Khóa thiết bị khi thiết bị tự động mở khóa

Bạn có thể chọn khóa điện thoại trong khi sử dụng tính năng tự động mở khóa ("Smart Lock").

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 5.0 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Khóa điện thoại theo cách thủ công khi tính năng tự động mở khóa đang bật

  1. Trên màn hình khóa của điện thoại, hãy nhấn vào biểu tượng Mở khóa Phương thức khóa màn hình.
    • Nếu bạn đã bật TalkBack để chuyển sang chế độ hỗ trợ tiếp cận, hãy nhấn vào biểu tượng Mở khóa Phương thức khóa màn hình, sau đó nhấn đúp vào biểu tượng Mở khóa Phương thức khóa màn hình.
  2. Điện thoại sẽ bị khóa cho đến khi bạn mở khóa theo cách thủ công bằng mã PIN, hình mở khóa, mật khẩu hoặc vân tay của mình.

Khóa điện thoại từ xa bằng tính năng Tìm thiết bị

Bạn có thể dùng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính khác để khóa từ xa điện thoại của mình. Tìm hiểu cách tìm, khóa hoặc xóa bằng tính năng Tìm thiết bị.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?