Đồng bộ hóa ứng dụng với Tài khoản Google

Bạn có thể quản lý cách ứng dụng đồng bộ hóa tin nhắn, email và các dữ liệu gần đây khác trong Tài khoản Google của mình.

Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Chức năng của đồng bộ hóa

Khi điện thoại của bạn đồng bộ hóa, các ứng dụng Google sẽ làm mới dữ liệu và bạn sẽ nhận được thông báo về nội dung cập nhật.

Ứng dụng nào sẽ đồng bộ hóa

Theo mặc định, các ứng dụng Google tự động đồng bộ hóa với Tài khoản Google. Bạn có thể tắt hoặc bật lại tính năng tự động đồng bộ hóa cho từng ứng dụng Google. Khả năng đồng bộ hóa của các ứng dụng khác tùy thuộc vào ứng dụng.

Xem các ứng dụng Google có thể tự động đồng bộ hóa
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào mục Tài khoản.
 3. Nếu có nhiều tài khoản trên thiết bị, hãy nhấn vào tài khoản bạn muốn.
 4. Nhấn vào Đồng bộ hóa tài khoản.
 5. Xem danh sách các ứng dụng Google của bạn và thời điểm đồng bộ hóa gần đây nhất.
Kiểm tra các ứng dụng khác không thể đồng bộ hóa
Quan trọng: Nếu một ứng dụng không hiển thị trong ứng dụng Cài đặt bên dưới mục "Tài khoản" trên điện thoại, thì tức là ứng dụng đó không thể tự động đồng bộ hóa với Tài khoản Google của bạn.

Đối với các ứng dụng khác này, hãy xem trong trình đơn Cài đặt của từng ứng dụng để tìm tùy chọn đăng nhập hoặc đồng bộ hóa. Tìm hiểu cách thay đổi quyền ứng dụng.

Tắt tính năng tự động đồng bộ hóa

Tắt tính năng tự động đồng bộ hóa đối với một số ứng dụng Google
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào mục Tài khoản 
 3. Nếu bạn dùng nhiều tài khoản trên điện thoại, hãy nhấn vào tài khoản bạn muốn đồng bộ hóa.
 4. Nhấn vào Đồng bộ hóa tài khoản.
 5. Tắt ứng dụng bạn không muốn tự động đồng bộ hóa.

Mẹo: Việc tắt tính năng tự động đồng bộ hóa cho một ứng dụng sẽ không xóa ứng dụng đó mà chỉ ngăn ứng dụng tự động làm mới dữ liệu.

Tắt tính năng tự động đồng bộ hóa cho Tài khoản Google
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào mục Tài khoản 
 3. Tắt tùy chọn Tự động đồng bộ hóa dữ liệu.

Mẹo: Việc tắt tính năng tự động đồng bộ hóa có thể giúp tiết kiệm pin. Để tiếp tục tự động đồng bộ hóa sau khi sạc lại pin, hãy bật lại tính năng này.

Đồng bộ hóa tài khoản theo cách thủ công

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Tài khoản
 3. Nếu bạn có nhiều tài khoản trên điện thoại, hãy nhấn vào tài khoản bạn muốn đồng bộ hóa.
 4. Nhấn vào mục Đồng bộ hóa tài khoản.
 5. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm Sau đó Đồng bộ hóa ngay.

Mẹo: Tính năng đồng bộ hóa thủ công làm mới dữ liệu tài khoản cho tất cả ứng dụng Google của bạn, kể cả mọi ứng dụng đã tắt tính năng tự động đồng bộ hóa.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?