Đặt hoặc xóa ứng dụng mặc định

Nếu sở hữu nhiều ứng dụng có cùng chức năng, bạn có thể chọn một ứng dụng để dùng theo mặc định.  Ví dụ: nếu có nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh, bạn có thể chọn dùng một ứng dụng để mở ảnh.

Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Đặt ứng dụng mặc định

Chọn khi được hỏi
 1. Nếu điện thoại hỏi bạn muốn dùng ứng dụng nào, hãy nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn dùng.
 2. Khi thực hiện thao tác này, hãy chọn tần suất bạn muốn dùng ứng dụng đó: Luôn luôn hoặc Chỉ một lần.
 3. Điện thoại của bạn sẽ không hỏi bạn muốn dùng ứng dụng nào khi bạn thực hiện thao tác đó nữa. Nếu muốn điện thoại hỏi lại, bạn có thể xóa tùy chọn mặc định. Tìm hiểu cách xóa các tùy chọn mặc định (bên dưới).
Chọn bất kỳ lúc nào
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo Sau đó Ứng dụng mặc định.
 3. Nhấn vào ứng dụng mặc định mà bạn muốn thay đổi.
 4. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn dùng theo mặc định.

Xóa các tùy chọn cài đặt mặc định của ứng dụng

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo.
 3. Nhấn vào ứng dụng bạn không muốn là ứng dụng mặc định nữa. Nếu bạn không nhìn thấy ứng dụng đó, trước tiên, hãy nhấn vào Xem tất cả ứng dụng hoặc Thông tin ứng dụng.
 4. Nhấn vào Nâng cao Sau đó Mở theo mặc định Sau đó Xóa tùy chọn mặc định. Nếu bạn không thấy phần "Nâng cao", hãy nhấn vào Mở theo mặc định Sau đó Xóa tùy chọn mặc định.

Sau khi xóa tùy chọn mặc định, khi bạn thực hiện lại thao tác đó, điện thoại sẽ hỏi bạn muốn dùng ứng dụng nào.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?