Tworzenie filmu

Zdjęcia, nagrania wideo i utwory muzyczne możesz połączyć w film, a następnie przekonwertować w plik .wmv (w systemie Windows) lub .mov (na komputerze Mac). Ten film możesz też udostępnić znajomym, przesyłając go do YouTube.

 1. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz uwzględnić w filmie.
 2. W Schowku na zdjęcia kliknij przycisk Film, aby przejść na ekran narzędzia Movie Maker. Film możesz też utworzyć ze wszystkich zdjęć w dowolnym folderze lub albumie przez kliknięcie przycisku Utwórz prezentację filmową Movie Maker w nagłówku folderu lub albumu.
 3. Karty Film, Slajd i Klipy pozwalają odpowiednio zmieniać ustawienia filmu, dodawać tekst do slajdów i wstawiać nowe zdjęcia.
  • Slajdy możesz usuwać z filmu, klikając przycisk X pod przyciskiem Odtwórz w lewym dolnym rogu ekranu narzędzia Movie Maker.
  • Aby zmienić kolejność zdjęć w filmie, przeciągaj i upuszczaj je w obrębie serii zdjęć u dołu ekranu.
  Więcej informacji o karcie Film

  Na tej karcie możesz dostosować ustawienia audio, wyglądu i przepływu filmu:

  • Ścieżka dźwiękowa: dla każdego filmu możesz załadować jeden obsługiwany plik dźwiękowy. Do wyboru masz trzy opcje synchronizowania zdjęć z muzyką.
  • Styl przejścia: określ sposób przechodzenia między kolejnymi zdjęciami w filmie, np. przesunięcie od lewej, rozpraszanie, przesunięcie i powiększenie.
  • Czas trwania slajdu: przy użyciu suwaka dostosuj czas wyświetlania każdego slajdu.
  • Nakładanie: ustaw stopień nakładania się slajdów podczas przejść.
  • Wymiary: określ rozdzielczość filmu. Podczas wybierania wymiarów filmu warto uwzględnić format wyświetlania tego filmu.
  • Pokaż podpisy: włącz lub wyłącz wyświetlanie w filmie podpisów do zdjęć.
  • Przycięcie zdjęcia w pełnej ramce: pozwala przyciąć wszystkie zdjęcia w filmie tak, aby zajmowały cały obszar slajdu.
  Więcej informacji o karcie Slajd

  Ta karta umożliwia dodawanie tekstu do slajdów w filmie. U góry każdego zdjęcia możesz umieścić dowolny tekst. Poza tym możesz utworzyć slajd zawierający tylko tekst, który będzie pełnił rolę strony tytułowej lub rozdzielającej.

  1. Kliknij kartę Slajd na ekranie narzędzia Movie Maker.
  2. Wpisz tekst w polu tekstowym. Podgląd slajdu lub zdjęcia zostanie automatycznie zaktualizowany.
  3. Dostosuj czcionkę, rozmiar, styl i kolor tekstu, a także wygląd tła. Zmień styl i położenie tekstu przy użyciu menu „Szablon”.

  Domyślnie każdy film zawiera slajd tytułowy, na którym wyświetlona jest nazwa i data utworzenia albumu. Aby utworzyć nowy slajd z samym tekstem, kliknij przycisk Dodaj nowy slajd tekstowy pod przyciskiem Odtwórz na ekranie narzędzia Movie Maker.

  Więcej informacji o karcie Klipy

  Na tej karcie możesz dodawać i usuwać zdjęcia, a także pobierać dodatkowe zdjęcia z biblioteki na potrzeby filmu.

  1. Kliknij kartę Klipy znajdującą się przy lewej krawędzi ekranu narzędzia Movie Maker.
  2. Kliknij przycisk Pobierz więcej, aby wyszukać dodatkowe zdjęcia w bibliotece.
  3. Zaznacz wybrane zdjęcia w bibliotece.
  4. Po zakończeniu w Schowku na zdjęcia kliknij opcję Powrót do narzędzia Movie Maker.

  Na karcie Klipy powinny zostać wyświetlone dodatkowe zdjęcia. Zdjęcia możesz wstawiać i usuwać przy użyciu przycisków (+) i (-).

 4. Jeśli utworzony film wygląda zadowalająco, możesz wykonać te czynności:
  • Kliknij przycisk Odtwórz na pełnym ekranie w prawym dolnym rogu ekranu, aby wyświetlić pełnoekranowy podgląd.
  • Kliknij przycisk Utwórz film, aby rozpocząć proces tworzenia.
  • Kliknij przycisk YouTube, aby utworzyć film i automatycznie przekazać go do YouTube.

W folderze „Filmy”, znajdującym się w folderze Moje obrazy > Picasa (w systemie Windows) lub Pictures > Picasa (Zdjęcia > Picasa) (na komputerach Mac), oprócz wersji roboczych zostaną zapisane także wszystkie gotowe filmy. W Picasie folder „Filmy” znajduje się w kolekcji „Projekty” (w płaskim widoku folderów) lub w folderze Picasy (w widoku drzewa).

Jeśli tworzenie filmu nie zostało ukończone, kliknij przycisk Zamknij. Zostanie wyświetlony monit o zapisanie kopii roboczej projektu w folderze „Filmy”. W dowolnym momencie możesz edytować kopię roboczą lub gotowy film. W folderze „Filmy” kliknij dwukrotnie wybrany film, a następnie kliknij przycisk Edytuj film, aby uzyskać dostęp do narzędzi tworzenia filmów.

W zależności od liczby zdjęć i rozmiaru pliku audio proces tworzenia filmu może potrwać dość długo.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny