Thêm hoặc xóa Tài khoản Google và các tài khoản khác trên điện thoại Pixel

Để truy cập vào email, danh bạ và lịch, cũng như để tải ứng dụng từ Cửa hàng Google Play, bạn có thể thêm các tài khoản vào điện thoại. Khi bạn thêm một Tài khoản Google, những thông tin liên kết với tài khoản đó sẽ tự động đồng bộ hóa với điện thoại.

Khi bạn xóa một tài khoản, mọi dữ liệu liên kết với tài khoản đó cũng sẽ bị xóa khỏi điện thoại. Các dữ liệu này bao gồm email, danh bạ và tùy chọn cài đặt.

Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Pin Pixel liên tục tìm hiểu các hành vi của bạn và tự tối ưu hoá dựa trên lần bạn dùng ứng dụng gần đây nhất. Khi bạn thiết lập một thiết bị mới hoặc sau khi đặt lại thiết bị về trạng thái ban đầu, quá trình tối ưu hoá có thể mất vài tuần mới đem lại hiệu quả đầy đủ. Để có kết quả tốt nhất, hãy luôn bật tính năng Pin thích ứng và Tối ưu hoá pin.

Sau khi cập nhật phần mềm, pin Pixel sẽ tiêu hao nhiều hơn bình thường một chút. Lý do là điện thoại đang cố gắng tải xuống và tối ưu hoá phần mềm mới, cũng như thiết lập và chạy mọi thứ.

Nếu bạn vẫn gặp phải tình trạng pin bị tiêu hao bất thường sau vài ngày, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp bạn.

Thêm Tài khoản Google hoặc tài khoản khác vào điện thoại

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Mật khẩu và tài khoản.
 3. Trong mục "Tài khoản", hãy nhấn vào Thêm tài khoản.
 4. Nhấn vào loại tài khoản bạn muốn thêm.
  • Để thêm Tài khoản Google, hãy nhấn vào Google. Khi bạn đăng nhập bằng Tài khoản Google, email, danh bạ, sự kiện trên lịch và các dữ liệu khác liên kết với tài khoản đó đều tự động được đồng bộ hoá với thiết bị của bạn.
  • Để thêm tài khoản Google Meet, hãy nhấn vào Meet. Khi đăng nhập bằng tài khoản Meet, bạn có thể thực hiện và nhận cuộc gọi video, tạo cuộc họp cũng như gọi đến các thiết bị liên kết với Nhà của bạn.
  • Để thêm tài khoản cá nhân khác, hãy nhấn vào Exchange, Cá nhân (IMAP) hoặc Cá nhân (POP3). Bạn thường sẽ chọn những chế độ này nếu sử dụng một chương trình email như Microsoft Outlook hoặc Apple Mail. Tìm hiểu cách sử dụng IMAP hoặc POP3 với Gmail.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 6. Nếu thêm tài khoản, bạn có thể cần nhập hình mở khoá, mã PIN hoặc mật khẩu của thiết bị vì lý do bảo mật.

Mẹo: Nếu muốn cho bạn bè mượn thiết bị của mình, thì bạn có thể tìm hiểu cách tạo một người dùng riêng hoặc khách tạm thời thay vì thêm một tài khoản.

Xóa Tài khoản Google hoặc tài khoản khác khỏi điện thoại

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Mật khẩu và tài khoản.
 3. Trong mục "Tài khoản", hãy nhấn vào tài khoản bạn muốn xoá Rồi Xoá tài khoản.
 4. Để xác nhận, hãy nhấn vào Xoá tài khoản Rồi Xoá tài khoản.
 5. Nếu đây là Tài khoản Google duy nhất trên thiết bị, thì bạn sẽ cần nhập hình mở khoá, mã PIN hoặc mật khẩu của thiết bị vì lý do bảo mật.

Tài nguyên liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
17463476509811941736
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1634144