Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

We hebben een belangrijke update over Picasa en Picasa Webalbums. Meer informatie

Foto's organiseren in Picasa

Met Picasa worden foto's georganiseerd en mensen gegroepeerd in mappen en albums.

 • Mappen in Picasa zijn dezelfde mappen op uw computer. Wijzigingen die u doorvoert in Picasa, worden ook doorgevoerd op uw computer.
 • Albums bestaan alleen in Picasa, niet op uw computer. Wanneer u foto's uit een album verwijdert of verplaatst, heeft dit geen invloed op de mappen op uw computer.
 • Picasa groepeert vergelijkbare gezichten samen om albums te maken.

Foto's indelen in mappen en albums

Een album maken

U kunt foto's uit meerdere mappen combineren tot één album. U kunt als volgt een album maken:

 1. Selecteer de foto's die u wilt opnemen in het album en verplaats deze naar het fotovak.
 2. Klik in het fotovak op Geselecteerde items toevoegen aan een album.
 3. Selecteer Nieuw album.
 4. Geef het album een naam en klik op OK.
Foto's verplaatsen naar een album of map

U kunt als volgt uw foto's verplaatsen:

 1. Selecteer de foto's die u wilt verplaatsen.
 2. Klik op een foto en sleep uw foto's naar een nieuwe map of een nieuw album.

Als u een grote fotoverzameling heeft, sleept u de foto's naar de mappenlijst aan de linkerkant. Zet ze neer wanneer de gewenste map of het gewenste album wordt gemarkeerd.

Foto's organiseren op gezichten

U kunt met de technologie voor het groeperen van gezichten van Picasa uw foto's organiseren op en taggen met de mensen die op de foto's staan. U kunt als volgt mensen taggen in uw foto's:

 1. Log in op uw Google-account of bij Web Albums.
 2. Voeg namen toe in bulk of afzonderlijk.
  • In bulk: Klik in het linkermenu onder 'Personen' op Naamloze personen. Typ een naam onder een foto en deze wordt toegevoegd aan alle foto's waarop dat gezicht staat.
  • Als u de gezichten wilt bekijken die op de foto staan, opent u een foto en klikt u op Personen .
 3. Er wordt in Picasa een album gemaakt voor elk gezicht dat is getagd in 'Personen'.

Als u een tag wilt verwijderen, selecteert u een foto en klikt u op Verwijderen.

Dubbele foto's beheren

Als u foto's in meerdere mappen heeft, kunt u deze op de volgende manieren beheren:

 • Klik op Extra > Mappenbeheer. Verwijder mappen die mogelijk dubbele foto's bevatten uit uw bibliotheek.
 • Klik met de rechtermuisknop (klik terwijl u op de Ctrl-toets drukt op een Mac) op dubbele foto's en selecteer Verbergen.
 • Zoek dubbele foto's en verwijder deze van uw computer.
 • Stel de fotodatabase opnieuw samen.

Als u dubbele foto's wilt uitsluiten bij het importeren, selecteert u Kopieën uitsluiten onder aan de pagina voor importeren. Een rode X op een foto betekent dat de foto al in Picasa staat.

U kunt als volgt automatisch dubbele foto's uitsluiten:

 1. Klik op Extra > Opties (Windows) of Picasa > Voorkeuren (Mac).
 2. Selecteer Algemeen.
 3. Selecteer Dubbele bestanden detecteren tijdens het importeren.
 4. Klik op OK.
Was dit artikel nuttig?