Chương trình gia hạn dịch vụ sửa chữa dành cho Pixel 8

Google xác định rằng một số thiết bị Pixel 8 có thể gặp phải vấn đề về màn hình, như xuất hiện đường kẻ dọc và hiện tượng nhấp nháy. Google đang triển khai một Chương trình gia hạn dịch vụ sửa chữa để hỗ trợ cho các thiết bị Pixel 8 bị ảnh hưởng trong vòng 3 năm kể từ ngày mua lẻ ban đầu.

Thiết bị Pixel 8 của bạn có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình gia hạn dịch vụ sửa chữa nếu:

  • Màn hình nhấp nháy hoặc xuất hiện một đường kẻ dọc chạy từ cuối lên đầu và:
  • Mã nhận dạng thiết bị như IMEI hoặc số sê-ri được Google hoặc một công ty sửa chữa được uỷ quyền xác định là đủ điều kiện tham gia chương trình này

Nếu không đủ điều kiện tham gia Chương trình gia hạn dịch vụ sửa chữa này nhưng gặp phải vấn đề tương tự về màn hình hoặc các vấn đề khác, thì có thể điện thoại của bạn vẫn thuộc phạm vi của Chế độ bảo hành có giới hạn của Google. Nếu điện thoại của bạn gặp phải những vấn đề khác, thì bạn có thể duyệt qua Trung tâm trợ giúp dành cho điện thoại Pixel, truy cập Cộng đồng Pixel hoặc đặt câu hỏi cho tài khoản X (trước đây là Twitter) @MadeByGoogle của chúng tôi.

Giới thiệu về chương trình sửa chữa

Nếu chiếc Pixel 8 của bạn đang gặp phải (các) vấn đề nêu trên, hãy liên hệ với Google hoặc tìm một công ty sửa chữa được uỷ quyền cho chiếc Pixel của bạn hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ ở nơi bạn mua hàng. Sau khi tiếp nhận, họ sẽ kiểm tra điện thoại của bạn trước khi bắt đầu sửa chữa để xác minh rằng điện thoại đó đủ điều kiện tham gia chương trình này. Chương trình sửa chữa bao gồm một lần thay màn hình miễn phí cho các thiết bị Pixel 8 đủ điều kiện.

Lưu ý quan trọng: Nếu màn hình hoặc mặt kính trước của Pixel 8 bị nứt hoặc thiết bị có các dấu hiệu hư hỏng khác, chẳng hạn như bị vô nước, thì thiết bị đó có thể không đủ điều kiện tham gia chương trình này. Nếu điện thoại của bạn không đủ điều kiện được sửa chữa thông qua Chương trình gia hạn dịch vụ sửa chữa hoặc nếu tình trạng hư hỏng của điện thoại nằm ngoài phạm vi bảo hành, thì bạn có thể mất phí sửa chữa điện thoại.

Mẹo: Trước khi gửi hoặc mang điện thoại đi sửa, bạn nên sao lưu dữ liệu vào Tài khoản Google của mình. Để sao lưu, hãy mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại > Hệ thống > Sao lưu > Sao lưu ngay. Tiếp theo, hãy chuyển điện thoại sang Chế độ sửa chữa (cũng có trong trình đơn Hệ thống).

Mọi hoạt động sửa chữa theo Chương trình gia hạn dịch vụ sửa chữa này đều được bảo hành 90 ngày. Chương trình này không mở rộng phạm vi bảo hành tiêu chuẩn của Pixel 8.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính