Używanie archiwum albumów Google

Możesz wyświetlać, usuwać i pobierać zdjęcia przesłane do innych usług Google, takich jak:

 • Picasa Web Albums,
 • Google+,
 • Blogger,
 • Hangouts,
 • Zdjęcia Google

Usuwanie zdjęć i albumów

Usunięte elementy zostaną też skasowane z innych usług Google, w których się znajdują, takich jak Google+ czy Blogger.

 1. Otwórz archiwum albumów.
 2. Otwórz album lub zdjęcie, które chcesz usunąć.
 3. W prawym górnym rogu okna kliknij Więcej Więcej potem Usuń Usuń.
 4. Jeśli nie widzisz opcji „Usuń”, kliknij Zarządzaj w Zdjęciach Google, aby usunąć zdjęcia. 

Dowiedz się więcej o usuwaniu elementów w Zdjęciach Google.

Pobieranie zdjęć i albumów

 1. Otwórz archiwum albumów.
 2. Otwórz zdjęcie lub album do pobrania.
 3. W prawym górnym rogu okna kliknij Więcej Więcej potem Pobierz Pobierz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?