Picasa & Picasa Web Albums are no longer supported. Learn more

Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh mọi trang web sang ngôn ngữ mà bạn chọn bằng cách sử dụng tính năng dịch được tích hợp sẵn trong Google Chrome.

Email or export photos

You can email or export photos and albums.

Export photos

To export copies of your photos:

 1. Select the photos to export.
 2. In the photo tray, click Export.
 3. In the "Export to Folder" window, select your export settings.
 4. Click OK.
Email photos

To email photos:

 1. Select the photos to email.
 2. In the photo tray, click Email.
 3. Choose Gmail or your default email program.
 4. Sign in to your email account.
 5. Add your recipient's email address and a message, then send the email.

To set your default email application:

Windows XP

 1. On your computer taskbar, click Start.
 2. Select Control Panel > Internet Options.
 3. Click Programs.
 4. Choose your default email application.
 5. Click OK.

Windows Vista / Windows 7

 1. On your computer taskbar, click Start.
 2. Select Default Programs > Set your default programs.
 3. Under "Programs," select your default email application.
 4. Click Set this program as default.
 5. Click OK.

Mac

 1. Open Mail.
 2. Click Mail > Preferences.
 3. At the top, click General.
 4. Next to "Default email reader," select your default email application.
 5. Exit the application to save.
Was this helpful?
How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
false
false