Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

We hebben een belangrijke update over Picasa en Picasa Webalbums. Meer informatie

Servicevoorwaarden, privacy en misbruik

Bekijk onze Servicevoorwaarden en ons Programmabeleid voordat u Picasa Webalbums gebruikt. Door Picasa Webalbums te gebruiken, gaat u akkoord met het beleid van Google.

Google behoudt zich het recht voor het volgende te doen:

  • Afzonderlijke foto's, albums of accounts verwijderen die worden gehost in Picasa Webalbums.
  • Een Google-accountgebruiker de toegang tot een product of het gehele systeem van Google Accounts ontzeggen als de Servicevoorwaarden of productspecifieke voorwaarden worden geschonden.
  • Een account zonder waarschuwing op elk gewenst moment beëindigen.

Het delen en bewerken van foto's wordt mogelijk ook uitgeschakeld als deze in strijd zijn met het beleid.

Gebruikers ontvangen geen teruggaaf voor hun eerder gekochte Google-accountopslag als content is verwijderd omdat deze in strijd is met het beleid.

Privacy

Picasa bekijkt niet de inhoud van de foto's die u verzendt naar drukkers, maar de grootte van uw upload en of deze is gelukt wordt mogelijk wel geregistreerd om de service te verbeteren.

Schending van het auteursrecht

Het is ons beleid om te reageren op alle duidelijke kennisgevingen van vermeende copyrightschendingen. Als u ervoor wilt zorgen dat uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling wordt genomen en wordt verwerkt, maakt u een melding van de inbreuk via ons online formulier.

Houd er rekening mee dat u volgens Sectie 512(f) van de Digital Millennium Copyright Act door de vermeende overtreder aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade (inclusief gemaakte kosten en het honorarium van een advocaat), als u niet kunt aantonen dat met een product of activiteit inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechten. Dien dus geen valse claims in!

De beheerder van de betreffende site of de provider van de betreffende inhoud kan een verweer indienen in overeenstemming met secties 512(g)(2) en (3) van de Digital Millennium Copyright Act. Als u een verweer wilt indienen, vult u ook dit formulier in en kiest u de optie 'Ik wil graag een verweer indienen om inhoud te herstellen die is verwijderd wegens een vermeende auteursrechtschending'.

Misbruik melden

Als u een foto of album ziet dat in strijd is met ons Programmabeleid of onze Servicevoorwaarden, klikt u op Misbruik melden aan de rechterkant.

We verwijderen content als deze in strijd is met het programmabeleid van Picasa Webalbums.

Gebruiker blokkeren

U kunt gebruikers blokkeren voor het volgende:

  • Gebruikers verwijderen uit uw lijst met volgers.
  • Gebruikers blokkeren zodat zij u in de toekomst niet meer kunnen volgen en geen reacties meer kunnen plaatsen.
  • Gebruikers blokkeren in Google+.

Klik op Gebruiker blokkeren in uw lijst met volgers of naast de reacties op foto's.

Uw account is opgeschort

Uw toegang tot Picasa Webalbums is opgeschort wegens schending(en) van ons Programmabeleid of onze Servicevoorwaarden.

Als een Google-account voor Picasa Webalbums rechtmatig is verwijderd naar aanleiding van een schending van ons programmabeleid, wordt het niet hersteld.

Als u van mening bent dat uw account ten onrechte is opgeschort, kunt u ons dat hier laten weten.

Bekijk ons Programmabeleid en onze Servicevoorwaarden voordat u een nieuw account maakt.

Was dit artikel nuttig?