Thay đổi tùy chọn cài đặt dành cho khách và người dùng

Người dùng và khách có thể thực hiện hầu hết mọi thao tác giống như chủ sở hữu thiết bị nhưng mỗi hồ sơ có không gian lưu trữ riêng. Người dùng, hồ sơ khách và chủ sở hữu thiết bị không dùng chung tệp, thư và ứng dụng. Tìm hiểu điểm khác nhau giữa hồ sơ của khách với hồ sơ của người dùng.

Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Kiểm soát hành động mà người dùng và khách có thể thực hiện

Giới hạn hành động mà người dùng có thể thực hiện (Chỉ dành cho máy tính bảng Nexus)

Để kiểm soát hành động mà người dùng nào đó, chẳng hạn như con bạn, có thể thực hiện trên máy tính bảng của bạn, hãy tìm hiểu cách tạo hồ sơ bị hạn chế.

Cho phép người dùng thêm người dùng khác từ màn hình khóa

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Hệ thống sau đó Nhiều người dùng.
  • Đảm bảo tuỳ chọn Cho phép nhiều người dùng đang bật.
 3. Bật tuỳ chọn Thêm người dùng từ màn hình khoá.

Cho phép người dùng gọi điện và gửi tin nhắn SMS

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Hệ thống sau đó Nhiều người dùng.
 3. Nhấn vào người dùng đó.
 4. Bật tuỳ chọn Bật cuộc gọi điện thoại hoặc Bật cuộc gọi điện thoại và SMS.

Kiểm tra mức sử dụng dữ liệu và bộ nhớ của khách hoặc người dùng

Kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Bộ nhớ.
 3. Trong phần "Người dùng khác", bạn có thể xem mức sử dụng bộ nhớ của từng khách hoặc người dùng khác.

Kiểm tra mức sử dụng dữ liệu

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Mạng và Internet sau đó Internet.
 3. Bên cạnh nhà mạng của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Để xem mức sử dụng dữ liệu theo loại, hãy nhấn vào Mức sử dụng dữ liệu của ứng dụng.
 5. Biểu đồ cho thấy mức dữ liệu mà người dùng hoặc khách hiện tại đã sử dụng trong phạm vi ngày đó.
 6. Để tìm thêm thông tin, chẳng hạn như một phạm vi ngày khác, hãy nhấn vào một người dùng. Bạn không thể xem người dùng khác sử dụng dữ liệu cho mục đích gì, chẳng hạn như cho ứng dụng hoặc tệp.

Nội dung được chia sẻ và không được chia sẻ trên thiết bị

Nội dung được chia sẻ với mọi người dùng chung thiết bị

 • Bản cập nhật của các ứng dụng mà nhiều người dùng thiết bị đó đã cài đặt
 • Một số tùy chọn cài đặt, chẳng hạn như Wi-Fi và Bluetooth

Nội dung không được chia sẻ

 • Tệp và tin nhắn như tin nhắn văn bản, email, ảnh, nhạc và nhiều nội dung khác
 • Dữ liệu của các ứng dụng do người dùng khác cài đặt

Tài nguyên liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
478341243640922016
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1634144