ลบ ปิดใช้ และจัดการแอปที่ไม่ได้ใช้ใน Android

คุณถอนการติดตั้งแอปที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ได้ หากคุณนำแอปที่ซื้อมาออกไป คุณจะติดตั้งแอปนั้นอีกครั้งได้โดยไม่ต้องซื้อใหม่ คุณยังปิดใช้แอปของระบบที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ได้อีกด้วย

สำคัญ: บางขั้นตอนใช้ได้เฉพาะกับ Android 13 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

ลบแอปที่ติดตั้งไว้

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะจัดการแอปและอุปกรณ์ จากนั้น จัดการ
 4. แตะชื่อแอปที่ต้องการลบ
 5. แตะถอนการติดตั้ง
เคล็ดลับ: หากคุณลบหรือปิดใช้แอปไป ก็เพิ่มแอปลงในอุปกรณ์อีกครั้งได้ หากเคยซื้อแอปมาแล้ว คุณจะติดตั้งแอปนั้นได้อีกครั้งโดยไม่ต้องซื้อใหม่ ดูวิธีติดตั้งและเปิดใช้แอปอีกครั้ง

ปิดใช้แอปที่มาพร้อมกับโทรศัพท์

คุณจะลบแอปของระบบบางแอปที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าในโทรศัพท์ Pixel ไม่ได้ แต่คุณปิดใช้งานแอปของระบบส่วนใหญ่ได้

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะแอป จากนั้น แอปทั้งหมด จากนั้น แอปที่คุณต้องการปิดใช้
 3. แตะปิดใช้ที่ด้านบน

เคล็ดลับ: คุณนําแอปใดก็ตามออกจากหน้าจอหลักได้ ดูวิธีปรับแต่งหน้าจอหลัก

แอปที่ไม่ได้ใช้

หากคุณไม่ได้ใช้แอปเป็นระยะเวลานาน Android จะเพิ่มประสิทธิภาพแอปโดยทำดังนี้

 • เพิ่มพื้นที่ว่างโดยการลบไฟล์ชั่วคราว
 • เพิกถอนสิทธิ์ของแอป
 • หยุดแอปไม่ให้ทำงานในเบื้องหลังและส่งการแจ้งเตือน

คุณตรวจสอบแอปที่ไม่ได้ใช้และที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยไปที่แอป จากนั้น แอปที่ไม่ได้ใช้

หากต้องการยกเว้นแอปใดแอปหนึ่งจากฟีเจอร์นี้ ให้ไปที่ข้อมูลแอป จากนั้น แอปที่ไม่ได้ใช้ จากนั้น เปิด/ปิดหยุดกิจกรรมบนแอปไว้ชั่วคราวหากไม่ได้ใช้ จากนั้นปิดตัวเลือกนี้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
true
1634144
false
false