Uploadlimieten voor account

Als u meer foto's en video's uploadt in Picasa Webalbums, moet u rekening houden met de volgende accountlimieten:

  • Maximumgrootte voor foto: een foto mag niet groter zijn dan 75 MB.
  • Maximumgrootte voor video: een geüploade video mag niet groter zijn dan 10 GB.
  • Maximumaantal webalbums: 20.000
  • Maximumaantal foto's en video's per webalbum: 2000
  • Totale opslagruimte: Picasa Webalbums stelt 15 GB beschikbaar voor foto's en video's. Bestanden die kleiner zijn dan een bepaalde grootte, tellen niet mee voor deze limiet.