Ngăn người khác sử dụng thiết bị của bạn khi chưa được phép

Bạn có thể thiết lập điện thoại để ngăn người khác sử dụng nếu điện thoại được đặt lại về trạng thái ban đầu khi bạn chưa cho phép. Ví dụ: nếu điện thoại được bảo vệ của bạn bị đánh cắp và xóa, chỉ người có Tài khoản Google hoặc phương thức khóa màn hình của bạn mới có thể sử dụng thiết bị đó.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 8.1 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Thiết lập tính năng bảo vệ điện thoại

 1. Thêm Tài khoản Google trên điện thoại của bạn: Để ngăn người khác sử dụng điện thoại của bạn nếu điện thoại bị xóa, hãy thêm Tài khoản Google vào điện thoại. Tìm hiểu cách thêm Tài khoản Google của bạn vào điện thoại.
 2. Đặt khóa màn hình: Để ngăn người khác sử dụng hoặc xóa điện thoại của bạn, hãy đặt phương thức khóa màn hình. Tìm hiểu cách đặt phương thức khóa màn hình.

Mẹo: Nếu chưa đặt phương thức khóa màn hình, thì bạn có thể khóa điện thoại từ xa bằng tính năng Tìm thiết bị. Tìm hiểu cách sử dụng tính năng Tìm thiết bị.

Tắt tính năng bảo vệ điện thoại

Để tắt tính năng bảo vệ điện thoại, hãy xóa Tài khoản Google của bạn khỏi điện thoại. Tìm hiểu cách xóa tài khoản.

Nếu đã bật Tùy chọn cho nhà phát triển, bạn cũng có thể tắt tính năng bảo vệ điện thoại trong ứng dụng Cài đặt của điện thoại. Hãy nhấn vào Hệ thống Sau đó Nâng cao Sau đó Tùy chọn cho nhà phát triển Sau đó Mở khóa OEM.

Xác minh bạn là chủ sở hữu sau khi đặt lại điện thoại về trạng thái ban đầu

Để đặt lại điện thoại được bảo vệ về trạng thái ban đầu, bạn cần mở khóa màn hình hoặc nhập mật khẩu Tài khoản Google của mình. Điều này đảm bảo rằng bạn hoặc người nào đó mà bạn tin cậy đang tiến hành đặt lại.

Mở khóa màn hình hoặc nhập thông tin Tài khoản Google nếu bạn:

 • Xóa dữ liệu của điện thoại bằng ứng dụng Cài đặt:
  Bạn sẽ được yêu cầu nhập phương thức khóa màn hình trước khi đặt lại.
 • Đặt lại điện thoại bằng các nút:
  Nếu đặt lại điện thoại bằng các nút (chế độ Khôi phục), bạn cần nhập mã PIN, mật khẩu hoặc hình mở khóa. Bạn cũng sẽ thấy tùy chọn sử dụng Tài khoản Google đã có trên điện thoại trước khi đặt lại.
 • Đặt lại điện thoại từ xa bằng tính năng Tìm thiết bị:
  Nếu đặt lại điện thoại từ xa bằng tính năng Tìm thiết bị, thì bạn cần nhập tên người dùng và mật khẩu Google liên kết với điện thoại đó.

Quan trọng: Bạn có thể đăng nhập bằng bất kỳ Tài khoản Google nào đã thêm trước đó và đồng bộ hóa với điện thoại dưới dạng một tài khoản hoặc người dùng, chứ không phải dưới dạng khách. Nếu không cung cấp thông tin này trong khi thiết lập, thì bạn sẽ không thể sử dụng điện thoại sau khi đặt lại về trạng thái ban đầu. Nếu bạn không thể đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, hãy tìm sự trợ giúp về việc đăng nhập.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?