Problemen oplossen met ontbrekende foto's

Als u foto's of mappen kwijt bent in Picasa, volgt u onderstaande stappen voor probleemoplossing:

Stap 1: controleer of het bestandstype wordt herkend

  1. Klik in Picasa op het menu 'Extra'.
  2. Selecteer 'Opties'.
  3. Klik op het tabblad 'Bestandstypen'.
  4. Zorg ervoor dat de keuzevakjes voor alle bestandsindelingen die u in Picasa wilt weergeven, zijn aangevinkt. Raadpleeg onze lijst van ondersteunde bestandstypen.
  5. Klik op 'OK'.

Afbeeldingen in CMYK, afbeeldingen met meerdere lagen en transparante afbeeldingen worden in Picasa niet correct weergegeven.

Stap 2: controleer of de map in de gaten wordt gehouden

Ga naar 'Mappenbeheer' via het menu'Extra'. Als er een oog naast de map wordt weergegeven, houdt Picasa wijzigingen voor die map in de gaten. Als er naast de map een rode X of een groen vinkje wordt weergegeven, selecteert u de optie 'Altijd scannen' om de map in gaten te laten houden.

Stap 3: kijk of er verborgen bestanden of mappen zijn

Picasa geeft geen bestanden of mappen weer die als verborgen zijn gemarkeerd in Windows. Ga als volgt te werk om te zien of een map verborgen is:

  1. Ga naar de desbetreffende map op de computer.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de map of het bestand.
  3. Selecteer 'Eigenschappen'. Het selectievakje 'Verborgen afbeeldingen' mag niet zijn aangevinkt als u wilt dat Picasa toegang heeft tot de map of het bestand.
  4. Herhaal bovenstaande stappen voor elke map in het bestandspad. Als uw foto bijvoorbeeld is opgeslagen in C:\Documents and Settings\fredflintstone\Mijn documenten\Mijn afbeeldingen, moet u ervoor zorgen dat geen enkele van deze mappen (Documents and Settings, fredflintstone, Mijn documenten en Mijn afbeeldingen) verborgen is.

Als een bestandsnaam in Windows Verkenner lichtgrijs wordt weergegeven, betreft het een verborgen bestand.

Stap 4: controleer of kleine afbeeldingen worden weergegeven

Picasa filtert afbeeldingen kleiner dan 250 x 250. Klik op het menu'Beeld' en selecteer 'Kleine afbeeldingen' als u die wilt opnemen in de Picasa-bibliotheek.

Stap 5: controleer de verbinding met het netwerkstation

Als Picasa geen foto's herkent die u heeft opgeslagen op een netwerk, controleert u of de verbinding werkt. Als u problemen blijft ondervinden, kunt u uw foto's beter opslaan op de vaste schijf.

Stap 6: controleer andere verzamelingen in Picasa

Niet alles wordt automatisch in de verzameling 'Mappen' geplaatst. Mappen met andere items dan digitale foto's kunnen in de verzameling 'Overige' zijn geplaatst. De mappenlijst bevat ook andere verzamelingen waarin uw foto's kunnen zijn geplaatst, zoals 'Projecten', 'Gedownloade albums' of 'Geëxporteerde afbeeldingen'.

Stap 7: controleer of bepaalde mapnamen worden gefilterd

Picasa scant bepaalde mappen niet, zoals 'C:\Windows', 'C:\Program Files' en elke willekeurige map met de naam 'Originelen'. Als uw foto in een van deze gefilterde mappen staat, verplaatst u de foto naar een andere map waar Picasa toegang toe heeft.

Stap 8: controleer de Prullenbak

Als u foto's heeft verwijderd, kunnen de verwijderde afbeeldingen wellicht nog vanuit de Prullenbak worden teruggezet.

Stap 9: stel de database opnieuw samen

Afwijkingen in de plaatsing en weergave van uw foto's kunnen ook worden veroorzaakt door een beschadigde fotodatabase. De Picasa-database slaat informatie op over het bestand, inclusief de locatie en ordening ervan. Het opnieuw samenstellen van de database kan een een groot aantal problemen met afbeeldingweergave oplossen.