Mở khóa bằng vân tay

Nếu điện thoại có cảm biến vân tay, thì bạn có thể dùng vân tay để mở khóa điện thoại, ủy quyền mua hàng và mở khóa một số ứng dụng nhất định.

Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Làm quen với vân tay

Giới thiệu về bảo mật bằng vân tay

Bạn nên khóa màn hình để giúp bảo vệ điện thoại của mình. Cảm biến vân tay giúp bạn có một tùy chọn mở khóa thuận tiện.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một số điều dưới đây:

 • Vân tay có thể kém an toàn hơn so với một mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu khó đoán.
 • Bản sao vân tay của bạn có thể dùng để mở khóa điện thoại của bạn. Bạn để lại vân tay trên nhiều thứ bạn chạm vào, bao gồm cả điện thoại.
 • Bạn sẽ được yêu cầu thêm mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu dự phòng. Hãy nhớ thông tin dự phòng vì đôi khi bạn sẽ cần dùng đến thông tin này, chẳng hạn như sau khi khởi động lại điện thoại hoặc nếu cảm biến không nhận dạng được vân tay của bạn.

Nơi lưu trữ dữ liệu vân tay

Dữ liệu vân tay được lưu trữ an toàn và chỉ có trên điện thoại của bạn. Dữ liệu này không được chia sẻ với Google hoặc các ứng dụng trên điện thoại. Tìm hiểu thêm về cách bảo mật dữ liệu vân tay.

Lưu dấu vân tay đầu tiên
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Bảo mật và vị trí.
 3. Nhấn vào Pixel Imprint.
 4. Làm theo các bước trên màn hình. Nếu chưa có khóa màn hình, thì bạn sẽ được yêu cầu thêm một mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu dự phòng.
 5. Quét dấu vân tay đầu tiên. Lưu ý:
  • Đặt ngón tay lên cảm biến của điện thoại (chứ không phải lên màn hình).
  • Cầm điện thoại giống như cách bạn vẫn thường cầm khi thiết bị mở khóa. Ví dụ: cầm điện thoại, hướng màn hình về phía bạn.
Thêm các vân tay khác
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Bảo mật và vị trí.
 3. Nhấn vào Pixel Imprint.
 4. Quét dấu vân tay đang dùng hoặc sử dụng mã PIN, hình mở khóa hay mật khẩu dự phòng của bạn.
 5. Nhấn vào Thêm vân tay.
 6. Quét một dấu vân tay khác. Bạn có thể thêm tối đa 5 vân tay.
 7. Để phân biệt, hãy đổi tên các vân tay đó. Nhấn vào tên đang dùng, sau đó nhập tên mới rồi nhấn OK.

Lưu ý: Bất kỳ ai có vân tay mà bạn thêm đều có thể mở khóa điện thoại và ủy quyền mua hàng bằng tài khoản của bạn. Nếu những người khác dùng chung điện thoại với bạn, thì họ phải thêm vân tay của mình từ trong hồ sơ của chính họ. Tìm hiểu về hồ sơ của khách và người dùng.

Sử dụng vân tay

Mở khóa điện thoại
 1. Đặt ngón tay lên cảm biến vân tay của điện thoại cho đến khi điện thoại mở khóa. Trên một số điện thoại, trước tiên, hãy nhấn nút nguồn để đánh thức màn hình.
 2. Đôi khi, vì lý do bảo mật, bạn cần sử dụng mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu dự phòng. Điều này là bắt buộc sau khi: 
  • Cảm biến không nhận dạng được vân tay của bạn sau một vài lần thử.
  • Bạn khởi động lại điện thoại.
  • Bạn chuyển sang một người dùng khác.
  • Bạn mở khóa bằng phương thức dự phòng lần gần đây nhất đã hơn 48 giờ.
Ủy quyền thanh toán hoặc mở khóa ứng dụng

Nếu có thông báo yêu cầu bạn quét vân tay, hãy làm theo hướng dẫn. Thông tin vân tay của bạn không được chia sẻ với ứng dụng.

Quản lý các tùy chọn cài đặt vân tay

Xóa, đổi tên hoặc thay thế vân tay
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Bảo mật và vị trí.
 3. Nhấn vào Pixel Imprint.
 4. Quét vân tay bạn đang dùng hoặc sử dụng phương thức khóa màn hình dự phòng.
 5. Thực hiện thay đổi bạn muốn.
 6. Để thêm vân tay mới, hãy nhấn vào Thêm vân tay.
 7. Để xóa vân tay, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa bên cạnh vân tay muốn xóa.
 8. Để đổi tên vân tay, hãy nhấn vào vân tay đang dùng, sau đó nhập tên mới rồi nhấn vào OK.
Ngừng sử dụng và xóa vân tay

Tùy chọn 1: Chỉ sử dụng mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu để mở khóa

Nếu bạn chỉ muốn sử dụng phương thức khóa màn hình dự phòng thay vì vân tay, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Bảo mật và vị trí.
 3. Nhấn vào Pixel Imprint.
 4. Quét vân tay của bạn hoặc sử dụng mã PIN, hình mở khóa hay mật khẩu.
 5. Bên cạnh một dấu vân tay, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa. Lặp lại các thao tác này cho tất cả vân tay.
Mẹo: Bạn có thể bật tùy chọn khóa để tạm thời tắt tính năng mở khóa bằng vân tay. Tìm hiểu cách dùng tùy chọn khóa.

Tùy chọn 2: Xóa tính năng bảo vệ thiết bị bằng phương thức khóa màn hình

Bạn nên tiếp tục khóa màn hình vì lý do bảo mật. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn dùng vân tay, mã PIN, hình mở khóa, mật khẩu hoặc tính năng mở khóa tự động, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Bảo mật và vị trí Rồi Phương thức khóa màn hình.
 3. Chọn Không có hoặc Vuốt. Thao tác này sẽ xóa vân tay của bạn.

Khắc phục sự cố khi sử dụng vân tay

Không nhận dạng được vân tay

Nếu cảm biến không nhận dạng được vân tay của bạn, hãy làm theo các bước sau:

​Sau khi truy cập lại vào điện thoại, bạn có thể điều chỉnh để điện thoại dễ nhận dạng vân tay của bạn hơn:

 1. Chỉnh sửa vân tay của bạn. Tìm hiểu cách chỉnh sửa vân tay.
 2. Cầm điện thoại cẩn thận như cách bạn vẫn thường cầm khi thiết bị mở khóa. Ví dụ: cầm điện thoại, hướng màn hình về phía bạn.
 3. Thêm tối đa 5 dấu vân tay, đề phòng trường hợp một ngón tay bị thương.
Tùy chọn khóa màn hình đã bị tắt

Nếu bạn thấy thông báo "Tùy chọn khóa màn hình đã bị tắt" trên trang cài đặt vân tay, thì tức là quản trị viên điện thoại của bạn yêu cầu một phương thức khóa màn hình khác. Ví dụ: nếu bạn dùng tài khoản công việc trên điện thoại, thì cơ quan của bạn có thể yêu cầu bạn phải sử dụng mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu. Để thay đổi tùy chọn cài đặt này, hãy liên hệ với quản trị viên điện thoại của bạn.

Lưu ý: Bạn vẫn có thể dùng vân tay của mình để ủy quyền thanh toán và mở khóa một số ứng dụng nhất định.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?