Geocoderingen toevoegen in Picasa

Gebruik Google Maps in Picasa om uw foto's op de kaart te zetten. Als u een geocodering wilt toevoegen aan een foto, gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer de foto's waaraan u een geocodering wilt toevoegen.
  2. Klik op de knop 'Locaties' in de rechter benedenhoek van Picasa.
  3. Navigeer of zoek naar uw locatie.
  4. Klik op de groene markeerknop om een nieuwe locatie toe te voegen aan de geselecteerde foto's. Verplaats de groene markeerknop naar de plek waar u de foto's heeft genomen.
  5. Klik op de knop 'OK' om de geocodering te voltooien.

U kunt foto's ook direct in de kaart slepen en neerzetten.

Picasa voegt de lengte- en breedtegraad toe aan de EXIF-metagegevens van de foto. U kunt deze gegevens (GPS-breedtegraad en -lengtegraad) bekijken door met de rechtermuisknop (Windows) op een afbeelding met geocodering in Picasa te klikken en 'Eigenschappen' te selecteren. Foto's met een geocodering worden gemarkeerd met een rood markeerpictogram als ze worden weergegeven in Picasa.

Bekijk een video van onze vrienden van Geeks on Tour over het toevoegen van geocoderingen in Picasa:

Als u deze video favoriet vindt, kunt u er meer bekijken op http://GeeksOnTour.com