Få færre afbrydelser med Forstyr ikke på din Pixel-telefon

Du kan gøre din telefon lydløs med Forstyr ikke. Denne tilstand kan slå lyden fra, deaktivere vibration og blokere visuelle forstyrrelser. Du kan selv vælge, hvad der skal blokeres, og hvad du vil tillade.

Vigtigt! Nogle af disse trin fungerer kun i Android 11 og nyere. Se, hvordan du tjekker din Android-version.

Slå hurtigt afbrydelser til eller fra

Her er nogle metoder til at slå lyden fra på din telefon:

Skift indstillinger for afbrydelser

Angiv, hvad der skal blokeres
 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Lyd og vibration Og så Forstyr ikke.
 3. Vælg, hvad der skal blokeres eller tillades, under "Hvad kan afbryde Forstyr ikke".
  • Personer: Bloker eller tillad opkald, beskeder eller samtaler.
  • Apps: Vælg, hvilke apps der kan sende dig notifikationer.
  • Alarmer og andre afbrydelser: Bloker eller tillad alarmer, medier, lyde ved berøring, påmindelser eller kalenderbegivenheder.

Tip! Kritiske notifikationer vises altid, uanset hvilken indstilling du har valgt. Du kan f.eks. ikke blokere notifikationer om systemsikkerhed.

Vælg, hvem der må forstyrre dig
 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Lyd og vibration Og så Forstyr ikke.
 3. Tryk på Personer under "Hvad kan afbryde Forstyr ikke".
 4. Vælg, hvad du vil tillade:
  • Opkald:
   • Alle, kontakter eller stjernemarkerede kontakter.
   • Ingen.
   • Gentagne opkald. Du kan tillade opkald fra den samme person, når vedkommende ringer to gange inden for 15 minutter, ved at aktivere Tillad gentage opkald.
  • Beskeder:
   • Alle, kontakter, stjernemarkerede kontakter eller prioriterede samtaler.
   • Ingen.

Tip! Dine "stjernemarkerede kontakter" vises øverst i appen Kontakter Appen Kontakter. Se, hvordan du føjer kontakter til dine favoritter.

Angiv, hvor længe Forstyr ikke skal vare
 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Lyd og vibration Og så Forstyr ikke Og så Varighed af Kvikmenu.
 3. Når du aktiverer Forstyr ikke, kan du vælge, hvor længe funktionen skal være aktiveret.
  • Indtil du deaktiverer 
  • Et bestemt tidsrum som f.eks. i 2 timer eller i 15 minutter
  • Spørg hver gang
 4. Tryk på OK.
Vælg indstillinger for skjulte notifikationer
 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Lyd og vibration og derefter Forstyr ikke.
 3. Tryk på Visningsindstillinger for skjulte notifikationer.
 4. Vælg, hvad der skal blokeres eller tillades:
  • Ingen lyd fra notifikationer: Hvis du vælger denne indstilling, får du notifikationer, men der afspilles ingen lyd.
  • Ingen billeder eller lyd fra notifikationer: Hvis du vælger denne indstilling, får du ingen lyd eller billeder.
  • Tilpasset: Du kan tilpasse, hvad der vises på skærmen, når den er tændt (f.eks. notifikationsprikker), og hvad der skal ske, når din skærm er slukket (f.eks. blinkende lys).

Stop automatisk afbrydelser

Under begivenheder og møder i din Google Kalender
 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Lyd og vibration Og så Forstyr ikke Og så Tidsplaner.
 3. Tryk på en tidsplan, der allerede er angivet.
  • Du kan tilpasse tidsplanen, f.eks. ved at redigere de dage, hvor Forstyr ikke skal aktiveres, når du sover.
 4. Du kan oprette din egen tidsplan ved at trykke på Tilføj flere Tilføj.
 5. Tryk på Begivenhed, Tidspunkt eller I bil.
 6. Rediger navnet på din tidsplan, hvornår den skal aktiveres og andre indstillinger.
 7. Tjek, at din tidsplan er aktiveret.
  • Hvis du vil slette en tidsplan, skal du trykke på den Og så Slet Slet.
Før du går i seng ("Sengetid")
Du kan bruge sengetidstilstand til automatisk at aktivere Forstyr ikke, når du gør dig klar til ikke at skulle bruge telefonen i et stykke tid, f.eks. når du skal sove.
Under kørsel

Relaterede ressourcer

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu