שימוש בסיסמאות בכל המכשירים

בעזרת סיסמאות שנשמרו בחשבון Google אפשר להיכנס אל אפליקציות ואתרים במכשירים שונים בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם הפעלתם את הסנכרון ב-Chrome ב-Android
 • אם נכנסתם ל-Chrome במחשב

איך שומרים סיסמאות בחשבון Google

אם האפשרות הצעה לשמירת סיסמאות פועלת, תופיע הנחיה לשמור את הסיסמה כשאתם נכנסים אל אתרים ואפליקציות ב-Android או ב-Chrome.

כדי לשמור את הסיסמה לאתר או לאפליקציה, בוחרים באפשרות שמירה. אם יש לכם יותר מחשבון Google אחד שאליו נכנסתם במכשיר, תוכלו לבחור את החשבון שבו תרצו לשמור את הסיסמה.

בכתובת passwords.google.com או ב-Chrome אתם יכולים לנהל בכל שלב את הסיסמאות שנשמרו.

איך מנהלים את ההצעות לשמירת הסיסמאות

אתם יכולים לאפשר ל-Chrome לשמור סיסמאות לאתרים, ולהיכנס אליהם באופן אוטומטי באמצעות הסיסמאות שנשמרו בחשבון Google.

האפשרות 'תופיע הצעה לשמור סיסמאות' פועלת כברירת מחדל, ואפשר להשבית או להפעיל אותה מחדש.

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, בוחרים בסמל האפשרויות הנוספות ארגון ואז סיסמאות ומילוי אוטומטי ואז מנהל הסיסמאות של Google.
 3. בצד ימין, בוחרים באפשרות הגדרות.
 4. מפעילים או מכבים את האפשרות הצגת הצעות לשמירת סיסמאות.

ניהול הצעות לשמירת סיסמאות בשביל אפליקציות או אתרים ספציפיים

אפשר לקבוע שאף פעם לא יישמרו סיסמאות לאתרים ספציפיים. כשתתבקשו לשמור סיסמה, אתם יכולים לבחור באפשרות אף פעם. לאחר מכן, לא תוצג יותר הצעה לשמור את הסיסמה הזו.

ניתן להציג או לנהל את האתרים שעבורם אף פעם לא תוצג הצעה לשמור סיסמאות.

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, בוחרים בסמל האפשרויות הנוספות ארגון ואז סיסמאות ומילוי אוטומטי ואז מנהל הסיסמאות של Google.
 3. בצד ימין, בוחרים באפשרות הגדרות.
 4. בקטע 'אתרים ואפליקציות שנדחו', אפשר לראות את רשימת האתרים שבהם אף פעם לא תוצג הצעה לשמור סיסמה. כדי להסיר אתר מהרשימה, בוחרים בסמל ההסרה הסרה.

ניהול הכניסה האוטומטית

אפשר להיכנס באופן אוטומטי אל אתרים ואפליקציות באמצעות מידע ששמרתם. אם אתם רוצים ש-Chrome יבקש אישור לפני כניסה לאתר או לאפליקציה, עליכם לכבות את האפשרות כניסה אוטומטית.

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, בוחרים בסמל האפשרויות הנוספות ארגון ואז סיסמאות ומילוי אוטומטי ואז מנהל הסיסמאות של Google.
 3. בצד ימין, בוחרים באפשרות הגדרות.
 4. מפעילים או מכבים את האפשרות כניסה אוטומטית.
מחשב Android
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי