Tworzenie filmu

Zdjęcia, nagrania wideo i utwory muzyczne możesz połączyć w film, a następnie przekonwertować na plik .wmv (w systemie Windows) lub .mov (na komputerze Mac). Ten plik możesz udostępnić znajomym, przesyłając go bezpośrednio do usługi YouTube. Aby utworzyć film, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz uwzględnić w filmie.
 2. W obszarze Schowek na zdjęcia kliknij przycisk Film Movie Maker, aby przejść do ekranu „Movie Maker”. Film możesz też utworzyć ze wszystkich zdjęć w dowolnym folderze lub albumie przez kliknięcie przycisku Utwórz prezentację filmową Movie Maker, który znajduje się w nagłówku folderu lub albumu.
 3. Karty Film, Slajd i Klipy pozwalają odpowiednio zmieniać ustawienia filmu, dodawać tekst do slajdów i wstawiać nowe zdjęcia. Klikaj poniższe linki, aby uzyskać dodatkowe porady na temat tworzenia filmów i szczegółowe informacje o każdej karcie:

  Karta Film

  Za pomocą tej karty możesz dostosować ustawienia dźwięku, wyglądu i przepływu filmu:

  • Ścieżka dźwiękowa: dla każdego filmu możesz załadować jeden obsługiwany plik dźwiękowy. Do wyboru masz trzy opcje synchronizowania zdjęć z muzyką.
  • Styl przejścia: określ sposób przechodzenia między kolejnymi zdjęciami w filmie, np. przesunięcie od lewej, rozpraszanie, przesunięcie i powiększenie.
  • Czas trwania slajdu: przy użyciu suwaka dostosuj czas wyświetlania każdego slajdu.
  • Nakładanie: ustaw stopień nakładania się slajdów podczas przejść.
  • Wymiary: określ rozdzielczość filmu. Podczas wybierania wymiarów filmu warto uwzględnić format, w jakim film ma być wyświetlany.
  • Pokaż podpisy: włącz lub wyłącz wyświetlanie w filmie podpisów do zdjęć.
  • Przycięcie zdjęcia w pełnej ramce: pozwala przyciąć wszystkie zdjęcia w filmie tak, aby zajmowały cały obszar slajdu.

  Karta Slajd

  Ta karta umożliwia dodawanie tekstu do slajdów w filmie. Na każdym zdjęciu możesz umieścić dowolny tekst. Ponadto możesz utworzyć slajd zawierający tylko tekst, który będzie pełnił rolę strony tytułowej lub rozdzielającej.

  1. Kliknij kartę Slajd na ekranie „Movie Maker”.
  2. Wpisz tekst w polu tekstowym. Podgląd slajdu lub zdjęcia zostanie automatycznie zaktualizowany.
  3. Dostosuj czcionkę, rozmiar, styl i kolor tekstu, a także wygląd tła. Zmień styl i położenie tekstu przy użyciu menu rozwijanego „Szablon”.

  Domyślnie każdy film zawiera slajd tytułowy, na którym wyświetlona jest nazwa i data utworzenia albumu. Aby utworzyć nowy slajd z samym tekstem, kliknij przycisk Dodaj nowy slajd tekstowy pod przyciskiem Odtwórz na ekranie „Movie Maker”.

  Karta Klipy

  Przy użyciu tej karty możesz dodawać lub usuwać zdjęcia, a także pobierać dodatkowe zdjęcia z biblioteki na potrzeby filmu.

  1. Kliknij kartę Klipy znajdującą się przy lewej krawędzi ekranu „Movie Maker”.
  2. Kliknij przycisk Pobierz więcej, aby wyszukać dodatkowe zdjęcia w bibliotece.
  3. Zaznacz wybrane zdjęcia w bibliotece.
  4. Po zakończeniu w Schowku na zdjęcia kliknij opcję Powrót do narzędzia Movie Maker.

  Na karcie Klipy powinny zostać wyświetlone dodatkowe zdjęcia. Użyj klawiszy (+) i (-) do wstawiania i usuwania zdjęć.

  Inne porady

  • Slajdy możesz usuwać z filmu, klikając przycisk X pod przyciskiem Odtwórz w lewym dolnym rogu ekranu „Movie Maker”.
  • Aby zmienić kolejność zdjęć w filmie, przeciągaj i upuszczaj je w obrębie serii zdjęć u dołu ekranu.
 4. Jeśli utworzony film wygląda zadowalająco, możesz wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Odtwórz na pełnym ekranie w prawym dolnym rogu ekranu, aby wyświetlić pełnoekranowy podgląd.
  • Kliknij przycisk Utwórz film, aby rozpocząć proces tworzenia.
  • Kliknij przycisk YouTube w celu utworzenia filmu i automatycznego przesłania go do usługi YouTube.

W folderze „Filmy”, znajdującym się w folderze Moje obrazy > Picasa (w systemie Windows) lub Pictures > Picasa (Zdjęcia > Picasa) (na komputerach Mac), oprócz wersji roboczych zostaną zapisane także wszystkie gotowe filmy. W programie Picasa folder „Filmy” znajduje się w kolekcji „Projekty” (w płaskim widoku folderów) lub w folderze programu Picasa (w widoku drzewa).

Jeśli tworzenie filmu nie zostało ukończone, kliknij przycisk Zamknij. Zostanie wyświetlony monit o zapisanie kopii roboczej projektu w folderze „Filmy”. W dowolnym momencie możesz edytować kopię roboczą lub gotowy film. W folderze „Filmy” kliknij dwukrotnie wybrany film, a następnie kliknij przycisk Edytuj film, aby uzyskać dostęp do narzędzi tworzenia filmów.

W zależności od liczby zdjęć i rozmiaru pliku audio proces tworzenia filmu może potrwać dość długo.