Xóa, chuyển đổi hoặc thêm người dùng

Bạn có thể dùng chung thiết bị của mình với gia đình và bạn bè bằng cách tạo hồ sơ người dùng cho mỗi người. Mỗi hồ sơ người dùng sẽ có một không gian riêng dành cho Màn hình chính tùy chỉnh, tài khoản, ứng dụng, tùy chọn cài đặt, v.v trên thiết bị. Tìm hiểu về những việc người dùng có thể làm.

Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Pin Pixel liên tục tìm hiểu các hành vi của bạn và tự tối ưu hoá dựa trên lần bạn dùng ứng dụng gần đây nhất. Khi bạn thiết lập một thiết bị mới hoặc sau khi đặt lại thiết bị về trạng thái ban đầu, quá trình tối ưu hoá có thể mất vài tuần mới đem lại hiệu quả đầy đủ. Để có kết quả tốt nhất, hãy luôn bật tính năng Pin thích ứng và Tối ưu hoá pin.

Sau khi cập nhật phần mềm, pin Pixel sẽ tiêu hao nhiều hơn bình thường một chút. Lý do là điện thoại đang cố gắng tải xuống và tối ưu hoá phần mềm mới, cũng như thiết lập và chạy mọi thứ.

Nếu bạn vẫn gặp phải tình trạng pin bị tiêu hao bất thường sau vài ngày, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp bạn.

Chuyển đổi hoặc xóa người dùng

Xóa người dùng

Nếu bạn là người dùng chính

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Hệ thống Rồi Nhiều người dùng.
  • Nếu bạn không tìm thấy chế độ cài đặt này, hãy thử tìm người dùng trong ứng dụng Cài đặt.
 3. Nhấn vào tên của người dùng.
 4. Nhấn vào Xoá người dùng Rồi Xoá. Người dùng đó sẽ bị xoá khỏi danh sách.

Nếu bạn không phải là người dùng chính

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Hệ thống Rồi Nhiều người dùng
  • Nếu bạn không thể tìm thấy tùy chọn cài đặt này, hãy thử tìm mục người dùng trong ứng dụng Cài đặt.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 4. Nhấn vào Xóa [tên người dùng] khỏi thiết bị này.
  Quan trọng: Bạn không thể hủy thao tác này.
 5. Thiết bị sẽ chuyển sang hồ sơ của chủ sở hữu.
Chuyển đổi người dùng
 1. Vuốt từ đầu màn hình chính xuống.
 2. Nhấn vào biểu tượng người dùng Đã đăng nhập là.
 3. Nhấn vào người dùng mà bạn muốn chuyển sang.

Chuyển đổi người dùng trên Android Go

 1. Trên Màn hình chính, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi người dùng Đã đăng nhập là.
 2. Nhấn vào một người dùng khác. Người dùng đó hiện có thể đăng nhập.

Thêm hoặc cập nhật người dùng

Để thêm hoặc cập nhật người dùng, bạn phải là chủ sở hữu thiết bị. 

Thêm người dùng
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Hệ thống Rồi Nhiều người dùng.
  • Nếu bạn không tìm thấy chế độ cài đặt này, hãy thử tìm người dùng trong ứng dụng Cài đặt.
 3. Nhấn vào Thêm người dùng Rồi OK.
 4. Nhập tên cho người dùng mới.

Thiết lập người dùng mới

 • Sau khi thêm người dùng mới, hãy nhấn vào Chuyển sang [tên người dùng]. Một cửa sổ bật lên sẽ hỏi "Thiết lập người dùng ngay bây giờ?"
  • Nếu bạn đang ở cạnh người dùng mới đó:
   Nhấn vào Thiết lập ngay. Sau đó, hãy mở khoá màn hình để thiết lập Tài khoản Google và các thông tin khác.
  • Nếu người dùng mới không ở cạnh bạn:,
   Nhấn vào Để sau. Lần tới khi bạn chuyển sang hồ sơ của người dùng này, họ có thể thiết lập Tài khoản Google và các thông tin khác.
Cập nhật người dùng

Cập nhật hồ sơ của riêng bạn

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Hệ thống Rồi Nhiều người dùng
  • Nếu bạn không thể tìm thấy tùy chọn cài đặt này, hãy thử tìm mục người dùng trong ứng dụng Cài đặt.
 3. Nhấn vào tên của bạn.
  • Để thay đổi tên hồ sơ, hãy nhập tên mới rồi nhấn vào OK.
  • Để thay đổi ảnh hồ sơ, hãy nhấn vào ảnh rồi chụp ảnh mới hoặc chọn ảnh hiện có trên thiết bị.

Chọn hồ sơ nào khác có thể gọi điện thoại và gửi tin nhắn SMS

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Hệ thống Rồi Nhiều người dùng
  • Nếu bạn không thể tìm thấy chế độ cài đặt này, hãy thử tìm mục người dùng trong ứng dụng Cài đặt.
 3. Nhấn vào tên của người dùng.
 4. Nhấn vào Bật cuộc gọi điện thoại.

Các loại hồ sơ người dùng

Người dùng

Người dùng không sở hữu thiết bị là loại hồ sơ dành cho người có thể sử dụng thiết bị của bạn rất nhiều, chẳng hạn như thành viên gia đình.

Tất cả người dùng đều có không gian riêng trên thiết bị để sử dụng Màn hình chính, tài khoản, ứng dụng, chế độ cài đặt cá nhân và tùy chỉnh v.v.

Khách

Hồ sơ khách là dành cho người sử dụng thiết bị của bạn trong một thời gian ngắn.

Giống như người dùng, hồ sơ khách cũng có không gian riêng trên thiết bị nhưng việc xoá không gian này khi khách dùng xong thiết bị sẽ dễ dàng hơn.

Tài khoản

Một tài khoản giúp bạn sử dụng những dịch vụ như Gmail bằng cách dùng duy nhất một tên người dùng và mật khẩu.

Hồ sơ bị hạn chế (chỉ dành cho máy tính bảng)

Hồ sơ bị hạn chế cho phép bạn kiểm soát những tính năng và nội dung mà người dùng có thể xem. Ví dụ: bạn có thể hạn chế sự xuất hiện của nội dung dành cho người trưởng thành.

Người dùng là trẻ em
Người dùng là trẻ em là chế độ cho phép bạn thêm tài khoản của trẻ vào thiết bị. Bạn có thể sử dụng tài khoản hiện có của trẻ hoặc tạo một tài khoản mới. Cha mẹ có thể truy cập vào chế độ kiểm soát của cha mẹ và quản lý thời gian sử dụng thiết bị, ứng dụng, v.v. bằng ứng dụng Family Link của Google. Tìm hiểu cách tạo Tài khoản Google cho trẻ.

Tài nguyên liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
1607209165716393581
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1634144