Nastavení spořiče obrazovky

Spořič obrazovky telefonu může během nabíjení nebo po vložení do doku zobrazovat fotografie, barevná pozadí, hodiny a mnoho dalšího.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 9 nebo novějším. Jak zjistit, jakou verzi Androidu máte

Vypnutí spořiče obrazovky

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Displej A pak Rozšířené A pak Spořič obrazovky.
 3. Klepněte na Kdy spustit A pak Nikdy. Pokud možnost „Kdy spustit“ nevidíte, vypněte možnost Spořič obrazovky.

Nastavení spořiče obrazovky

Krok 1: Vyberte, co má spořič obrazovky zobrazovat

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Displej A pak Rozšířené A pak Spořič obrazovky A pak Aktuální spořič obrazovky.
 3. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Hodiny: Zobrazí se digitální nebo analogové hodiny. Chcete-li vybrat hodiny nebo ztmavit obrazovku, vedle položky Hodiny klepněte na Nastavení Nastavení.
  • Barvy: Na obrazovce se budou zobrazovat měnící se barvy.
  • Fotky: Zobrazí se fotografie z aplikace Fotky. Chcete-li vybrat zdroj nebo změnit nastavení, vedle položky Fotky klepněte na Nastavení Nastavení.
  • Další aplikace: Pokud jste si stáhli aplikaci, která se spořičem obrazovky funguje, bude zde uvedena.

Krok 2: Zvolte, kdy se má spořič obrazovky zobrazovat

Při nabíjení, v doku nebo v obou případech:

 1. V nastavení spořiče obrazovky klepněte na Kdy spustit. Pokud možnost „Kdy spustit“ nevidíte, klikněte na Další Možnosti A pak Kdy spustit.
 2. Klepněte na Při vložení do doku, Při nabíjení nebo Při nabíjení nebo v doku. Dok je speciální příslušenství k telefonu, do kterého lze telefon vložit. 

Krok 3: Otestujte spořič obrazovky

Chcete-li se podívat, jak bude spořič obrazovky vypadat, klepněte na Spustit. Pokud možnost Spustit nevidíte, klepněte na Další Možnosti A pak Spustit.

Výběr intervalu vypnutí obrazovky

Po nastavení spořiče obrazovky se spořič spustí, když na telefonu uplyne interval vypnutí obrazovky. Interval vypnutí obrazovky telefonu můžete změnit: 

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Displej A pak Rozšířená nastavení A pak Interval vypnutí obrazovky.
 3. Vyberte některou možnost.

Tip: Pokud telefon vypnete vypínačem, spořič obrazovky se nespustí. Je třeba obrazovku ponechat zapnutou, aby v telefonu vypršela příslušná doba.

Související články

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?