Porządkowanie zdjęć w folderach i albumach

Najprostszym sposobem przenoszenia i porządkowania zdjęć w Picasie jest ich przeciąganie i upuszczanie w odpowiedniej lokalizacji. Przed rozpoczęciem upewnij się, że rozumiesz skutki przenoszenia. Przeniesienie zdjęcia do innego folderu w Picasie powoduje też przeniesienie tego zdjęcia na dysku twardym. Jednak przeniesienie zdjęcia do albumu nie ma wpływu na rzeczywistą lokalizację pliku na dysku twardym.

Wykonaj te czynności:

  1. Wybierz zdjęcia, które chcesz przenieść. W danej chwili zdjęcia możesz przeciągać i upuszczać tylko z jednego folderu lub albumu.
  2. Kliknij wybrane zdjęcie i przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy podczas przeciągania zdjęć do nowej lokalizacji. Gdy kursor będzie znajdował się w odpowiedniej lokalizacji, zwolnij przycisk myszy, aby upuścić zdjęcia w nowym folderze lub albumie.

Jeśli masz dużą kolekcję zdjęć, łatwiej będzie przeciągać je na listę folderów po lewej stronie Twojej biblioteki i upuszczać, gdy odpowiedni folder lub album zostanie zaznaczony.

W tym artykule znajdziesz instrukcje przenoszenia zdjęć do nowego folderu i łączenia zdjęć z wielu folderów w nowy album.

Użytkownicy komputerów Mac: zdjęcia z kolekcji „Biblioteka iPhoto” są dostępne w Picasie tylko do odczytu. Ma to kilka ważnych konsekwencji związanych z przenoszeniem zdjęć w Picasie:

  • Nie możesz przenosić zdjęć między folderami w Bibliotece iPhoto.
  • Nie możesz przenosić zdjęć do kolekcji Biblioteka iPhoto.
  • Podczas próby przeniesienia zdjęcia z kolekcji „Biblioteka iPhoto” Picasa wyświetla zapytanie o uprawniania do utworzenia nowej kopii.

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób Picasa współpracuje z Biblioteką iPhoto.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
  • Zupełnie nieprzydatny
  • Niezbyt przydatny
  • Trochę przydatny
  • Bardzo przydatny
  • Niezwykle przydatny