Cách đặt lại điện thoại Google Pixel về trạng thái ban đầu

Bạn có thể xóa dữ liệu khỏi điện thoại bằng cách đặt lại điện thoại về trạng thái ban đầu. Việc đặt lại theo cách này còn gọi là "định dạng" hoặc "khôi phục cài đặt gốc".

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Chuẩn bị đặt lại điện thoại Google Pixel về trạng thái ban đầu

Quan trọng: Thao tác đặt lại về trạng thái ban đầu sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn khỏi điện thoại.

Nếu muốn đặt lại để khắc phục sự cố, bạn nên thử các giải pháp khác trước đã. Tìm hiểu cách khắc phục sự cố của bạn.

Bước 1: Biết tên người dùng và mật khẩu Tài khoản Google trên điện thoại

Để khôi phục dữ liệu của mình sau khi đặt lại, bạn cần phải nhập thông tin bảo mật. Việc nhập thông tin này cho thấy rằng bạn hoặc người mà bạn tin tưởng đã thực hiện việc đặt lại.

Hãy đảm bảo rằng bạn có thông tin bảo mật đó trước khi đặt lại điện thoại.

 1. Bạn cần phải biết một Tài khoản Google trên điện thoại.
  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
  2. Nhấn vào Tài khoản.
  3. Xem tên người dùng của Tài khoản Google.
 2. Bạn cần phải biết mật khẩu của Tài khoản Google trên điện thoại. Để xác nhận, hãy đăng nhập vào tài khoản đó trên một máy tính hoặc thiết bị khác. Nếu bạn không nhớ mật khẩu, hãy tìm thông tin trợ giúp về việc đăng nhập.
 3. Nếu bạn đã đặt phương thức khóa màn hình, bạn cần phải biết mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu của điện thoại. Nếu bạn không thể mở khóa điện thoại, hãy tìm hiểu những việc bạn có thể làm.

Lưu ý: Nếu gần đây bạn đã đặt lại mật khẩu Tài khoản Google, hãy chờ 24 giờ rồi mới đặt lại về trạng thái ban đầu.

Bước 2: Sao lưu dữ liệu sang Tài khoản Google của bạn

Việc đặt lại dữ liệu về trạng thái ban đầu sẽ xóa dữ liệu của bạn khỏi điện thoại. Mặc dù bạn có thể khôi phục dữ liệu trong Tài khoản Google của mình nhưng tất cả ứng dụng và dữ liệu của ứng dụng sẽ bị gỡ cài đặt.

Để sẵn sàng khôi phục dữ liệu của bạn, hãy đảm bảo rằng dữ liệu có trong Tài khoản Google của bạn. Tìm hiểu cách:

Bước 3: Cắm và kết nối

Quá trình đặt lại về trạng thái ban đầu có thể mất tới một giờ.

 1. Cắm điện thoại của bạn vào nguồn điện. Luôn cắm thiết bị cho đến khi quá trình đặt lại hoàn tất.
 2. Kết nối điện thoại với Wi-Fi hoặc mạng di động của bạn. Khi quá trình đặt lại hoàn tất, bạn sẽ phải kết nối mạng để đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.

Cách đặt lại điện thoại Google Pixel về trạng thái ban đầu

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Hệ thống Sau đó Nâng cao Sau đó Tùy chọn đặt lại.
 3. Nhấn vào Xóa tất cả dữ liệu (đặt lại về trạng thái ban đầu) Sau đó Đặt lại điện thoại. Nếu cần, hãy nhập mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu của bạn.
 4. Để xóa tất cả dữ liệu khỏi bộ nhớ trong của điện thoại, hãy nhấn vào Xóa mọi thứ.
 5. Khi điện thoại của bạn xóa xong, hãy chọn tùy chọn khởi động lại.
 6. Thiết lập điện thoại và khôi phục dữ liệu đã sao lưu của bạn. Tìm hiểu cách khôi phục dữ liệu trên điện thoại.

Bạn vẫn không thể đặt lại điện thoại Pixel?

Nếu điện thoại của bạn vẫn gặp sự cố, bạn có thể đăng câu hỏi lên cộng đồng Pixel trên diễn đàn của chúng tôi để biết các giải pháp có thể thực hiện khác.

Bạn có thể kết nối với nhân viên hỗ trợ về sự cố này. Tìm hiểu cách yêu cầu trợ giúp.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?