โอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ Pixel

คุณใช้บัญชี Google หรือสาย USB เพื่อย้ายรูปภาพ เพลง และไฟล์อื่นๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ได้

สำคัญ: ขั้นตอนเหล่านี้จะมีบางขั้นตอนที่ใช้ได้เฉพาะกับ Android 9 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

ตัวเลือกที่ 1: ย้ายไฟล์ด้วยบัญชี Google

อัปโหลดไฟล์ไปยังบัญชี Google เพื่อใช้ทั้งในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์

ตัวเลือกที่ 2: ย้ายไฟล์ด้วยสาย USB

คอมพิวเตอร์ Windows
 1. ปลดล็อกโทรศัพท์
 2. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
 3. ในโทรศัพท์ ให้แตะการแจ้งเตือน "กำลังชาร์จอุปกรณ์นี้ผ่าน USB"
 4. ใน "ใช้ USB สำหรับ" ให้เลือกการโอนไฟล์
 5. หน้าต่างโอนไฟล์จะเปิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ ให้ใช้แอปนี้เพื่อลากไฟล์
 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับ Windows
 7. ถอดสาย USB
คอมพิวเตอร์ Mac

คอมพิวเตอร์ต้องใช้ Mac OS X 10.5 ขึ้นไป

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Android File Transfer ในคอมพิวเตอร์
 2. เปิด Android File Transfer (แอปจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ครั้งต่อไป)
 3. ปลดล็อกโทรศัพท์
 4. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
 5. ในโทรศัพท์ ให้แตะการแจ้งเตือน "กำลังชาร์จอุปกรณ์นี้ผ่าน USB"
 6. ใน "ใช้ USB สำหรับ" ให้เลือกการโอนไฟล์
 7. หน้าต่าง Android File Transfer จะเปิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ ให้ใช้หน้าต่างนี้เพื่อลากไฟล์
 8. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ถอดสาย USB
Chromebook
 1. ปลดล็อกโทรศัพท์
 2. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับ Chromebook ด้วยสาย USB
 3. ปลดล็อกโทรศัพท์
 4. ในโทรศัพท์ ให้แตะการแจ้งเตือน "กำลังชาร์จอุปกรณ์นี้ผ่าน USB"
 5. ใน "ใช้ USB สำหรับ" ให้เลือกการโอนไฟล์
 6. แอปไฟล์จะเปิดขึ้นใน Chromebook ให้ใช้แอปนี้เพื่อลากไฟล์ดูประเภทไฟล์ที่ใช้ได้ใน Chromebook
 7. เมื่อเสร็จแล้ว ให้ถอดสาย USB

แก้ปัญหาการย้ายไฟล์ด้วย USB

คอมพิวเตอร์ Windows
 • แก้ปัญหาที่คอมพิวเตอร์
  • ตรวจสอบการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่า Windows จะตรวจหาฮาร์ดแวร์ใหม่โดยอัตโนมัติ
  • รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 • แก้ปัญหาที่โทรศัพท์
 • แก้ปัญหาที่การเชื่อมต่อ USB
  • ลองใช้สาย USB อื่น สาย USB บางประเภทใช้โอนไฟล์ไม่ได้
  • หากต้องการทดสอบพอร์ต USB ของโทรศัพท์ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
  • หากต้องการทดสอบพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นกับคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ Mac
 • แก้ปัญหาที่คอมพิวเตอร์
  • ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ใช้ Mac OS X 10.5 ขึ้นไป
  • ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์มี Android File Transfer ติดตั้งไว้และเปิดอยู่
  • รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 • แก้ปัญหาที่โทรศัพท์
 • แก้ปัญหาที่การเชื่อมต่อ USB
  • ลองใช้สาย USB อื่น สาย USB บางประเภทใช้โอนไฟล์ไม่ได้
  • หากต้องการทดสอบพอร์ต USB ของโทรศัพท์ ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
  • หากต้องการทดสอบพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นกับคอมพิวเตอร์

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
1634144