Đồng bộ hóa ứng dụng với Tài khoản Google

Bạn có thể quản lý cách ứng dụng đồng bộ hóa tin nhắn, email và các dữ liệu gần đây khác trong Tài khoản Google của mình.

Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Chức năng của đồng bộ hóa

Khi điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn đồng bộ hoá, các ứng dụng Google sẽ làm mới dữ liệu và bạn sẽ nhận được thông báo về nội dung cập nhật.

Ứng dụng nào sẽ đồng bộ hóa

Theo mặc định, các ứng dụng Google tự động đồng bộ hóa với Tài khoản Google. Bạn có thể tắt hoặc bật lại tính năng tự động đồng bộ hóa cho từng ứng dụng Google. Khả năng đồng bộ hóa của các ứng dụng khác tùy thuộc vào ứng dụng.

Xem các ứng dụng Google có thể tự động đồng bộ hóa
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Giới thiệu Rồi Tài khoản Google Rồi Đồng bộ hoá tài khoản.
  • Nếu có nhiều tài khoản trên thiết bị, hãy nhấn vào tài khoản bạn muốn đồng bộ hoá.
 3. Xem danh sách các ứng dụng Google của bạn và lần chúng được đồng bộ hoá gần đây nhất.
Kiểm tra các ứng dụng khác không thể đồng bộ hóa
Lưu ý quan trọng: Nếu một ứng dụng không xuất hiện bên dưới mục "Tài khoản" trong ứng dụng Cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính bảng, tức là ứng dụng đó không thể tự động đồng bộ hoá với Tài khoản Google của bạn.

Đối với các ứng dụng khác này, hãy xem trong trình đơn Cài đặt của từng ứng dụng để tìm tùy chọn đăng nhập hoặc đồng bộ hóa. Tìm hiểu cách thay đổi quyền cho ứng dụng.

Tắt tính năng tự động đồng bộ hóa

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Mật khẩu và tài khoản.
 3. Nếu bạn có nhiều tài khoản trên điện thoại, hãy nhấn vào tài khoản bạn muốn đồng bộ hoá.
 4. Nhấn vào Đồng bộ hoá tài khoản.
 5. Tắt ứng dụng bạn không muốn tự động đồng bộ hoá.

Mẹo: Việc tắt tính năng tự động đồng bộ hóa cho một ứng dụng sẽ không xóa ứng dụng đó mà chỉ ngăn ứng dụng tự động làm mới dữ liệu.

Đồng bộ hóa tài khoản theo cách thủ công

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Giới thiệu Rồi Tài khoản Google Rồi Đồng bộ hoá tài khoản.
  • Nếu có nhiều tài khoản trên thiết bị, hãy nhấn vào tài khoản bạn muốn đồng bộ hoá.
 3. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm Rồi Đồng bộ hoá ngay.

Mẹo: Tính năng đồng bộ hóa thủ công làm mới dữ liệu tài khoản cho tất cả ứng dụng Google của bạn, kể cả mọi ứng dụng đã tắt tính năng tự động đồng bộ hóa.

Tài nguyên liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
9492703094778344636
true