Uploadlimieten voor accounts

Houd rekening met de volgende accountlimieten naarmate je meer foto's en video's uploadt naar Picasa Webalbums:

  • Maximumformaat voor foto: een foto mag niet groter zijn dan 50 MB.
  • Maximumformaat voor video: een geüploade video mag niet groter zijn dan 1 GB.
  • Maximumaantal webalbums: 20.000
  • Maximumaantal foto's en video's per webalbum: 2000
  • Totale opslagruimte: Picasa Webalbums levert 1 GB voor foto's en video's. Bestanden die kleiner zijn dan een bepaald formaat, tellen niet mee voor de limiet.