Zmiana rozmiaru zdjęć

Podczas zmieniania rozmiaru zdjęcia w programie Picasa jest tworzona nowa kopia pliku z dopasowaną rozdzielczością zdjęcia (liczbą pikseli) i ze wszystkimi zastosowanymi modyfikacjami zdjęcia. Oryginalne zdjęcie znajdujące się na dysku twardym nigdy nie jest zmieniane.

Rozmiar zdjęć możesz zmieniać podczas ich eksportowania, wysyłania pocztą e-mail lub przesyłania do usługi Picasa Web Albums.

Zmiana rozmiaru przez wyeksportowanie

Wyeksportowanie zdjęć umożliwia zmianę ich rozmiaru przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad kompresją JPEG (jakością zdjęcia), która jest efektem zastosowanych modyfikacji zdjęć. W rezultacie powstaną kopie zdjęć o nowych rozmiarach, które można zapisać na dysku twardym. Podczas procesu eksportowania w oknie ,,Eksportowanie do folderu" możesz dopasować ustawienia opcji ,,Rozmiar zdjęcia" i ,,Jakość zdjęć".

 • Wybierając rozmiar zdjęcia, wybierz opcję ,,Ustaw rozmiar" i dostosuj rozmiar za pomocą suwaka. Liczba pikseli wybrana przy użyciu suwaka decyduje o szerokości lub wysokości zdjęcia (w zależności od tego, który wymiar jest dłuższy). Drugi wymiar zostanie określony automatycznie w celu zachowania proporcji zdjęcia.
 • Wybierz jakość zdjęcia z menu rozwijanego ,,Jakość zdjęć":
  • Automatyczna: wybranie tej opcji zachowuje oryginalną jakość zdjęć.
  • Normalna: ta opcja umożliwia zachowanie równowagi między jakością a rozmiarem.
  • Maksymalna: ta opcja umożliwia zachowanie wyraźnych szczegółów przy bardzo dużym rozmiarze plików.
  • Minimalna: wybranie tej opcji oznacza pewną utratę jakości przy małym rozmiarze plików.
  • Niestandardowa: ta opcja umożliwia wybranie własnych wartości.

Zmiana rozmiaru przez wysłanie pocztą e-mail

Podczas wysyłania zdjęć pocztą e-mail możesz zmienić ich rozmiar, tak aby nie przekroczyć limitu rozmiaru załączników. Aby zmienić rozmiar zdjęć wysyłanych pocztą e-mail z programu Picasa, wykonaj następujące kroki:

 1. W programie Picasa kliknij polecenie Narzędzia > Opcje (w systemie Windows) lub Picasa > Preferencje (na komputerze Mac).
 2. Wybierz kartę E-mail.
 3. Za pomocą suwaka ustaw odpowiedni rozmiar w pikselach używany podczas wysyłania wielu zdjęć pocztą e-mail. Za pomocą dostępnych przycisków radiowych ustaw rozmiar w pikselach używany podczas wysyłania pojedynczych zdjęć pocztą e-mail.
 4. Kliknij przycisk OK.

Zmiana rozmiaru przez przesłanie do usługi Picasa Web Albums

Jeśli udostępniasz dużą liczbę zdjęć, możesz zdecydować, że nie wszystkie zdjęcia mają zostać przesłane w ich oryginalnych rozmiarach. Podczas przesyłania zdjęć z programu Picasa z menu rozwijanego ,,Rozmiar zdjęć przy przekazywaniu" możesz wybrać rozmiar stosowany przy przesyłaniu. Ewentualnie możesz ustawić preferowany domyślny rozmiar przesyłanych zdjęć.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny