Tworzenie kolażu

Teraz masz całkowitą kontrolę nad zawartością artystyczną kolaży i ich układami. Eksperymentuj z sześcioma różnymi typami kolaży dostępnych na bardziej praktycznym ekranie tworzenia kolaży. Aby utworzyć kolaż, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Wybierz zdjęcia, które chcesz uwzględnić w kolażu.
 2. Kliknij przycisk Kolaż w obszarze Schowek na zdjęcia. Możesz też utworzyć kolaż ze wszystkich zdjęć w folderze lub albumie przez kliknięcie przycisku Utwórz kolaż zdjęć w nagłówku folderu lub albumu.
 3. Na stronie tworzenia kolażu użyj kart Ustawienia i Klipy w celu dostosowania wyglądu i zawartości kolażu:

  Styl kolażu

  Z menu rozwijanego na karcie Ustawienia można wybrać jeden z sześciu różnych stylów kolażu:

  1. Stos zdjęć: wygląda jak stos rozrzuconych zdjęć. Możesz przeciągać zdjęcia w różne miejsca kolażu, przesuwać je na wierzch lub pod spód stosu, a także dostosowywać skalę i kąt obrotu każdego zdjęcia. Po kliknięciu zdjęcia w kolażu zostanie nad nim wyświetlone kółko. Klikając i przeciągając przycisk kółka, możesz dostosować skalę i kąt obrotu zdjęcia.
  2. Mozaika: zdjęcia są automatycznie dopasowane do strony przez program Picasa. W odróżnieniu od kolażu „Siatka” zdjęcia nie są rozmieszczone w równych wierszach i kolumnach.
  3. Mozaika w ramce: mozaika z wybranych zdjęć otaczająca jedno wyróżnione zdjęcie. Aby ustawić centralne zdjęcie, kliknij wybrane w tym celu zdjęcie, a następnie kliknij przycisk Ustaw jako środek ramki.
  4. Siatka: wszystkie wybrane zdjęcia są rozmieszczone w równych wierszach i kolumnach.
  5. Stykówka: zdjęcia są równo rozmieszczone w postaci miniatur.
  6. Wielokrotna ekspozycja: wybrane zdjęcia są nakładane na siebie. Ten kolaż pozwala uzyskać najlepsze efekty przy małej liczbie zdjęć.

  Ustawienia

  Przy użyciu różnych opcji dostępnych na karcie Ustawienia możesz zmienić wygląd kolażu. Te opcje różnią się w zależności od typu wybranego kolażu.

  • Odstępy w siatce – opcja dostępna dla kolaży „Mozaika”, „Siatka” i „Mozaika w ramce”. Przy użyciu tego suwaka można dostosować grubość obramowania między zdjęciami.
  • Obramowania obrazów – opcja dostępna dla kolaży „Stos zdjęć” i „Stykówka”. Dodaje białe obramowanie lub obramowanie typu Polaroid do każdego zdjęcia.
  • Opcje tła – służy do ustawiania koloru lub zdjęcia jako tła kolażu.
  • Format strony – umożliwia określenie rozmiaru kolażu. Program Picasa automatycznie dostosowuje wygląd kolażu. Aby dopasować rozmiar kolażu do pulpitu komputera, w menu rozwijanym „Format strony” wybierz polecenie Bieżący ekran.
  • Orientacja – pozwala ustawić projekt pionowo lub poziomo.
  • Rysuj cienie – w kolażu można wprowadzić efekt głębi, zaznaczając to pole wyboru.
  • Pokaż podpisy – opcja dostępna dla kolażu „Stos zdjęć”. Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala dodać podpisy zdjęć do kolażu.

  Dodaj więcej zdjęć

  W dowolnej chwili podczas tworzenia kolażu za pośrednictwem karty Klipy można dodać więcej zdjęć.

  1. Kliknij kartę Klipy znajdującą się przy lewej krawędzi strony tworzenia kolażu. Folder zawierający używane dotychczas zdjęcia będzie dostępny na karcie Klipy.
  2. Zaznacz zdjęcia, które chcesz dodać, i kliknij przycisk (+), aby wstawić je do kolażu.
  3. Jeśli chcesz dodać zdjęcia z innego folderu, kliknij przycisk Pobierz więcej, aby znaleźć dodatkowe zdjęcia w bibliotece.
  4. Zaznacz zdjęcia z biblioteki.
  5. Po zakończeniu w Schowku na zdjęcia kliknij opcję Powrót do kolażu. Na karcie Klipy powinny zostać wyświetlone dodatkowe zdjęcia.
  6. Zaznacz obrazy, które chcesz dodać, i kliknij przycisk (+), aby dodać je do kolażu. Zdjęcia z karty Klipy możesz usunąć, używając przycisku (x).

 4. Używając przycisków nad i pod kolażem, można łatwo wybierać i układać zdjęcia zawarte w kolażu. Aby usunąć zdjęcie z kolażu, zaznacz je i kliknij przycisk Usuń nad kolażem.
 5. Jeśli wyniki są zadowalające, kliknij przycisk Utwórz kolaż. Możesz też kliknąć przycisk Tło pulpitu w celu utworzenia kolażu i automatycznego ustawienia go jako tapety pulpitu. Utworzony kolaż możesz udostępnić znajomym przez przesłanie do usługi Picasa Web Albums, wysłanie w e-mailu lub wydrukowanie w wysokiej rozdzielczości.

W folderze „Kolaże”, znajdującym się w folderze Moje obrazy > Picasa (w systemie Windows) lub Pictures > Picasa (Zdjęcia > Picasa) (na komputerach Mac), oprócz wersji roboczych zostaną zapisane także wszystkie gotowe kolaże. W programie Picasa folder „Kolaże” znajduje się w kolekcji „Projekty” (w płaskim widoku folderów) lub w folderze programu Picasa (w widoku drzewa).

Zapisywanie wersji roboczych: jeśli tworzenie kolażu nie dobiegło końca, kliknij przycisk Zamknij. Zostanie wyświetlony monit o zapisanie kopii roboczej projektu w folderze „Kolaże”.

Edytowanie kolażu: w dowolnym momencie możesz edytować kopię roboczą lub gotowy kolaż. W bibliotece programu Picasa po prostu kliknij dwukrotnie wybrany kolaż, a następnie kliknij przycisk Edytuj kolaż, aby uzyskać dostęp do strony tworzenia kolażu. Następnie możesz wprowadzić dowolne zmiany, korzystając z narzędzi dostępnych powyżej.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny