Đặt hoặc xóa ứng dụng mặc định

Nếu sở hữu nhiều ứng dụng có cùng chức năng, bạn có thể chọn một ứng dụng để dùng theo mặc định.  Ví dụ: nếu có nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh, bạn có thể chọn dùng một ứng dụng để mở ảnh.

Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Thiết lập ứng dụng mặc định trên điện thoại

Chọn khi được hỏi
 1. Nếu điện thoại hoặc máy tính bảng hỏi bạn muốn dùng ứng dụng nào, hãy nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn dùng.
 2. Chọn tần suất dùng ứng dụng đó khi bạn thực hiện thao tác này: Luôn luôn hoặc Chỉ một lần.
  • Nếu bạn chọn Luôn luôn, thiết bị sẽ không hỏi xem bạn sử dụng ứng dụng nào khi thực hiện thao tác đó nữa.
  • Để thiết bị hỏi lại, bạn có thể xoá ứng dụng mặc định. Tìm hiểu cách xoá các ứng dụng mặc định (bên dưới).
Chọn bất kỳ lúc nào
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Ứng dụng sau đó Ứng dụng mặc định.
 3. Nhấn vào ứng dụng mặc định mà bạn muốn thay đổi.
 4. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn sử dụng theo mặc định.

Xoá chế độ cài đặt mặc định của ứng dụng trên điện thoại của bạn

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Ứng dụng.
 3. Nhấn vào ứng dụng bạn không muốn để làm ứng dụng mặc định nữa. Nếu bạn không thấy ứng dụng đó, trước tiên, hãy nhấn vào Xem tất cả ứng dụng hoặc Thông tin ứng dụng.
 4. Nhấn vào Mở theo mặc định.
 5. Tắt Mở các đường liên kết được hỗ trợ.

Sau khi xoá ứng dụng mặc định, nếu bạn thực hiện lại thao tác đó, thiết bị sẽ hỏi xem bạn sử dụng ứng dụng nào.

Tài nguyên liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
3610041149661151332
true