איך לנהל פרטים של אנשי קשר מהמכשירים שלכם

אפשר לשמור מידע על אנשי הקשר שלכם מהמכשירים שבהם נכנסתם לחשבון Google, כולל מידע לגבי תדירות הקשר שלכם איתם. הנתונים האלה יעזרו לכם ליצור אינטראקציה עם אנשי הקשר האלה בקלות רבה יותר בשירותי Google, גם כשתשתמשו במכשירים אחרים.

  1. עוברים לקטע אנשים ושיתוף בחשבון Google.
  2. בקטע "אנשי קשר", בוחרים באפשרות פרטים של אנשי קשר מהמכשירים שלך.
  3. מפעילים או משביתים את האפשרות שמירת מידע על אנשי קשר מהמכשירים שלך.

הערה: הגדרה זו לא משפיעה על שמירת פרטים של אנשי קשר בשירותי Google אחרים, כמו אנשי קשר מחשבון Google או גיבוי Android. לא כל שירותי Google שומרים את הנתונים האלה או משתמשים בהם.

איך למחוק פרטים של אנשי קשר מהמכשירים שלכם

עם השבתת ההגדרה, פרטים של אנשי קשר מהמכשירים שלכם יימחקו מחשבון Google. אנשי הקשר לא יימחקו מהמכשירים שלכם.

איך פרטים של אנשי קשר מהמכשירים שלכם מועילים לכם

הנתונים האלו עוזרים ל-Google לזהות את אנשי הקשר שיש לכם אינטראקציה איתם. לדוגמה, כשתגידו פקודה כמו "Hey Google, call Sam" ל-Google Assistant או למכשיר חכם, הנתונים האלה עוזרים להתקשר לאיש הקשר הנכון.

למה ההגדרה 'פרטים של אנשי קשר מהמכשירים שלך' מופעלת

הנתונים שנשמרים במסגרת ההגדרה 'פרטים של אנשי קשר מהמכשירים שלך', נשמרו בעבר במסגרת ההגדרה 'מידע מהמכשירים שלך'. כדי לשמור על עקביות בחוויית השימוש, אם ההגדרה 'מידע מהמכשירים שלך' פעלה, גם ההגדרה 'פרטים של אנשי קשר מהמכשירים שלך' תפעל. אפשר להשבית את ההגדרה 'פרטים של אנשי קשר מהמכשירים שלך' בכל שלב.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי