Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

We hebben een belangrijke update over Picasa en Picasa Webalbums. Meer informatie

Foto's en albums downloaden, e-mailen en verplaatsen

U kunt foto's en albums downloaden, verplaatsen, overzetten, e-mailen en exporteren.

Picasa Webalbums

Foto's en albums downloaden

Foto's

 1. Open de foto die u wilt downloaden.
 2. Klik op Acties > Foto downloaden.
 3. Selecteer Bestand opslaan in het venster dat wordt weergegeven.

Albums

 1. Open het album dat u wilt downloaden.
 2. Klik op Acties > Downloaden naar Picasa.
 3. Klik in het venster dat wordt weergegeven op Downloaden.
Foto's kopiëren of verplaatsen naar een nieuw album

Foto's kopiëren en verplaatsen van het ene webalbum naar het andere:

 1. Open het album waaruit u foto's wilt verplaatsen.
 2. Klik op Organiseren.
 3. Selecteer de foto's die u wilt kopiëren of verplaatsen.
 4. Klik op Kopiëren of Verplaatsen.
 5. Geef gegevens op voor een nieuw album of kies een bestaand album.
 6. Klik op Doorgaan.

Afzonderlijke foto's kopiëren of verplaatsen:

 1. Open een foto en klik op Acties.
 2. Selecteer Kopiëren naar een ander album of Verplaatsen naar een ander album.
 3. Geef gegevens op voor een nieuw album of kies een bestaand album.
 4. Klik op Doorgaan.

Picasa

Foto's exporteren

Kopieën van uw foto's exporteren:

 1. Selecteer de foto's die u wilt experteren.
 2. Klik in het fotovak op Exporteren.
 3. Selecteer uw exportinstellingen in het venster 'Naar map exporteren'.
 4. Klik op OK.
Foto's e-mailen

Foto's e-mailen:

 1. Selecteer de foto's die u wilt e-mailen.
 2. Klik in het fotovak op E-mail.
 3. Kies Gmail of uw standaard e-mailprogramma.
 4. Log in op uw e-mailaccount.
 5. Voeg het e-mailadres van de ontvanger en een bericht toe en verzend de e-mail.

Uw standaard e-mailprogramma instellen:

Windows XP

 1. Klik in de taakbalk van uw computer op Start.
 2. Selecteer Configuratiescherm > Internetopties.
 3. Klik op Programma's.
 4. Kies uw standaard e-mailprogramma.
 5. Klik op OK.

Windows Vista/Windows 7

 1. Klik in de taakbalk van uw computer op Start.
 2. Selecteer Standaardprogramma's > Uw standaardprogramma's instellen.
 3. Kies bij 'Programma's' uw standaard e-mailprogramma.
 4. Klik op Dit programma als standaard instellen.
 5. Klik op OK.

Mac

 1. Open Mail.
 2. Klik op Mail > Voorkeuren.
 3. Klik bovenaan op Algemeen.
 4. Selecteer naast 'Standaard-e-mailprogramma' uw standaard e-mailprogramma.
 5. Sluit het programma om uw instellingen op te slaan.
Was dit artikel nuttig?