòng bởi vì đôi khi bạn sẽ cần sử dụng đến thông tin này, chẳng hạn như sau khi khởi động lại điện thoại hoặc nếu cảm biến không nhận ra vân tay của bạn.

Nơi lưu trữ dữ liệu vân tay

Dữ liệu vân tay được lưu trữ an toàn và chỉ có trên thiết bị của bạn. Dữ liệu này không được chia sẻ với Google hoặc các ứng dụng trên thiết bị. Hãy tìm hiểu thêm về cách dữ liệu vân tay được bảo mật.

Thiết lập vân tay lần đầu tiên
 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Bảo mật và vị trí.
 3. Nhấn vào Pixel Imprint hoặc Nexus Imprint.
 4. Làm theo các bước trên màn hình. Nếu chưa có khóa màn hình, thì bạn sẽ được yêu cầu thêm một mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu dự phòng.
 5. Quét dấu vân tay đầu tiên. Mẹo:
  • Đặt ngón tay lên cảm biến của thiết bị (chứ không phải lên màn hình).
  • Cầm điện thoại giống như cách bạn vẫn cầm khi thiết bị mở khóa. Ví dụ: cầm điện thoại với màn hình hướng về phía bạn.
Thêm các vân tay khác

Trong trường hợp muốn sử dụng các ngón tay khác để mở khóa điện thoại, bạn có thể thêm tối đa 5 vân tay.

Xin lưu ý rằng bất cứ ai mà bạn thêm dấu vân tay của họ đều có thể mở khóa thiết bị và có thể thực hiện các giao dịch mua hàng bằng tài khoản của bạn.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Bảo mật và vị trí.
 3. Nhấn vào Pixel Imprint hoặc Nexus Imprint.
 4. Quét dấu vân tay hiện tại hoặc sử dụng mã PIN, hình mở khóa hay mật khẩu dự phòng của bạn.
 5. Nhấn vào Thêm vân tay.
 6. Quét một dấu vân tay khác.
 7. Để tách biệt các dấu vân tay, hãy đổi tên chúng. Nhấn vào tên hiện tại, sau đó nhập tên mới rồi nhấn OK.

Lưu ý: Nếu những người khác dùng chung thiết bị với bạn, thì họ phải thêm vân tay của mình từ trong hồ sơ của chính họ. Hãy tìm hiểu về hồ sơ của khách và người dùng.

Sử dụng vân tay

Mở khóa thiết bị

Thông thường, hãy sử dụng dấu vân tay của bạn

Sau khi bạn thiết lập dấu vân tay, hãy đặt ngón tay của bạn trên cảm biến vân tay của điện thoại cho đến khi điện thoại mở khóa.

Mẹo: Trên một số thiết bị, trước tiên hãy nhấn nút nguồn để đánh thức màn hình.

Thỉnh thoảng, hãy sử dụng phương thức dự phòng của bạn

Để bảo mật, bạn sẽ mở khóa bằng mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu dự phòng của mình sau khi:

 • Cảm biến không nhận dạng được vân tay của bạn sau một vài lần thử
 • Bạn khởi động lại điện thoại của mình
 • Bạn chuyển sang một người dùng khác
 • Hơn 48 giờ trôi qua kể từ lần gần đây nhất bạn mở khóa bằng phương thức dự phòng
Ủy quyền thanh toán hoặc mở khóa ứng dụng

Bạn có thể sử dụng vân tay của mình để ủy quyền thanh toán hoặc mở khóa một số ứng dụng nhất định. Nếu có thể thực hiện được những thao tác này, thì bạn sẽ thấy thông báo yêu cầu bạn quét vân tay của mình.

Lưu ý: Thông tin vân tay của bạn không được chia sẻ với ứng dụng.

Quản lý các tùy chọn cài đặt vân tay

Chỉnh sửa vân tay

Bạn có thể xóa, đổi tên và thay thế vân tay theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Bảo mật và vị trí.
 3. Nhấn vào Pixel Imprint hoặc Nexus Imprint.
 4. Quét vân tay hiện tại của bạn hoặc sử dụng phương pháp khóa màn hình dự phòng.
 5. Thực hiện thay đổi bạn muốn.
  • Để thêm vân tay mới, hãy nhấn vào Thêm vân tay.
  • Để xóa một vân tay, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa bên cạnh vân tay muốn xóa.
  • Để đổi tên một vân tay, hãy nhấn vào một vân tay hiện có, nhập tên mới rồi nhấn vào OK.
Ngừng sử dụng vân tay

Nếu không muốn sử dụng vân tay nữa, bạn có thể xóa vân tay của mình. Bạn có thể thiết lập lại vân tay bất cứ lúc nào.

Mẹo: Bạn có thể tạm thời tắt tính năng mở khóa bằng vân tay bằng cách bật tính năng khóa. Hãy tìm hiểu cách sử dụng tính năng khóa.

Tùy chọn 1: Chỉ sử dụng mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu để mở khóa

Nếu bạn chỉ muốn sử dụng phương pháp khóa màn hình dự phòng thay vì vân tay, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Bảo mật và vị trí.
 3. Nhấn vào Pixel Imprint hoặc Nexus Imprint.
 4. Quét vân tay của bạn hoặc sử dụng mã PIN, hình mở khóa hay mật khẩu.
 5. Bên cạnh một vân tay, hãy nhấn vào biểu tượng XóaXóa. Lặp lại các thao tác này cho tất cả các vân tay.

Tùy chọn 2: Xóa tính năng bảo vệ thiết bị bằng khóa màn hình

Bạn nên tiếp tục khóa màn hình vì lý do bảo mật. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn sử dụng vân tay, mã PIN, hình mở khóa hoặc mở khóa tự động, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.

 2. Nhấn vào Bảo mật và vị trí Sau đó Khóa màn hình.
 3. Chọn Không có hoặc Vuốt.

Quan trọng: Việc chọn "Không có" hoặc "Vuốt" cho tính năng khóa màn hình sẽ xóa các dấu vân tay của bạn.

Khắc phục sự cố khi sử dụng vân tay

Vân tay không được chấp nhận

Nếu vân tay của bạn không được chấp nhận:

Sau khi truy cập lại vào thiết bị, bạn có thể điều chỉnh để thiết bị dễ dàng nhận dạng vân tay của bạn hơn.

 1. Chỉnh sửa dấu vân tay của bạn. Tìm hiểu cách thức.
 2. Cẩn thận cầm điện thoại theo cách tương tự như cách bạn vẫn cầm khi thiết bị mở khóa. Ví dụ: cầm điện thoại với màn hình hướng về phía bạn.
 3. Thêm tối đa 5 vân tay, đề phòng trường hợp một ngón tay bị thương.
Tùy chọn khóa màn hình đã bị tắt

Bạn có thể thấy thông báo "Tùy chọn khóa màn hình đã bị tắt" trên trang cài đặt vân tay.

Điều này có nghĩa là quản trị viên thiết bị của bạn yêu cầu phải có một phương thức khóa màn hình khác. Ví dụ: nếu bạn có tài khoản công việc trên điện thoại, thì cơ quan của bạn có thể yêu cầu bạn phải sử dụng mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu.

Bạn vẫn có thể sử dụng vân tay của mình để ủy quyền thanh toán và mở khóa một số ứng dụng nhất định.

Bài viết có liên quan 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?