Fotoformaat aanpassen

Als u in Picasa het formaat van een foto aanpast, maakt u een nieuwe kopie met een aangepaste afbeeldingsresolutie (aantal pixels) en met alle toegepaste fotobewerkingen. De originele foto op de vaste schijf wordt nooit gewijzigd.

U kunt het formaat van uw foto's aanpassen door ze te exporteren, per e-mail te verzenden of ze te uploaden naar Picasa Webalbums.

Formaat aanpassen door middel van exporteren

Door te exporteren kunt u het formaat van de foto's aanpassen en tegelijk de JPEG-compressie (afbeeldingskwaliteit) beheren die het gevolg is van toegepaste fotobewerkingen. Het resultaat is een kopie van uw foto in aangepast formaat, opgeslagen op de vaste schijf. Tijdens het exportproces kunt u in het venster 'Naar map exporteren' het afbeeldingsformaat en de afbeeldingskwaliteit aanpassen.

 • Kies voor het selecteren van het afbeeldingsformaat de optie 'Formaat aanpassen aan' en gebruik de schuifbalk. Het aantal pixels dat u met deze schuifbalk selecteert, bepaalt de lengte of hoogte van uw foto (afhankelijk van welke langer is). De andere afmeting wordt automatisch bepaald om de hoogte-/breedteverhouding van de foto te behouden.
 • Selecteer de afbeeldingskwaliteit van de foto in het vervolgkeuzemenu 'Beeldkwaliteit':
  • Automatisch: de oorspronkelijke beeldkwaliteit wordt behouden
  • Normaal: kwaliteit en formaat worden op elkaar afgestemd
  • Maximum: in grote bestandsformaten worden details behouden
  • Minimum: er gaat wat kwaliteit verloren ten gunste van een klein bestandsformaat
  • Aangepast: u kunt uw eigen waarde selecteren

Formaat aanpassen door verzenden via e-mail

Als u foto's verzendt via e-mail, moet u het formaat ervan vaak aanpassen om binnen de limiet voor bijlagegrootte te blijven. Ga als volgt te werk om het formaat te verkleinen van foto's die u e-mailt vanuit Picasa:

 1. Klik in Picasa op 'Extra > Opties' (Windows) of 'Picasa > Voorkeuren' (Mac).
 2. Selecteer het tabblad 'E-mail'.
 3. Voor het verzenden van meerdere foto's stelt u de schuifbalk in op het gewenste pixelformaat. Voor het verzenden van enkele foto's stelt u het gewenste pixelformaat in met behulp van de keuzerondjes.
 4. Klik op OK.

Formaat aanpassen door uploaden naar Picasa Webalbums

Als u veel foto's deelt, wilt u wellicht niet alle foto's uploaden met het oorspronkelijk formaat. Als u afbeeldingen uploadt vanuit Picasa, kunt u het uploadformaat kiezen in het vervolgkeuzemenu 'Grootte om te uploaden' of een gewenst standaard formaat instellen voor het uploaden van foto's.