Thông báo

Nếu bạn cần được hỗ trợ về Máy ảnh trên Điện thoại không phải Pixel, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp về Máy ảnh của Google

Dùng TalkBack bằng ứng dụng Máy ảnh trên điện thoại Pixel

Với TalkBack, bạn có thể dùng các cử chỉ di chuyển tiêu chuẩn và khám phá bằng cách chạm để thao tác trên ứng dụng Máy ảnh trên điện thoại.

Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Bật TalkBack

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
  2. Nhấn vào Hỗ trợ truy cập sau đó TalkBack.

Tìm hiểu thêm về TalkBack.

Thay đổi máy ảnh

  1. Chọn Chuyển sang máy ảnh trước.
  2. Giữ điện thoại ở phía trước mặt. Lắng nghe mô tả về nội dung trên màn hình.
  3. Khi bạn nghe "Phù hợp để tự chụp selfie", hãy vuốt sang phải đến Màn trập. Sau đó, nhấn hai lần.

Khám phá ứng dụng Máy ảnh

  • Để thay đổi loại ảnh bạn muốn chụp, chẳng hạn như Ảnh toàn cảnh hoặc Chuyển động chậm, hãy chọn Thêm.
  • Để tìm ảnh, hãy chọn Thư viện ảnh.
  • Để thay đổi chế độ cài đặt của ứng dụng Máy ảnh, hãy chọn Tuỳ chọn khác sau đó Cài đặt.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5005483074222356045
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true