Google Instellingen beheren

Als uw Android-apparaat gebruikmaakt van Google Play-services, kunt u uw Google-apps en -services beheren in de app Google Instellingen.

Opmerking: Sommige van deze stappen werken alleen in Android 8.0 en hoger. Meer informatie over het controleren van uw Android-versie

De app Google Instellingen openen

Afhankelijk van uw apparaat opent u Google Instellingen als volgt:

 • Open de app Instellingen Instellingen-app van uw apparaat en dan Google.
 • Open een afzonderlijke app met de naam Google Instellingen Google Instellingen.

Uw Google-instellingen beheren

Afhankelijk van uw apparaat en Android-versie omvatten uw Google-instellingen het volgende:

Account

 • Inloggen en beveiliging
  De beveiligingsinstellingen van uw Google-account bekijken of wijzigen, zoals uw wachtwoord, herstelgegevens en beveiligingsmeldingen. U kunt ook een beveiligingscheck starten.
 • Persoonlijke info en privacy
  Bekijk of wijzig de privacyinstellingen van uw Google-account, zoals uw naam, e-mailadressen en typen gegevens die u wilt opslaan. U kunt ook een privacycheck starten.
 • Accountvoorkeuren

  Uw Google-accountvoorkeuren bekijken of wijzigen, zoals uw taal en Google Drive-opslag. U kunt ook afzonderlijke Google-services verwijderen.

Services

Beveiliging

Beveiligingscode

U kunt als volgt beveiligingsverificatiecodes voor Google-inlogschermen ophalen:

 1. Tik onder Services op Beveiliging
 2. Tik op Beveiligingscode.

U kunt zelfs beveiligingscodes ophalen wanneer uw apparaat offline is.

Meer informatie over het bevestigen van uw identiteit met uw Android-apparaat.

Vind mijn apparaat

De instellingen beheren voor het op afstand zoeken en wissen van een kwijtgeraakt apparaat:

 1. Tik onder Services op Beveiliging.
 2. Tik op Vind mijn apparaat.

Meer informatie over het zoeken, vergrendelen of wissen van een kwijtgeraakt apparaat.

Google Play Protect

U kunt apps scannen om te bepalen of ze mogelijk schadelijk zijn. Ga als volgt te werk om apps te verifiëren:

 1. Tik onder Services op Beveiliging.
 2. Tik op Google Play Protect.
 3. Schakel Apparaat scannen op beveiligingsdreigingen in.

Meer informatie over het beschermen van uw apparaat tegen schadelijke apps.

App-gegevens wissen

Als een app niet door Google is gemaakt, kunt u de app-gegevens verwijderen uit uw Google-account. Tik in het hoofdscherm van Google Instellingen op Meer Meer en dan App-gegevens wissen.

Meer informatie over het vrijmaken van ruimte.

Gebruik en diagnostische gegevens

U kunt gegevens naar Google verzenden over uw gebruik van het apparaat en hoe uw apparaat functioneert. Door deze informatie te delen, helpt u Google om Android voor iedereen te verbeteren. Tik in het hoofdscherm van Google Instellingen op Meer Meer en dan Gebruik en diagnostische gegevens.

Meer informatie over het delen van gegevens om Android te verbeteren.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?