Resetování telefonu Google Pixel do továrního nastavení

Pokud chcete z telefonu odstranit veškerá data, můžete telefon resetovat do továrního nastavení. Resetování do továrního nastavení se říká také „formátování“ nebo „úplný reset“.

Důležité: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 8.0 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Příprava na resetování telefonu Google Pixel do továrního nastavení

Důležité: Při resetování do továrního nastavení se z telefonu vymažou veškerá data.

Pokud chcete problém odstranit resetováním telefonu, doporučujeme nejdřív vyzkoušet ostatní řešení. Pokyny k odstraňování problémů

Zjištění uživatelského jména a hesla účtu Google

Při obnově dat po resetování telefonu musíte zadat bezpečnostní údaje. Zadání údajů umožňuje zajistit, že reset provádíte vy nebo někdo, koho znáte.

Mezi požadované bezpečnostní údaje patří:

 • Účet Google v telefonu. Postup vyhledání účtu:
  1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
  2. Klepněte na Účty.
  3. Napravo od aplikace Google Aplikace Google naleznete uživatelské jméno účtu Google přidružené k telefonu.
 • Heslo účtu Google, který je přidružen k telefonu. Heslo ověříte tak, že se k příslušnému účtu přihlásíte v jiném zařízení nebo počítači. Pokud si heslo nepamatujete, požádejte o pomoc s přihlášením.
 • Kód PIN, gesto nebo heslo telefonu (pokud máte nastaven zámek obrazovky). Pokud telefon nemůžete odemknout, přečtěte si, jaké máte možnosti.

Tip: Pokud jste nedávno resetovali heslo k účtu Google, před resetováním do továrního nastavení počkejte 24 hodin.

Zálohování dat do účtu Google

Při obnovení továrních dat budou z telefonu odstraněna veškerá data. Data uložená v účtu Google bude možné obnovit, ale aplikace budou odinstalovány a jejich data vymazána.

Aby data bylo možné později obnovit, uložte si je do účtu Google. Podívejte se na postupy:

Nabíjení a připojení

Resetování do továrního nastavení může trvat až hodinu.

 1. Nabijte telefon alespoň na 70 %. Jak telefon nabít
 2. Připojte telefon k Wi-Fi nebo k mobilní síti. Až bude resetování do továrního nastavení dokončeno, budete muset být připojeni, abyste se mohli přihlásit k účtu Google.

Resetování telefonu Google Pixel do továrního nastavení

Doporučení: Použijte nástroj Aktualizace a oprava softwaru (Pixel 3 a novější)

Doporučujeme použít nástroj Aktualizace a oprava softwaru. Nástroj Aktualizace a oprava softwaru nabízí oproti běžnému resetování do továrního nastavení tyto výhody:

 • Před resetováním do továrního nastavení nemusíte telefon zálohovat. U ostatních možností resetování je vždy potřeba zálohovat, smazat a obnovit data telefonu.
 • Nástroj do vašeho telefonu nainstaluje nejnovější verzi Androidu. Ostatní možnosti resetování obnoví verzi Androidu, se kterou byl telefon dodán, což nemusí být nejnovější verze.

Důležité: Před použitím nástroje Aktualizace a oprava softwaru musíte zajistit počítač a kabel USB, který lze připojit k telefonu.

 1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 2. Přejděte na stránku https://pixelrepair.withgoogle.com.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další způsoby resetování telefonu Pixel

V aplikaci Nastavení (všechny telefony Pixel)
 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém a poté Rozšířená nastavení a poté Možnosti resetu a poté Vymazat data (tovární reset).
 3. Pokud chcete vymazat všechna data z interního úložiště telefonu, klepněte na Vymazat všechna data.
  • Telefon vás v případě potřeby požádá o PIN. Zadejte PIN a klepněte na Vymazat všechna data.
 4. Až telefon resetování dokončí, vyberte možnost restartování zařízení.
 5. Nastavte telefon a obnovte zálohovaná data. Jak obnovit data telefonu Pixel
Vzdálené resetování pomocí funkce Najdi moje zařízení
Důležité: Pokud chcete telefon vzdáleně resetovat, musí být připojen k internetu a mít zapnutou funkci Najdi moje zařízení. Zapněte funkci Najdi moje zařízení.
Pokud jste telefon ztratili, můžete ho vzdáleně resetovat.
Pomocí tlačítek telefonu (pro pokročilé uživatele)

Pokud se vám nedaří telefon resetovat z Nastavení nebo nemůžete použít obrazovku, zkuste telefon resetovat pomocí tlačítek.

 1. Pokud je telefon zapnutý, vypněte jej podržením vypínače.
 2. Po dobu 10–15 sekund podržte současně tlačítko pro snížení hlasitostivypínač.
  • Když tlačítka budete držet příliš dlouho, telefon se restartuje. Pokud k tomu dojde, opakujte postup od kroku 1.
 3. Pomocí tlačítek hlasitosti změňte možnosti nabídky, dokud se na obrazovce nezobrazí Režim obnovení. Vyberte tuto možnost stisknutím vypínače.
 4. Na obrazovce se zobrazí zpráva Žádný příkaz. Podržte vypínač. Během držení vypínače stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti a rychle obě tlačítka pusťte.
 5. Měly by se zobrazit možnosti obnovení systému Android. Pomocí tlačítek hlasitosti přejděte na možnost Vymazat data / Tovární nastavení a stiskněte vypínač.
 6. Pomocí tlačítek hlasitosti přejděte na možnost Obnovení továrních dat a stiskněte vypínač.
 7. Mělo by se spustit resetování do továrního nastavení. Až bude resetování dokončeno, zobrazí se v dolní části obrazovky zpráva Vymazání dat dokončeno.
 8. Pomocí tlačítek hlasitosti přejděte na možnost Restartovat systém a stiskněte vypínač.
 9. Pokud chcete telefon Pixel nastavit, po dokončení instalace operačního systému klepněte na Začít.
 10. Podle pokynů na obrazovce nastavte telefon a obnovte zálohovaná data. Jak zálohovat nebo obnovit data

Další problémy s resetováním telefonu Pixel

Pokud potřebujete najít řešení jiných problémů s resetováním telefonu, můžete zveřejnit dotazy na našich fórech komunity Pixel.
S tímto problémem se můžete obrátit také na zástupce podpory. Jak získat pomoc s telefonem

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
1634144
false